Hiệu suất của nguồn điện là gì

Hóa Học

Hiệu Suất là gì ? Công thức tính hiệu suất phản ứng hóa học

Hiệu suất là gì, Bạn đang muốn tìm hiểu về định nghĩa, công thức tính hiệu suất phản ứng hóa học, vật lý, cơ học, hiệu suất chuyển đổi năng lượng, hiệu suất nhiệt chính xác nhất. Hôm nay ở bài viết này THPT CHUYÊN LAM SƠN chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn công thức tính hiệu suất phản ứng hóa học của một chất đầy đủ chi tiết.

Hiệu suất là gì ?

Hiệu suất được định nghĩa là khả năng giúp tránh lãng phí cho tất cả mọi người trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Một trong những việc mất rất nhiều công sức, tiền bạc, thời gian Đặc biệt, nếu hiệu suất càng cao thì công việc của bạn sẽ tốt hơn bấy nhiêu và ngược lại.

Công thức tính hiệu suất phản ứng hóa học

=> Hiệu suất phần trăm của phản ứng hóa học được tính theo công thức như sau: % hiệu suất = ( khối lượng tt/ khối lượng lt) x 100 %.

  • Công thức tính hiệu suất như sau : H = m(tt)/m(lt) x 100%

Trong đó

  • H là hiệu suất phản ứng (%)
  • m(tt) là khối lượng thực tế tính bằng (g)
  • m(lt) là khối lượng lý thuyết ( tính theo phương trình ) (g)

=> Còn độ hao phí của phản ứng thì cần phải dựa theo phần trăm được tính theo công thức: % hao phí = 100% % hiệu suất.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Người ta nung 4,9 gam KClO3 có xúc tác thu được 2,5 gam KCl và một lượng khí oxi.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính hiệu suất của phản ứng

Hướng dẫn giải:

Ví dụ 2: Nung 100 kg CaCO3 thì thu được 47,6kg CaO. Tính hiệu suất của phản ứng.

Biết phản ứng xảy ra như sau: CaCO3 Cách giải bài tập tính hiệu suất phản ứng cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8 CaO + CO2

Hướng dẫn giải:

Ví dụ 3: Nung nóng kali nitrat KNO3, chất này bị phân hủy tạo thành kali nitrit KNO2 và O2. Tính khối lượng KNO3 cần dùng để điều chế được 2,4 gam O2. Biết hiệu suất phản ứng đạt 85%.

Hướng dẫn giải:

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện

Với những chia sẻ về các dạng công thức tính hiệu suất bên trên mong sẽ giúp được các bạn hiểu hơn phần nào khi cần áp dụng vào bài tập.