kingdomofloathing là gì - Nghĩa của từ kingdomofloathing

accordian theif có nghĩa là

Một trong hai nhân vật Moxie-Class có thể lựa chọn trong trò chơi trực tuyến, dựa trên văn bản nhập vai, "Vương quốc ghê tởm."

Thí dụ

"Này, Jim, bạn đã làm nhân vật nào chọn Kol?"
"Ồ, tôi là một người dân Accordian."