Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45

Cho phương trình $ax + b = 0$. Chọn mệnh đề đúng:

Phương trình $a{x^2} + bx + c = 0$ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:

Phương trình ${x^2} - \left( {2 + \sqrt 3 } \right)x + 2\sqrt 3 = 0$:

Phương trình ${x^2} + m = 0$ có nghiệm khi và chỉ khi:

Hai số $1 - \sqrt 2 $ và $1 + \sqrt 2 $ là các nghiệm của phương trình:

Khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau là :

Phương trình $\left( {{m^2}-2m} \right)x = {m^2}-3m + 2$ có nghiệm khi:

Gọi Slà tập hợp các số nguyên mtrong khoảng (-2018; 2018)để đồ thị hàm số y=x3-3mx2+x-3m2cắt đường thẳng y = x + 1tại ba điểm phân biệt. Tính số phần tử của S

A. 2016

Đáp án chính xác

B. 2018

C. 4034

D. 2020

Xem lời giải

GọiSlà tập hợp các giá trị nguyên của tham số msao cho hàm số nghịch biến trên khoảng . Tính tổngPcủa các giá trị mcủa S.

A.

Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45

B.

Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45

C.

Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45

D.

Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

ChọnB TXĐ:

Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
Ta có:
Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
Hàm số nghịch biến trên khoảng
Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
Do chỉ nhận giá trị nguyên nên
Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45

Đáp án đúng là B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tính đơn điệu của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 26

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Cho hàmsố

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  . Gọi
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  làtậphợptấtcảcácgiátrịnguyêncủathamsốthực
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  saochohàmsốđãchonghịchbiếntrên
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  . Tổnggiátrịhaiphầntửnhỏnhấtvàlớnnhấtcủa
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  bằng:

 • Cho hàm số

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  . Nhận xét đúng là:

 • Hàmsố

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  cótínhchất:

 • Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  để hàm số
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  đồng biến trên
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  ?

 • Cho hàm số

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  , với
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  là tham số. Gọi
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  là tập hợp các giá trịnguyên của
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  đểhàm sốđồng biến trên khoảng
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  . Tìm sốphần tửcủa
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  .

 • Trong các hàm số sau hàm nào đồng biến trên

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  :

 • Trong các hàm số sau, hàm số đồng biến trên

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45

 • Gọi

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  là tập hợp các giá trị của tham số
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  để hàm số
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  Tính tổng tất cả phần tử của
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  .

 • Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  là đúng?

 • Hàmsố

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  nghịchbiếntrênkhoảng:

 • Hàm số

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

 • Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  là đúng ?

 • GọiSlà tập hợp các giá trị nguyên của tham số msao cho hàm số

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  nghịch biến trên khoảng
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  . Tính tổngPcủa các giá trị mcủa S.

 • Trongcáchàmsốsau, hàmsốnàokhôngđồngbiếntrêntậpsốthực?

 • Cho hàm số

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  . Mệnh đề nào dưới đây sai?

 • Hàmsố

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  nghịchbiếntrênkhoảngnào?

 • Cho hàmsố

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  cóđạohàm
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  . Khẳngđịnhnàosauđâyđúng?

 • Có tất cả bao nhiêu số nguyên

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  để hàm số
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

 • Cho hàmsố

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  cótậpxácđịnhlà
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  vàvẽđồthịnhưhìnhvẽ:
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  Khẳngđịnhnàosauđâyđúng?

 • Với các giá trị nào của m thì hàm số

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  luôn đồng biến trên R ?

 • Cho hàmsố

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  . Kết luận nào sau đây đúng?

 • Cho hàm số

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  có đạo hàm
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  . Hàm số
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

 • Cho các hàm số:

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  ;
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  ;
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  ;
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  ;
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  . Có bao nhiêu hàm số đồng biến trên tập xác định của chúng?

 • Cho hai hàm số

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  . Hai hàm số
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  có đồ thị như hình vẽ dưới đây, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị hàm số
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  . Hàm số
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45

 • Cho hàmsố

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  . Mệnhđềnàodướiđâyđúng?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau:

  Benzen

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  Nitrobenzen
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  Anilin

  Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam bezen là:

 • Cho chuỗi biến đổi sau:

  Khí CO2

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  Tinh bột
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  Glucozơ
  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  Ancol etylic. Hãy chọn câu đúng:

 • Cho 3 dung dịch: Glucozơ, fomon, glixerol. Để phân biệt các dung dịch trên chỉ cần dùng hóa chất là:

 • Có 9,3 gam một ankyl amin cho tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu tạo là:

 • Cho các phản ứng sau:

  HOCH2-(CHOH)4-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  HOCH2-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O (1)

  HOCH2-(CHOH)4-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  HOCH2-(CHOH)4-COONa + Cu2O + 3H2O (2)

  HOCH2-(CHOH)4-CHO + H2

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  HOCH2-(CHOH)4-CH2OH (3)

  HOCH2-(CHOH)4-CHO

  Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45
  2C2H5OH + 2CO2 (4)

  Hai phản ứng nào sau đây để phát hiện glucozơ trong nước tiểu người bị bệnh đái tháo đường?

 • Để phân biệt các dung dịch riêng biệt gồm: Tinh bột, saccarozơ, glucozơ, người ta dùng một thuốc thử nào dưới đây?

 • Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính, ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với:

 • Cho biết chất nào sau đây thuộc hợp chất monosaccarit

 • Dãy các chất có liên kết α-1,4-glicozit là:

 • Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3, giả sử hiệu suất đạt 75%. Khối lượng (gam) bạc thu được là:

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Gọi S là tập hợp các số nguyên thuộc đoạn 1 45