Gửi email html php

Gửi thư trong php qua gmail và mailtrap

25/08/2021

Gửi thư trong php qua gmail và mailtrap hướng dẫn bạn cách gửi thư từ php đến người dùng thông qua gmail và mailtrap. Mời bạn xem sơ qua nội dung, cụ thể thực hiện xem video bên dưới nhé


Gửi email html php

Gửi mail trong php qua gmail

Request

 • Bạn phải có 1 tài khoản gmail để nhờ gmail gửi mail
 • Tài khoản dùng để gửi thư phải bật tính năng truy cập kém an toàn
 • Bạn cần sử dụng thư viện PHPMailer để gửi thư

Thực hiện

 • Đăng ký tài khoản gmail + Cấu hình truy cập mất an toàn
 • Vào https. //github. com/PHPMailer/PHPMailer và tải xuống thư viện PHPMailer
 • Giải nén tệp vừa xuống, di chuyển thư mục PHPMailer-master vào trang web thư mục
 • Tạo/Mở trang web để gửi thư
 • Viết hàm gửi mail
function GuiMail(){  
  require "PHPMailer-master/src/PHPMailer.php"; 
  require "PHPMailer-master/src/SMTP.php"; 
  require 'PHPMailer-master/src/Exception.php'; 
  $mail = new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer(true);//true:enables exceptions
  try {
    $mail->SMTPDebug = 0; //0,1,2: chế độ debug. khi chạy ngon thì chỉnh lại 0 nhé
    $mail->isSMTP(); 
    $mail->CharSet = "utf-8";
    $mail->Host = 'smtp.gmail.com'; //SMTP servers
    $mail->SMTPAuth = true; // Enable authentication
    $mail->Username = 'emailCủaBạnỞGmail'; // SMTP username
    $mail->Password = 'MậtKhẩuEmailCuaBan';  // SMTP password
    $mail->SMTPSecure = 'ssl'; // encryption TLS/SSL 
    $mail->Port = 465; // port to connect to        
    $mail->setFrom('emailCủaBạnỞGmail', 'Tên người gửi' ); 
    $mail->addAddress('emailNguoiNhan', 'TênNgườiNhận'); //mail và tên người nhận 
    $mail->isHTML(true); // Set email format to HTML
    $mail->Subject = 'Tiêu đề thư';
    $noidungthu = 'Nội dung thư'; 
    $mail->Body = $noidungthu;
    $mail->smtpConnect( array(
      "ssl" => array(
        "verify_peer" => false,
        "verify_peer_name" => false,
        "allow_self_signed" => true
      )
    ));
    $mail->send();
    echo 'Đã gửi mail xong';
  } catch (Exception $e) {
    echo 'Mail không gửi được. Lỗi: ', $mail->ErrorInfo;
  }
 }//function GuiMail
 • Create page lienhe. php + nhúng bootstrap + code tạo form
 • Do đó, sự kiện gửi lên và gọi hàm gửi thư
if (isset($_POST['btn'])){
  GuiMail();
  header("location:lienhe_guimailxong.php");
}//if
 • Soạn nội dung thư liên hệ
$noidungthu = "
   

Thư liên hệ từ khách hàng

Email khách hàng:
{$_POST['email']}

Nội dung liên hệ:
{$_POST['noidunglienhe']}

";

– Đọc nội dung từ tập tin. noidungthulienhe. txt

Thư liên hệ từ khách hàng


Email khách hàng:
{email}

Nội dung liên hệ:
{noidung}

 • Đọc file nội dung thư
$noidungthu = file_get_contents("noidungthulienhe.txt");
$noidungthu = str_replace(
	[ '{email}' , '{noidung}'], 
	[$_POST['email'], $_POST['noidunglienhe']]
	, $noidungthu);

Gửi thư trong php với mailtrap

Đăng ký tài khoản tại mailtrap. Truy cập https. //bẫy thư. io/  và đăng ký, có thể sử dụng tài khoản google có sẵn cũng được

Kết nối với Email là một trong những phần phổ biến, xuất hiện trong nhiều trang web từ trước đến nay. SMTP là một giao thức gửi Email phổ biến, đây là một giao thức dễ sử dụng và cấu hình. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách gửi Mail qua giao thức SMTP của Gmail trong lập trình PHP một cách đơn giản nhất

Xây dựng Form giao diện gửi Mail

Đầu tiên là xây dựng biểu mẫu HTML bao gồm các trường là Email gửi đến, tiêu đề thư và nội dung thư gửi. Dữ liệu trong Biểu mẫu sẽ được gửi tới tệp

