Tác giả: lehien2020

Đã đăng: 5 câu hỏi

kaded là gì - Nghĩa của từ kaded
kaded là gì - Nghĩa của từ kaded

kaded có nghĩa làMột trong những người vĩ đại nhất bạn từng gặp. Rất hấp dẫn với một bản dựng thể thao và cơ bắp lớn. Rất giỏi về thể thao và ...

Một gen có 1500 nu, nhân đôi 1 lần. tổng số nucleotit trong các gen con được sinh ra bằng
Một gen có 1500 nu, nhân đôi 1 lần. tổng số nucleotit trong các gen con được sinh ra bằng

Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn! Tải xuống Nhằm mục đích giúp học sinh biết cách giải các dạng bài tập môn Sinh học để chuẩn bị cho kì thi THPT ...

Access list box Multi select query criteria
Access list box Multi select query criteria

I’ve created a form in my database that has a multiselect listbox with about 300 values in it. I tried to set up the criteria as I normally would for a text box, but that didn’t work. Does anyone ...

Giải bài 13, 14, 15, 16 trang 107, 108 sách bài tập sinh học 10 - Bài trang Sách bài tập (SBT) Sinh học - Bài tập có lời giải
Giải bài 13, 14, 15, 16 trang 107, 108 sách bài tập sinh học 10 - Bài trang Sách bài tập (SBT) Sinh học - Bài tập có lời giải

HIV tấn công vào các tế bào của hệ miễn dịch, như tế bào T4 và đại thực bào. Khi số lượng các tế bào này bị giảm sẽ dẫn đến khả năng suy giảm ...

Writing - trang 24 unit 3 sách bài tập (sbt) tiếng anh 11 thí điểm -  Read the advertisement for short training courses provided by the CGC (Centre for Global Citizens) T
Writing - trang 24 unit 3 sách bài tập (sbt) tiếng anh 11 thí điểm - Read the advertisement for short training courses provided by the CGC (Centre for Global Citizens) T

1. Read the advertisement for short training courses provided by the CGC (Centre for Global Citizens). Then complete the table below with the information you can get from it and any further ...