Câu hỏi về bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 7 Ngữ văn Trắc nghiệm bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Đề cương ôn tập Ngữ văn 7 học kì 2 năm 2019 dưới đây được Đọc tài liệu biên tập nhằm hỗ trợ các em ôn tập học kì bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề cương ôn tập Văn 7 học kì 2 bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

I. Kiến thức cơ bản

a. Tác giả

- Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 02/09/1969)

- Là vị lãnh tụ tài ba vĩ đại của dân tộc Việt Nam, lại vừa là một nhà thơ xuất sắc.

- Người sinh tại làng Sen Kim Liên – Nghệ An.

- Xuất thân từ một gia đình nho học.

- Ngay từ nhỏ đã được tiếp xúc với tư tưởng cách mạng.

- Người có tấm lòng nhân hậu dễ đồng cảm xúc động, là một người yêu thiên nhiên và yêu con người.

- Tác phẩm tiêu biểu: "Nhật kí trong tù", thơ chữ hán và tập thơ chữ Nôm, văn chính luận, truyện kí.

⇒ Nhà văn lớn, Danh nhân văn hóa thế giới.

b. Tác phẩm

- Xuất xứ: Văn bản được trích từ văn kiện, báo cáo chính trịdo Chủ Tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội lần II của Đảng Lao Động Việt Nam. (Nay là Đảng CSVN) tại Việt Bắc 1951

- Thể loại: Văn chính luận

- Phương thức biểu đạt: Trữ tình

- Bố cục: Chia làm 3 phần

 • Phần 1. Từ đầu đến.... “lũ cướp nước”: Nhận định chung về lòng yêu nước.
 • Phần 2. Tiếp đến.... “yêu nước”: Những biểu hiện của lòng yêu nước.
 • Phần 3. Phần còn lại: Nhiệm vụ của chúng ta.

c. Giá trị nội dung

- Truyền thống yêu nước quý báu của nhân dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để bảo vệ đất nước.

d. Giá trị nghệ thuật

 • Xây dựng luận điểm ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng toàn diện, tiêu biểu chọn lọc theo các phương diện: Lứa tuổi, nghề nghiệp, vùng miền.
 • Sử dụng từ ngữ dợi hình ảnh (làn sóng, lướt quanh ấn chìm,...) câu văn nghị luận hiệu quả. ( câu có từ quan hệ Từ .......đến....)
 • Sử dụng biện pháp liệt kê nêu tên các anh hùng dân tộc trong lịch sử chống ngoại xâm của đất nước, nêu các biểu hiện cảu lòng yêu nước của nhân dân ta.

Tham khảo thêm: Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh

II. Phân tích tác phẩm

a. Nhận định chung về lòng yêu nước

 • Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.
 • Tình yêu nước đến độ mãnh liệt, sôi nổi và chân thành
 • Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè luc bán nước và cướp nước.

→ Gợi tả sức mạnh và khí thế mạnh mẽ của lòng yêu nước

b. Những biểu hiện của lòng yêu nước

 • Lòng yêu nước trong quá khứ: Xưa có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại, nhưng trang lịch sử vẻ vang: bà Trưng, bà Triệu.
 • Lòng yêu nước ngày nay của đồng bào ta:
 • Từ các cụ già tóc bạc..yêu nước ghét giặc.
 • Từ những chiến sĩ...những con đẻ của mình.
 • Từ những nam nữ công nhân...cho chính phủ.

→ Trong thời đại nào đồng bào ta ai ai cũng có lòng yêu nước nồng nàn.

c. Nhiệm vụ của chúng ta

 • Ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước... công việc kháng chiến.
 • Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh lòng yêu nước với làn sóng mạnh, của quí nhằm diễn đạt cụ thể dễ liên tưởng.
 • Nghệ thuật đảo ngữ "nồng nàn yêu nước" nhấn mạnh sức mạnh của lòng yêu nước.
 • Nghệ thuật chơi chữ "anh hùng dân tộc, dân tộc anh hùng" thể hiện cách diễn đạt thú vị độc đáo

→ Cần phải thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm cụ thể

Đề thi tham khảo về tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Đề 1: Bằng những lập luận sâu sắc, Bác luôn khẳng định một chân lí: "Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta". Em hãy phân tích tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta để khẳng định lại những câu văn mang giá trị lớn lao ấy của Hồ Chí Minh.

Bài văn tham khảo:Phân tích Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

------------

Trên đây các em vừa tham khảo qua đề cương học kì 2 Ngữ văn 7 2019/2020 cùng một số bài văn mẫu mà Đọc tài liệu muốn chia sẻ đến các em, để giúp các em có thể hoàn thành thật tốt bài thi của mình trong kì thi học kì.

Câu 1: Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta thuộc thể loại ?

 • A. Tự sự
 • B. Miêu tả
 • C. Biểu cảm

Câu 2: Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta được ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A. Trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông.
 • C. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ.
 • D. Trong cuộc kháng chiến chống phát-xít Nhật.

Câu 3: Văn bản nghị luận về nội dung gì?

 • A. Truyền thống chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.
 • B. Tinh thần đoàn kết trong xây dựng đất nước ta.
 • D. Truyền thống hiếu học của nhân dân ta.

Câu 4: Để chứng minh làm rõ tinh thần yêu nước của đồng bào ta ngày nay, tác giả đã nêu những biểu hiện của lòng yêu nước, đó là những biểu hiện nào?

 • A. Tất cả mọi người đều có lòng yêu nước
 • B. Từ tiền tuyến đến hậu phương đều có hành động yêu nước
 • C. Mọi nghề nghiệp, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi đều thi đua yêu nước.