1 để xử lý 
  
  DEMO GỬI EMAIL
  
  
  
  
 

 
  

TUANDC

Hướng dẫn cách tạo form gửi Email bằng PHP sử dụng Gmail SMTP


Gửi Thử Email

Gửi email html php

Giao diện sau khi hoàn thành

Tạo tệp cấu hình, tiếp nhận và xử lý Email gửi đi

Để gửi Thư qua SMTP, mình cần truy cập thư viện PHPMailer

Tạo một tệp mới có tên

1, sao chép toàn bộ thư mục thư viện PHPMailer bỏ vào thư mục web. Quay lại tệp
1 và thêm đoạn mã sau

require_once 'PHPMailer/PHPMailerAutoload.php';

Tiếp theo hãy thêm đoạn mã sau

Gửi email html php

________số 8

#1. Nhận dữ liệu được gửi từ biểu mẫu

#2. Cấu hình thông tin SMTP. Thông tin cấu hình sẽ được lấy từ thông tin cấu hình trên Gmail SMTP (phần sau mình sẽ hướng dẫn lấy thông tin cấu hình đó)

#3. Gán dữ liệu vào các biến gửi Mail

#4. Thực hiện gửi Mail và kiểm tra trạng thái

Cách lấy thông tin SMTP của Gmail

Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy thông tin SMTP của Gmail để thay thế thông tin cấu hình trong file

1. Đầu tiên bạn truy cập vào đường dẫn sau. https. //tài khoản của tôi. Google. com/. Sau đó nhấn “Đăng nhập vào Google”

Gửi email html php

Tiếp theo bạn tìm đến phần “Xác minh 2 bước” nhấn vào mũi tên để bật tính năng này

Gửi email html php

Click “Bắt đầu” để tiếp tục

Gửi email html php

Nhấn “Bật” để bật xác minh 2 bước

Gửi email html php

Bây giờ hãy truy cập đường dẫn. https. //tài khoản của tôi. Google. com/security, và nhấn vào “Mật khẩu ứng dụng”

Gửi email html php

Tại phần “Mật khẩu ứng dụng” nhấn chọn loại dịch vụ là “Thư, và “Máy tính sử dụng Windows”. Nhấn “Create” để tạo mật khẩu

Gửi email html php

Vì vậy, mật khẩu đã được tạo, bạn lưu lại mật khẩu này để sử dụng cho cấu hình SMTP

Gửi email html php

Cấu hình SMTP và gửi thử

Bây giờ mình đang tiến hành cấu hình SMTP dựa trên thông tin mật khẩu ứng dụng đã lấy như sau

Gửi email html php

Với Email bạn sử dụng Email đã đăng nhập để tạo mật khẩu ứng dụng, và mật khẩu chính là mật khẩu ứng dụng bạn đã tạo

Gửi email html php

Email nhận được trên điện thoại nhanh chóng. Có một số lỗi về chữ, bạn có thể thêm dòng “ accept-charset =” utf-8” vào form để khắc phục lỗi này.

Gửi email html php

Và đây là kết quả trả về trên trang sau khi nhấn gửi thư

Gửi email html php

Bổ sung tính năng Ajax khi gửi Mail

Tại biểu mẫu thẻ, bạn loại bỏ hành động thuộc tính và thêm vào ID thuộc tính ví dụ.

5. Và sau đó thêm đoạn Javascript như sau vào biểu mẫu bên dưới

Bây giờ bạn mở tệp

1 để tìm đến phần //#4 và thay đổi mã đoạn thành như sau

0

Gửi mail thành công, bảng thông báo Cảnh báo hiển thị mà không cần tải lại trang. Khuyến cáo khi sử dụng Ajax, bạn nên thêm khoảng thời gian trì hoãn, thuộc tính vô hiệu hóa nút gửi Giới hạn chế độ gửi nhiều lần

Gửi email html php

You can could tùy biến, thay vì sử dụng Cảnh báo, thì có thể sử dụng nhiều phương thức thông báo khác. Chúc bạn thành công

4. 4/5 - (5 bình chọn)

Gửi email html php

Tác giả. ĐOÀN CÔNG TUẤN

Với niềm đam mê về khoa học công nghệ thông tin, đặc biệt là lập trình. Tôi đã thành lập blog Tuandc. com để lưu trữ và chia sẻ những kiến ​​thức thực tế có được trong quá trình làm việc. Với kinh nghiệm gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực, những kiến ​​thức tôi chia sẻ hy vọng sẽ giúp được phần nào đó