Giấy phép đầu tư tiếng Anh là gì

Giấy chứng nhận đăng kýđầu tưtiếng Anh làInvestment Registration Certificate được viết tắt là IRC.

Giấy phép đầu tư tiếng Anh là gì

Thông báo:Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Phiên âm:/ɪnˈvest.məntˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃənsəˈtɪf.ɪ.kət/.

Giấy chứng nhận đăng kýđầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng kýcủa nhà đầu tư về dự án đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp và điều chỉnh.

Giấy phép đầu tư tiếng Anh là gì

Một số từ vựng tiếng Anh bổ sung:

Certificate of Business registration: giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp.

Contracts prior to business registration: hợp đồng đăng kýdoanh nghiệp.

Representative offices: văn phòng đại diện.

Business locations: địa điểm kinh doanh.

Application for registration: hồ sơ đăng kýdoanh nghiệp.

Bài viết giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tiếng Anh là gì soạn bởi giáo viên Trung tâm tiếng Anh SGV.