Câu 5: Trong bài văn trên, Bác Hồ viết về lòng yêu nước của nhân dân ta trong trời kì nào?

 • A. Trong quá khứ
 • B. Trong hiện tại
 • D. Trong tương lai

Câu 6: Đối tượng nào không xuất hiện trong bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta?

 • A. Công chức.
 • B. Chiến sĩ, công nhân.
 • C. Nông dân, điền chủ.

Câu 7: Biện pháp nghệ thuật đặc sắc của bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là gì?

 • A. Sử dụng biện pháp so sánh.
 • C. Sử dụng biện pháp ẩn dụ.
 • D. Sử dụng biện pháp nhân hóa.

Câu 8: Bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đề cập đến lòng yêu nước của nhân dân ta trong những lĩnh vực nào?

 • A. Trong việc xây dựng đất nước. 
 • B. Trong công cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. 
 • C. Trong việc giữ gìn sự giàu đẹp của tiếng Việt.

Câu 9: Nét đặc sắc về nghệ thuật của văn bản là:

 • A. Xây dựng luận điểm ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu...
 • B. Sử dụng từ ngữ gợi hình ảnh, phép liệt kê, so sánh chọn lọc và đặc sắc. 
 • Bài văn là một mẫu mực về lập luận, bố cục và cách dẫn chứng của thể văn nghị luận.


Xem đáp án


Nội dung quan tâm khác

Trắc nghiệm bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

12 1.862

Tải về Bài viết đã được lưu

Đề trắc nghiệm Ngữ văn 7 có đáp án

VnDoc giới thiệu tới các em câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến môn Ngữ văn 7: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đề kiểm tra Văn có 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án cho các em ôn tập và kiểm tra đáp án sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tài liệu Trắc nghiệm Ngữ văn 7 trên VnDoc bao gồm tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Văn theo bài cho các em ôn tập, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em ghi nhớ kiến thức từng bài, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Mời các bạn tham khảo thêm:

 • Trắc nghiệm bài Sông núi nước Nam
 • Trắc nghiệm: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

 • Câu 1: Tác giả văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của tác giả nào?

  • A. Phạm Văn Đồng
  • B. Hồ Chí Minh
  • C. Tố Hữu
  • D. Đặng Thai Mai

 • Câu 2: Văn bản có xuất xứ như thế nào?

  • A. Trích trong tập “Đường cách mệnh”
  • B. Trong cuốn “Người cùng khổ”
  • C. Trong tập “Việt Bắc”
  • D. Trích trong báo cáo chính trị của tác giả tại Đại hội lần thứ 2, tháng 2 năm 1951.

 • Câu 3: Vấn đề nghị luận của bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta nằm ở vị trí nào?

  • A. Câu mở đầu tác phẩm
  • B. Câu mở đầu đoạn hai
  • C. Câu mở đầu đoạn ba
  • D. Phần kết luận.

 • Câu 4: Trong bài văn trên, Bác Hồ viết về lòng yêu nước của nhân dân ta trong trời kì nào?

  • A. Trong quá khứ
  • B. Trong hiện tại
  • C. Trong quá khứ và hiện tại
  • D. Trong tương lai

 • Câu 5: Bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta được viết trong thời kì nào?

  • A. Thời kì kháng chiến chống Pháp
  • B. Thời kì kháng chiến chống Mĩ
  • C. Thời kì đất nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc
  • D. Những năm đầu thế kỉ XX.

 • Câu 6: Bài văn đề cập đến lòng yêu nước của nhân dân ta trong lĩnh vực nào?

  • A. Trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược
  • B. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước.
  • C. Trong việc giữ gìn sự giàu đẹp của tiếng Việt
  • D. Cả A và B

 • Câu 7: Trọng tâm của việc chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong bài văn là ở thời kì nào?

  • A. Trong quá khứ
  • B. Trong cuộc kháng chiến hiện tại
  • C.Trong cuộc chiến đấu của nhân dân miền Bắc
  • D. Trong cuộc chiến đấu dũng cảm của bộ đội ta trên khắp các chiến trường.

 • Câu 8: Những sắc thái nào của tinh thần yêu nước được tác giả đề cập đến trong bài văn của mình?

  • A. Tiềm tàng, kín đáo
  • B. Biểu lộ rõ ràng, đầy đủ
  • C. Khi thì tiềm tàng, kín đáo; lúc lại biểu lộ rõ ràng, đầy đủ.
  • D. Luôn luôn mạnh mẽ, sôi sục.

 • Câu 9: Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn này là gì?

  • A. Sử dụng biện pháp so sánh
  • B. Sử dụng biện pháp ẩn dụ
  • C. Sử dụng biện pháp nhân hoá
  • D. Sử dụng biện pháp so sánh và liệt kê theo mô hình “từ … đến…”

 • Câu 10: Nối một nội dung ở cột A với một nội dung thích hợp ở cột B để được hai câu văn đúng với nội dung của bài.

  AB
  a. Thủ pháp liệt kê được sử dụng thích hợp đã có tác dụng(1) thể hiện sức mạnh của lòng yêu nước với nhiều sắc thái khác nhau.
  b. Các động từ kết thành, lướt qua, nhấn chìm được chọn lọc(2) thể hiện được sự phong phú với nhiều biểu hiện đa dạng của tinh thần yêu nước của nhân dân, ở mọi tầng lớp, giai cấp, lứa tuổi, địa phương.

 • a.

  2

 • b.

  1

 • Câu 11: Bài văn có mấy hình ảnh so sánh được coi là đặc sắc?

  • A. Một
  • B. Hai
  • C. Ba
  • D. Bốn

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn

Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Câu hỏi về bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta