Bài - câu 2 trang 129 sgk vật lý 12 nâng cao

Trong điện từ trường, các vectơ \(\overrightarrow E \) và \(\overrightarrow B \)luôn có phương vuông góc nhau.

Bài 2. Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và các vectơ cảm ứng từ luôn

A. Cùng phương, ngược chiều.

B. Cùng phương, cùng chiều.

C. Có phương vuông góc với nhau.

D. Có phương lệch nhau \(45^0\).

Giải

Trong điện từ trường, các vectơ \(\overrightarrow E \) và \(\overrightarrow B \)luôn có phương vuông góc nhau.

Chọn đáp án C.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Bài - câu 2 trang 129 sgk vật lý 12 nâng cao