Cấu trúc đề thi fce của cambridge

  1. Cambridge English
  2. Các kỳ thi và kiểm tra
  3. B2 First

B2 First

Tên các kỳ thi của chúng tôi đã thay đổi

Cấu trúc đề thi fce của cambridge

Chúng tôi đã thay đổi tên của các bài kỳ thi của chúng tôi để giúp dễ hiểu hơn về tiến bộ của người học từ một bằng cấp này sang bằng cấp tiếp theo.

Đọc về tên bài kỳ thi mới của chúng tôi

Cập nhật kỳ thi 2015

Kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B2 First năm 2015 đang cập nhật. Để biết thêm về những thay đổi của kỳ thi vui lòng xem thông tin cập nhật về kỳ thi B2 First 2015 trên trang web toàn cầu của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)

Kết quả từ tháng 1 năm 2015

Từ tháng 1 năm 2015, kết quả B2 First sẽ được thể hiện theo Khung Cambridge English Scale mới.

Tìm hiểu thêm

B2 First' là một trong số những chứng chỉ thuộc Cambridge English Qualifications. Đây là kỳ thi phổ biến nhất của chúng tôi, được công nhận bởi hàng ngàn doanh nghiệp và tổ chức giáo dục trên toàn thế giới.

Đăng ký thi


Chứng chỉ 'B2 First' chứng minh rằng bạn có những kỹ năng ngôn ngữ để sống và làm việc độc lập tại các quốc gia nói tiếng Anh, cũng như để học các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của bạn chuyển tiếp từ 'B1 Preliminary' sang 'C1 Advanced'.

Sự kiện chính

Cấp độ CEFR: B2 là gì?
Thang điểm: 160–190 là gì?
Hình thức thi: Máy tính hoặc trên giấy
Số bài thi: 4
Thời gian thi: Khoảng 3.5 giờ


Chứng chỉ 'B2 First' cho thấy bạn có thể:

  • giao tiếp trực tiếp, bày tỏ quan điểm ​​và trình bày các lập luận một cách hiệu quả
  • theo dõi tin tức
  • viết tiếng Anh một cách rõ ràng và chi tiết, trình bày ý kiến ​​và giải thích các ưu khuyết điểm về các quan điểm khác nhau
  • viết thư, báo cáo, truyện kể và rất nhiều loại văn bản khác.

Lý do để chọn 'B2 First':

  • Được chấp nhận khi đăng ký đầu vào các chương trình dự bị đại học/chuyển tiếp /kỹ năng học đại học ở các nước nói tiếng Anh.
  • Được chấp nhận khi đăng ký đầu vào cho chương trình đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh ở các quốc gia không nói tiếng Anh.


Tìm kiếm trung tâm địa phương để đăng ký thi.

Đăng ký thi

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cấu trúc đề thi fce của cambridge