Tác giả: Missluyenxinh

Đã đăng: 5 câu hỏi

Cách tạo meet trên máy tính
Cách tạo meet trên máy tính

Cách tải và cài đặt Google Meet cho máy tính, laptop, điện thoại ...

Đề bài - bài 99 trang 67 vở bài tập toán 6 tập 1
Đề bài - bài 99 trang 67 vở bài tập toán 6 tập 1

a) Câu a ta đi tìm ước chung của các số (84) và (180.) Ta tìm các ước chung thông qua ước chung lớn nhất. Đề bài Viết ...

Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 80 sách giáo khoa hình học 11 - Bài trang sách giáo khoa hình học
Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 80 sách giáo khoa hình học 11 - Bài trang sách giáo khoa hình học

Cho hình bình hành (ABCD). Gọi (Bx, Cy, Dz) là các nửa đường thẳng song song với nhau lần lượt đi qua (B, C, D) và nằm về một phía của mặt phẳng ((ABCD)) ...

Bài 6: chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) - Nguyên nhân và duyên cớ của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
Bài 6: chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) - Nguyên nhân và duyên cớ của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Trong giai đoạn thứ nhất của chiến tranh, tình trạng khốn cùng của nhân dân lao động ngày một thêm trầm trọng; đói rét; bệnh tật và những tai họa do ...

Phòng thẩm định tiếng Anh là gì
Phòng thẩm định tiếng Anh là gì

Thẩm định dự án (tiếng Anh: Appraisal) là việc xem xét, đánh giá và kết luận pháp lí bằng văn bản về dự án xây dựng. Tuy nhiên không phải chủ thể nào ...