3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm, tháng, ngày, giờ? Một thế kỷ có mấy thập kỷ

Thế kỷ là một đơn vị thời gian có độ dài là 100 năm, còn Thập kỷ là đơn vị thời gian có độ dài là 10 năm. Vậy có thể suy ra 1 thế kỷ sẽ bằng 10 thập kỷ.

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ có 10 thập kỷ

1 thế kỷ bằng 100 năm.

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ có 100 năm

Theo Lịch Gregory hay còn gọi là Dương lịch, một thế kỷ được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 100. Đến thế kỷ thứ II sẽ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 101 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 200. Tiếp tục như vậy, ta sẽ có công thức Thế kỷ n bắt đầu từ năm 100 * n – 99 kết thúc vào năm 100 * n. Đây cũng là định nghĩa được sử dụng phổ biến rộng rãi trong cuộc sống hiện tại.

Vậy nếu tính theo công thức thì năm bắt đầu của thế kỷ XXI là 100 * 21 – 99 = 2001 chứ không phải là năm 2000 và kết thúc và năm kết thúc của thế kỷ XXI là 100 * 21 = 2100 chứ không phải là năm 2099. 

Theo cách tính của lịch thiên văn thì năm bắt đầu từ năm 0 (tương ứng với năm 1 của lịch Gregory). Vậy theo lịch thiên văn thì năm 21 sẽ bắt đầu từ năm 2000. Dẫu vậy, định nghĩa này rất ít được sử dụng.

Quý là khoảng thời gian 3 tháng liên tiếp trong năm. Một năm có 12 tháng vậy thì sẽ có 4 quý tương ứng:

 • Quý 1: tháng 1 đến tháng 3
 • Quý 2: tháng 4 đến tháng 6
 • Quý 3: tháng 7 đến tháng 9
 • Quý 4: tháng 10 đến tháng 12

Vậy 1 thế kỷ có 100 năm và 1 năm có 4 quý thì ta suy ra được 1 thế kỷ có 400 quý.

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ có 400 quý

Trong 1 năm sẽ có tất cả 12 tháng và 1 thế kỷ bằng 100 năm. Vậy 1 thế kỷ bằng 1,200 tháng.

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ có 1200 tháng

1 tuần có 7 ngày. Vậy nên:

 • Năm không nhuận có 52 tuần lẻ 1 ngày. Vậy 75 năm thường sẽ có 3,900 tuần lẻ 75 ngày. 
 • Năm nhuận có 52 tuần lẻ 2 ngày. Vậy 25 năm nhuận sẽ có 1,300 ngày lẻ 50 ngày. 

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm
1 thế kỷ = 3900 + 1300 + (75+50)/7 ≈ 5,218. Vậy 1 thế kỷ có khoảng 5,218 tuần

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ có 5.218 tuần

 • Năm không nhuận có 365 ngày một năm. Vậy số ngày trong 75 năm là 27,375 ngày.
 • Năm nhuận có 366 ngày một năm. Vậy số ngày trong 25 năm nhuận là 9,150 ngày.

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm
1 thế kỷ = 27.375 + 9.150 = 36,525. Vậy 1 thế kỷ có 36,525 ngày.

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ có 36.525 ngày

1 ngày có 24 tiếng. Vậy nên:

 • Năm không nhuận có 365 x 24 = 8,760 giờ một năm. Vậy số giờ trong 75 năm là 657,000 giờ.
 • Năm nhuận có 365 x 24 = 8,784 giờ một năm. Vậy số giờ trong 25 năm nhuận là 219,600 giờ.

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm
1 thế kỷ = 657,000 + 219,600 = 876.600. Vậy 1 thế kỷ sẽ có 657,000 + 219,600 = 876.600 giờ.

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ có 876.600 giờ

1 giờ có 60 phút. Vậy nên:

 • Năm không nhuận có 365 x 24 x 60 = 525,600 phút một năm. Vậy số phút trong 75 năm là 39,420,000 phút.
 • Năm nhuận có 366 x 24 x 60 = 527,040 phút một năm. Vậy số phút trong 25 năm nhuận là 13,176,000 phút.

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm
1 thế kỷ = 39,420,000 + 13,176,000 = 52,596,000. Vậy 1 thế kỷ có 52,596,000 phút.

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ có 52,596,000 phút

1 giờ có 3600 giây. Vậy nên:

 • Năm không nhuận có 365 x 24 x 3600 = 31,536,000 giây một năm. Vậy số giờ trong 75 năm là 2,365,200,000 giây.
 • Năm nhuận có 366 x 24 x 3600 = 31,622,400 giây một năm. Vậy số giờ trong 25 năm nhuận là 790,560,000 giây.

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm
1 thế kỷ = 2,365,200,000 + 790,560,000 = 3,155,760,000. Vậy 1 thế kỷ có 3,155,760,000 giây.

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm

1 thế kỷ có 3,155,760,000 giây

Hy vọng qua bài viết các bạn đã có thể biết cách quy đổi thế kỷ ra những đơn vị khác. Đừng quên like và share nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé!

1 thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ bằng bao nhiêu năm Thập kỷ bằng bao nhiêu năm, 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm, 1 thiên nhiên kỷ bằng bao nhiêu năm. Nếu bạn còn đang thắc mắc những câu hỏi trên về thế kỷ, thập kỷ, thiên nhiên kỷ, Bài viết này sẽ cung cấp thông tin cho bạn. https://lich365.net/1-thap-ky-the-ky-thien-nien-ky-bang-bao-nhieu-nam.html ![enter image description here][1] 1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm Theo quy ước, 1 thập kỷ sẽ tương ứng với 10 năm. Cách tính 1 thập kỷ rất đơn giản. Có 2 luồng quan điểm về cách tính 1 thập niên, quan điểm 1: ta sẽ lấy số năm bắt đầu bằng 0, kết thúc ở số 9, VD thập niên 80 của thế kỷ 20 sẽ gồm những năm từ 1980-1989. Quan điểm 2: 1 thập niên sẽ bắt đầu từ năm số 1-số 0, VD Thập niên 90 của thế kỷ 19, sẽ bắt đầu từ năm 1891 đến năm 1900 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm Lich365net 1 thập kỷ, thế kỷ bằng bao nhiêu năm cho biết theo quy ước, 1 thế kỷ bằng 100 năm. theo dương lịch cho biết thế kỷ 1 bắt đầu từ ngày 1/1/1 đến 31/12/100. Dưới là cách tính chi tiết về thế kỷ. Để tính năm bắt đầu của 1 thế kỷ ta sẽ có công thức N*100-99=năm bắt đầu, trong đó N là số thế kỷ. năm kết thúc ta chỉ cần lấy năm bắt đầu + 99 năm 1 thiên nhiên kỷ bằng bao nhiêu năm 1 thiên nhiên kỷ sẽ bằng 100 thập kỷ, bằng 10 thế kỷ hoặc bằng 1000 năm. 1 thiên nhiên kỷ sẽ được tính bằng năm bắt đầu là 0 cho đến năm 999.VD hiện tại ta đang ở thiên nhiên kỷ thứ 3 là 2000 đến 2999. Tham khảo thêm thông tin về xem ngày đổ trần tại: https://lich365.net/xem-ngay-do-tran.html Lịch 365 - m Lịch VN Website: https://lich365.net/ Email: MXH: https://flipboard.com/@mlchvitnam/lich365net-bdonf386y https://lich-365-am-lich-vn.business.site/ [1]: https://lich365.net/sites/default/files/01-cong-thuc-tinh-thien-nien-ki-1.jpg

Chắc hẳn bạn đã nghe tới rất nhiều về thế kỷ, thập kỷ, thiên niên kỷ. Vậy những mốc thời gian này là bao nhiêu năm? Để biết 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm, cũng như cách tính những mốc thời gian này như thế nào, mời bạn tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.

Thiên niên kỷ, thế kỷ, thập kỷ bao gồm bao nhiêu năm?

Dựa theo quy ước của lịch Gregory (Dương lịch), thì các mốc thời gian sẽ được quy ước thành các năm như sau:

 • Một thiên niên kỷ = 10 thế kỷ = 1000 năm
 • Một thế kỷ = 10 thập kỷ = 100 năm.
 • Một thập kỷ = 10 năm = 3652 ngày.

1 thế kỷ là bao nhiêu năm?

Quy ước của lịch Gregory (Dương Lịch), 1 thế kỷ sẽ bằng 100 năm.

 • Thế kỷ thứ nhất: Từ ngày 01 tháng 01 năm 01 cho tới ngày 31 tháng 12 năm 100.
3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm
Thế kỷ bằng bao nhiêu năm?
 • Thế kỷ thứ 2: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm 101 đến ngày 31 tháng 12 năm 200.
 • Thế kỷ thứ 3: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm 201 đến ngày 31 tháng 12 năm 300.

