Đặt lại pass mysql linux ubuntu

 • MySQL reset Root Password là gì?
 • Yêu cầu khi reset Pass MySQL
 • Cách MySQL reset Root Password trên các hệ điều hành
  • Windows
  • Linux

MySQL reset Root Password là nhu cầu có thể phát sinh với bất kỳ ai. Bởi lẽ, việc quên mật khẩu rất dễ xảy ra khi bạn cần phải quản lý quá nhiều tài khoản. là nhu cầu có thể phát sinh với bất kỳ ai. Bởi lẽ, việc quên mật khẩu rất dễ xảy ra khi bạn cần phải quản lý quá nhiều tài khoản.

Bài viết được FPT Cloud chia sẻ dưới đây dành cho cả những ai chưa biết reset Root Password MySQL là gì. Quan trọng hơn hết, bạn sẽ nắm được cách khôi phục mật khẩu chỉ trong nháy mắt.

MySQL reset Root Password là gì?

Trước khi đến với MySQL reset Root Password, bạn cần hiểu đúng bản chất định nghĩa. MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến cho phần mềm cũng như web app.

Đặt lại pass mysql linux ubuntu

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến dành cho phần mềm và web app

Tương tự rất nhiều dịch vụ, hệ quản trị này có chức năng cấp mật khẩu dành cho quản trị viên. Trong đó, Root Password MySQL mở ra kho tàng với nhiều sự hỗ trợ nâng cao tại cơ sở dữ liệu.Root Password MySQL mở ra kho tàng với nhiều sự hỗ trợ nâng cao tại cơ sở dữ liệu.

Về cơ bản, MySQL không yêu cầu bạn tạo mật khẩu để thực thi quyền root. Tuy nhiên, điều này có thể trở thành mối đe dọa khi quản lý những cơ sở dữ liệu doanh nghiệp quan trọng. Đó chính là lý do cần password như phương án bảo vệ.

Cũng chính vì thế đã dẫn đến tình trạng quên mật khẩu trong một số trường hợp. Lúc này, reset pass root MySQL là điều thiết yếu.reset pass root MySQL là điều thiết yếu.

>>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách đăng xuất Mail trên Macbook đơn giản nhất

Yêu cầu khi reset Pass MySQL

Cách MySQL reset Root Password trên các hệ điều hành

Windows
 • LinuxMySQL Root sẽ thực hiện trên các cài đặt mặc định.
 • MySQL reset Root Password là nhu cầu có thể phát sinh với bất kỳ ai. Bởi lẽ, việc quên mật khẩu rất dễ xảy ra khi bạn cần phải quản lý quá nhiều tài khoản.
 • Bài viết được FPT Cloud chia sẻ dưới đây dành cho cả những ai chưa biết reset Root Password MySQL là gì. Quan trọng hơn hết, bạn sẽ nắm được cách khôi phục mật khẩu chỉ trong nháy mắt.
 • Trước khi đến với MySQL reset Root Password, bạn cần hiểu đúng bản chất định nghĩa. MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến cho phần mềm cũng như web app.
 • MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến dành cho phần mềm và web app

Tương tự rất nhiều dịch vụ, hệ quản trị này có chức năng cấp mật khẩu dành cho quản trị viên. Trong đó, Root Password MySQL mở ra kho tàng với nhiều sự hỗ trợ nâng cao tại cơ sở dữ liệu.

Cách MySQL reset Root Password trên các hệ điều hành

Windows

Linux

Windows

Linux

MySQL reset Root Password là nhu cầu có thể phát sinh với bất kỳ ai. Bởi lẽ, việc quên mật khẩu rất dễ xảy ra khi bạn cần phải quản lý quá nhiều tài khoản.
 • Bài viết được FPT Cloud chia sẻ dưới đây dành cho cả những ai chưa biết reset Root Password MySQL là gì. Quan trọng hơn hết, bạn sẽ nắm được cách khôi phục mật khẩu chỉ trong nháy mắt.
 • Trước khi đến với MySQL reset Root Password, bạn cần hiểu đúng bản chất định nghĩa. MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến cho phần mềm cũng như web app.
 • MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến dành cho phần mềm và web app

Tương tự rất nhiều dịch vụ, hệ quản trị này có chức năng cấp mật khẩu dành cho quản trị viên. Trong đó, Root Password MySQL mở ra kho tàng với nhiều sự hỗ trợ nâng cao tại cơ sở dữ liệu.

