Câu - bài 1 trang 18 tập bản đồ lịch sử 7

Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra, đời sống nhân dân khổ cực. Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Câu 1
  • Câu 2

Câu 1

Nguyên nhân nào dẫn tới sự sụp đổ của nhà Lý?

Chính quyền không chăm lo đến đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa.

Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra, đời sống nhân dân khổ cực. Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi.

Quân Tống tiến công xâm lược nước ta và lật đổ nhà Lý.

Phương pháp giải:

Xem lại mục1. Nhà Lý sụp đổ

Lời giải chi tiết:

Chính quyền không chăm lo đến đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa.

Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra, đời sống nhân dân khổ cực. Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi.

Câu 2

Triều đại nào được lập nên sau khi nhà Lý sụp đổ?

Nhà Đinh

Nhà Trần

Nhà Tiền Lê.

Phương pháp giải:

Xem lại mục1. Nhà Lý sụp đổ

Lời giải chi tiết:

Nhà Trần

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Câu - bài 1 trang 18 tập bản đồ lịch sử 7