Chức quan Khuyến nông sứ phụ trách công việc gì

Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng đất nước ?

Đề bài

Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng đất nước ?

Lời giải chi tiết

Để củng cố nhà nước, nhà Trần đã:

- Cải cách hành chính: chia cả nước thành 12 lộ, dưới lộ là phủ, châu, huyện, sau cùng là xã. Mỗi cấp đều có quan cai quản.

- Các vua Trần đặt lệ nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái thượng hoàng, cùng trông coi việc nước.

- Về pháp luật, nhà Trần cho đặt chuông lớn ở thểm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin hoặc bị oan ức.

- Về quân đội, thời bình thì trai tráng ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.

- về nông nghiệp, nhà Trần lập Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều ; Khuyến nông sứ chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất ; Đồn điền sứ tuyển mộ người đi khẩn hoang.

=> Những chính sách trên phù hợp với việc quản lí đất nước, được lòng nhân dân, vì vậy mà chính quyền nhà Trần thêm vững chắc. 

Loigiaihay.com

Ngoài các chức quan tương tự như ở thời Lý, nhà Trần lập thêm Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều

Đề bài

Những việc làm trên của các vua nhà Trần nhằm để làm gì ?

Lời giải chi tiết

Nhà Trần chú ý xây dựng lực lượng quân đội. Trai tráng khoẻ mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.

=> Để có lực lượng sẵn sàng chiến đấu khi đất nước bị xâm lược. Đồng thời được lòng nhân dân, trai tráng tự nguyện đi lính chứ không miễn cưỡng.

Ngoài các chức quan tương tự như ở thời Lý, nhà Trần lập thêm Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều ; Khuyến nông sứ chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất ; Đồn điền sứ tuyển mộ người đi khẩn hoang.

=> Chăm lo cho đời sống nhân dân, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

      Phát triển nông nghiệp.

      Mở rộng lãnh thổ đất nước

Loigiaihay.com

Các chức quan: Hà đê sứ, Khuyến nông sứ và Đồn điền sứ nhà Trần lập ra để làm gì?

A.

Phụ trách thủ công nghiệp

B.

Phụ trách nông nghiệp

C.

Phụ trách thương nghiệp

D.

Phụ trách giao thông

Giúp mink vs! Mink ko nghĩ ra câu này

Các chức quan: Hà đê sứ, Khuyến nông sứ và Đồn điền sứ nhà Trần lập ra để làm gì?

A.

Phụ trách thủ công nghiệp

B.

Phụ trách nông nghiệp

C.

Phụ trách thương nghiệp

D.

Phụ trách giao thông

Giúp mink vs! Mink ko nghĩ ra câu này

Các câu hỏi tương tự

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK SỬ 7 - TẠI ĐÂY

Đặt câu hỏi

Hay nhất

- Hà đê sứđể chăm lo việc xây dựng việc đắp đê và bảo vệ đê điều.

- Khuyến nông sứchăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất.

-_-