Tác giả: lehien_kitty

Đã đăng: 7 câu hỏi

Ngủ đi đọc lái là gì
Ngủ đi đọc lái là gì

Ngày trước tôi từng được đọc một bài có tựa rất lạ - Lại hối - của cụ Lãng Nhân trong tập sách nhỏ gồm những ghi chép tản mạn của cụ về đủ ...

Năng lực chuyên môn của giáo viên là gì
Năng lực chuyên môn của giáo viên là gì

Trong những năm gần đây, gia đình và phụ huynh bắt đầu nhận thấy rằng giáo dục mầm non đóng vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục trẻ, là nền tảng ...

Nội dung nào dưới đây là mối lo ngại lớn nhất của mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?
Nội dung nào dưới đây là mối lo ngại lớn nhất của mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

22/08/2020 201 A. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng mở rộng. Đáp án chính xác B. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. ...

Bài tập tình huống tâm lý, du lịch
Bài tập tình huống tâm lý, du lịch

Để trở thành hướng dẫn viên du lịch ngoài khối lượng kiến thức nghề là vô cùng nhiều, vừa phải có bản lĩnh, sự nhạy bén trong xử lý tình huống, vô ...

Lập băng so sánh các quá trình phong hoá
Lập băng so sánh các quá trình phong hoá

Sự khác nhau giữa phong hóa lí học phong hóa hóa học và phong hóa sinh học như thế nào? Trong bài viết ngày hôm nay, Đâyxin chia sẻ đến cho bạn câu trả lời ...

LG a - câu 6 trang 134 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao
LG a - câu 6 trang 134 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

(eqalign{& lim{u_n} = lim {{{n^2}left( {1 - {3 over n} + {5 over {{n^2}}}} right)} over {{n^2}left( {2 - {1 over {{n^2}}}} right)}} cr &= lim {{1 - {3 over n} + {5 over {{n^2}}}} ...

Cách cắt ghép video trên điện thoại oppo
Cách cắt ghép video trên điện thoại oppo

Cách ghép nhạc vào ảnh trên điện thoại, cách làm video bằng điện thoại Android, Samsung, Oppo, iOS iPhone, iPad Tải ứng dụng làm video trên điện thoại tốt ...