 • Thế kỷ n: Được tính từ năm 100 x n – 99, cho đến năm 100 x n.

Hiện tại, bạn hay thường nghe nói đến thế kỷ 21. Khá nhiều bạn thắc mắc về vấn đề thế kỷ 21 bắt đầu từ năm nào và kết thúc vào năm nào?

Áp dụng công thức trên, chúng ta có thể tính một cách đơn giản như sau:

Thế kỷ 21 được tính từ năm 100 x 21 – 99 = 2001, đến năm 100 x 21 = 2100.

Có rất nhiều người nhầm tưởng thế kỷ 21 bắt đầu từ năm 2000 đến năm 2099, điều này là hoàn toàn sai. Thế kỷ 21 được bắt đầu từ năm 2001 đến hết năm 2100.

Như vậy, cũng nhờ thông tin này bạn đã có thể trả lời cho câu hỏi năm 2020 là thế kỷ bao nhiêu? Đó chính là thế kỷ XXI. Thế kỷ 21 sẽ được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2001, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2100.

||Xem thêm: 1 Năm Ánh Sáng Bằng Bao Nhiêu Km? Đi Mất Bao Lâu thời gian

Một thập kỷ bằng bao nhiêu năm?

1 thập kỷ bằng 10 năm. Thập có nghĩa là 10 vì thế cứ hiểu đơn giản thập = 10, cho nên 1 thập kỷ = 10 năm.

Một thế kỷ bằng bao nhiêu thập kỷ: 1 thế kỷ = 100 năm. Còn 1 thập kỷ = 10 năm, suy ra 1 thế kỷ = 10 thập kỷ

3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm
Thập kỷ bằng bao nhiêu năm?

Công thức tính thế kỷ sang thập kỷ được tính như sau:

N thế kỷ = n x 10

Ví dụ: 5 thế kỷ = 5 x 10 = 50 thập kỷ

Một thiên niên kỷ bằng bao nhiêu năm?

1 thiên niên kỷ = 10 thế kỷ = 1000 năm

Chúng ta có thể tính thiên niên kỷ như sau:

 • Thiên niên kỷ I = năm 1 đến năm 1010
 • Thiên niên kỷ II = năm 1002 đến 2002
 • 1 thiên niên kỷ = năm x001 đến n002

Ngoài ra, bạn cũng có thể tính thiên niên kỷ đơn giản theo cách sau đây:

 • Thiên niên kỷ I = năm 1 SCN đến năm 1000 SCN
 • Thiên niên kỷ II = từ năm 1001 đến năm 2000
 • Thiên niên kỷ III = từ năm 2001 đến năm 3000
 • Thiên niên kỷ = từ năm x001, cho đến năm n000.

Vậy, năm 2021 là thiên niên kỷ thứ III hoặc có thể gọi là thiên niên kỷ 2000 đều được.

Để bạn có thể ghi nhớ và nhận biết được thế kỷ, thập kỷ và thiên niên kỷ nhanh hơn theo thứ tự con số 0, bao gồm: 

 • 1 thập kỷ bằng 10 năm;
 • 1 thế kỷ bằng 100 năm;
 • 1 thiên niên kỷ bằng 1000 năm.
3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm
Cách tính chính xác các mốc thời gian

Cách phân biệt thập niên và thập kỷ

Thập kỷ là để chỉ một khoảng thời gian mười năm. Còn thập niên là danh từ chỉ ý nghĩa thời điểm trong khoảng thời gian 10 năm.

Ví dụ: Cuộc chiến kéo dài hơn 2 thập kỷ: Câu này nhằm thể hiện độ dài của cuộc chiến, không đề cập đến thời điểm của cuộc chiến. Có nghĩa là cuộc chiến kéo dài 10 năm, mang ý nghĩa độ dài khoảng thời gian.

Còn câu: “Cuộc chiến bắt đầu vào những năm của thập niên 80”, nhằm chỉ thời điểm cuộc chiến diễn ra vào khoảng từ năm 80 đến cuối năm 89. Người ta dùng thập niên khi không nhớ chính xác thời điểm.

Với những thông tin trên đây đã giúp bạn có thể trả lời được cho câu hỏi 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm, cũng như cách để tính chính xác nhất các mốc thời gian.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 3 thế kỷ 3 năm bằng bao nhiêu năm