Tác giả: dangduong_2021

Đã đăng: 5 câu hỏi

Top 20 cửa hàng đồ nga Huyện Cam Lâm Khánh Hòa 2022
Top 20 cửa hàng đồ nga Huyện Cam Lâm Khánh Hòa 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng đồ nga Huyện Cam Lâm Khánh Hòa 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Nhà Hàng Hải Sản Cầu ...

Top 15 samsonite vietnam cửa hàng Huyện Tây Sơn Bình Định 2022
Top 15 samsonite vietnam cửa hàng Huyện Tây Sơn Bình Định 2022

Có tổng 38 đánh giá về Top 15 samsonite vietnam cửa hàng Huyện Tây Sơn Bình Định 2022 Samsonite 12 đánh giá Địa chỉ: Gian ...

Đề bài - bài tập 2 trang 5 vở bài tập lịch sử 7
Đề bài - bài tập 2 trang 5 vở bài tập lịch sử 7

- Giai cấp tư sản: là giai cấp bóc lột. Gồm chủ xưởng, chủ đồn điền và những thương nhân giàu có.Giai cấp tư sản dùng đủ hình thức để bóc lột ...

Bài 15: thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ ii tcn đến đầu thế kỉ x) - Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta
Bài 15: thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ ii tcn đến đầu thế kỉ x) - Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta

* Nguyên nhân : do sự phát triển nội tại và nhân dân ta biết tiếp thu những tiến bộ về kĩ thuật sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp của người Trung ...

Báo cáo tổng kết năm học trường tiểu học 2020 -- 2021
Báo cáo tổng kết năm học trường tiểu học 2020 -- 2021

Báo cáo tổng kết năm học trường Tiểu học, THCS, THPT là mẫu lập ra để thống kê, tổng kết lại quá trình học tập của nhà trường trong năm học vừa qua ...