Về cơ bản, MySQL không yêu cầu bạn tạo mật khẩu để thực thi quyền root. Tuy nhiên, điều này có thể trở thành mối đe dọa khi quản lý những cơ sở dữ liệu doanh nghiệp quan trọng. Đó chính là lý do cần password như phương án bảo vệ.

Cũng chính vì thế đã dẫn đến tình trạng quên mật khẩu trong một số trường hợp. Lúc này, reset pass root MySQL là điều thiết yếu.

 • >>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách đăng xuất Mail trên Macbook đơn giản nhất
 • Để MySQL reset Root Password thành công, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu. Cụ thể như sau:

Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng một text editor giống như Notepad

Các thao tác với MySQL Root sẽ thực hiện trên các cài đặt mặc định.

Linux

MySQL reset Root Password là nhu cầu có thể phát sinh với bất kỳ ai. Bởi lẽ, việc quên mật khẩu rất dễ xảy ra khi bạn cần phải quản lý quá nhiều tài khoản.

Bài viết được FPT Cloud chia sẻ dưới đây dành cho cả những ai chưa biết reset Root Password MySQL là gì. Quan trọng hơn hết, bạn sẽ nắm được cách khôi phục mật khẩu chỉ trong nháy mắt.
Trước khi đến với MySQL reset Root Password, bạn cần hiểu đúng bản chất định nghĩa. MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến cho phần mềm cũng như web app. MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến dành cho phần mềm và web app
Tương tự rất nhiều dịch vụ, hệ quản trị này có chức năng cấp mật khẩu dành cho quản trị viên. Trong đó, Root Password MySQL mở ra kho tàng với nhiều sự hỗ trợ nâng cao tại cơ sở dữ liệu. Về cơ bản, MySQL không yêu cầu bạn tạo mật khẩu để thực thi quyền root. Tuy nhiên, điều này có thể trở thành mối đe dọa khi quản lý những cơ sở dữ liệu doanh nghiệp quan trọng. Đó chính là lý do cần password như phương án bảo vệ.
Cũng chính vì thế đã dẫn đến tình trạng quên mật khẩu trong một số trường hợp. Lúc này, reset pass root MySQL là điều thiết yếu. >>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách đăng xuất Mail trên Macbook đơn giản nhất
Để MySQL reset Root Password thành công, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu. Cụ thể như sau: Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng một text editor giống như Notepad
✅Bước 4 – Sau khi dừng server thành công, bạn sử dụng trình text editor. Nội dung cần nhập như sau:Sudo vimALTER USER ‘root’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘matkhaumoi’;- Phần “matkhaumoi” cần đổi thành mật khẩu bạn đang muốn MySQL reset Root Password. Tối ưu nhất, bạn nên để ký tự thường, in hoa và cả số.- Phần localhost chuyển thành tên hệ thống phù hợp của bạn.
✅Bước 5 File sau khi đã tạo cần lưu tại: home/me/MySQL-init.
✅Bước 6 – Bạn khởi động và nhập mật khẩu mới vào MySQL. Dòng lệnh để thay đổi Password như sau:MySQLd –init-file=/home/me/MySQL-init &- Tùy vào cách khởi động máy chủ để bạn quyết định có thể thêm –defaults-file vào trước init không.
✅Bước 7 Khi đã MySQL reset Root Password, bạn xóa file đã lưu tại bước 5 đi.

Bài viết đã chia sẻ ở trên là chìa khóa, giúp bạn gỡ rối khi quên Root Password. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với chính đội ngũ cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ.

Cách thức lấy lại mật khẩu không khó nếu tuân theo đầy đủ các bước hướng dẫn. FPT Cloud tin rằng bạn sẽ nhanh chóng khắc phục vấn đề nhờ MySQL reset Root Password thành công.MySQL reset Root Password thành công.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ của FPT Smart Cloud

 • Website: https://fptcloud.com/https://fptcloud.com/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/fptsmartcloud https://www.facebook.com/fptsmartcloud
 • Email: [email protected] [email protected]
 • Hotline: 1900 638 399 1900 638 399