Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

STTHọ và tênChức vụ
1

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Lê Hòa Bình
Giám đốc Sở Xây dựng TP
2

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Tô Thị Bích Châu
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
3

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Dương Ngọc Hải
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP
4

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Nguyễn Hồ Hải
Phó Bí thư Thành ủy,Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
5

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Nguyễn Hữu Hiệp
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
6

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Nguyễn Văn Hiếu
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Quận ủy Quận 5
7

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Phan Nguyễn Như Khuê
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
8

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Nguyễn Thị Lệ
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP
9

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Lê Thanh Liêm
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP
10

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Lê Hồng Nam
Giám đốc Công an TP
11

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Nguyễn Văn Nam
Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP
12

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Nguyễn Thành Phong
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP
13

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Trần Lưu Quang
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy
14

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Phan Thị Thắng
Phó Chủ tịch HĐND TP
15

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Trần Kim Yến
Bí thư Quận ủy Quận 1

Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy TP Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

STTHọ và tênChức vụ
1

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Nguyễn Văn Nên
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP
2

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Nguyễn Hồ Hải
Phó Bí thư Thành ủy TP
3

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Nguyễn Thị Lệ
Phó Bí thư Thành ủy TP
4

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Nguyễn Thành Phong
Ủy viên Trung ương Đảng,Phó Bí thư Thành ủy TP
5

Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11

Đồng chí
Trần Lưu Quang
Ủy viên Trung ương Đảng,Phó Bí thư Thành ủy TP

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Khóa XI

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đồng chí Dương Ngọc Hải.

Các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Khóa XI gồm:

1. Đồng chí Phan Thị Mỹ Anh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

2. Đồng chí Đặng Minh Đạt, Chánh Thanh tra TP

3. Đồng chí Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

4. Đồng chí Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

5. Đồng chí Nguyễn Hùng Phong, Trưởng phòng Địa bàn 2, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

6. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

7. Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

8. Đồng chí Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

9. Đồng chí Trần Văn Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

10. Đồng chí Bùi Thị Sáu, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

11. Đồng chí Trần Quốc Thảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

12. Đồng chí Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP

13. Đồng chí Đào Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

14. Đồng chí Lê Minh Tuấn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Tin liên quan

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 11