Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng trong chiến lược chiến tranh cục bộ (1965 -- 1968)

Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cao trào đấu tranh gì ở miền Nam?

Hướng tiến công chính của Mĩ và quân đội Sài Gòn trong mùa khô 1965-1966 là

Hướng tiến công chủ yếu của quân Giải phóng miền Nam trong năm 1972 là

Ngày 27-1-1973 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng đối với Việt Nam?

Lực lượng chính trị trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam từ năm 1969 là

Quân viễn chinh Mĩ giữ vai trò chủ yếu trong chiến lược Chiến tranh cục bộ [1965-1968] của Mĩ ở miền Nam Việt Nam. Quân số lúc cao nhất [1969] lên tới gần 1,5 triệu quân.

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

03/09/2021 448

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 173. Cách giải: Lực lượng đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam [1965 - 1969] là quân đội Mĩ. Chọn đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Quan hệ quốc tế chưa bao giờ được mở rộng và đa dạng như nửa sau thế kỷ XX là do 

Xem đáp án » 03/09/2021 681

Các hoạt động của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng có ý nghĩa lịch sử nào dưới đây?

Xem đáp án » 03/09/2021 589

Điểm khác nhau căn bản của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai [1919 – 1929] so với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất [1897 – 1914] của thực dân Pháp ở Đông Dương là 

Xem đáp án » 03/09/2021 534

Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay? 

Xem đáp án » 03/09/2021 308

Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi sang Pháp đã dặn Huỳnh Thúc Kháng: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Theo em cái “bất biến” của dân tộc ta trong thời điểm này là gì? 

Xem đáp án » 03/09/2021 307

Đặc điểm cơ bản của phong trào công nhân giai đoạn giai đoạn 1919-1925 là gì? 

Xem đáp án » 03/09/2021 263

“Chiến thắng Đường số 14 – Phước Long [cuối năm 1974 đầu 1975] được coi là trận “trinh sát chiến lược” của quân dân miền Nam vì đã

Xem đáp án » 03/09/2021 215

Điểm tương đồng của các chiến lược chiến tranh Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam từ 1954 - 1973 đều là 

Xem đáp án » 03/09/2021 210

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á [trừ Thái Lan] là thuộc địa của 

Xem đáp án » 03/09/2021 203

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? 

Xem đáp án » 03/09/2021 176

Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào? 

Xem đáp án » 03/09/2021 165

Trong những năm 1961 - 1965, Mĩ và chính quyền Sài Gòn thực hiện thủ đoạn dồn dân lập “ấp chiến lược” ở miền Nam Việt Nam nhằm mục tiêu gì?

Xem đáp án » 03/09/2021 163

Điểm giống nhau cơ bản về kết quả của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem đáp án » 03/09/2021 153

Điểm tương đồng của phong trào 1930-1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước [từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945] ở Việt Nam là 

Xem đáp án » 03/09/2021 119

Khó khăn lớn nhất của Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công là 

Xem đáp án » 03/09/2021 102

Đề bài:

A. quân đội Sài Gòn.

B. quân viễn chinh Mĩ và quân đồng minh.

C. quân các nước chư hầu của Mĩ.

D. quân Mĩ và quân Sài Gòn.

B

Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cao trào đấu tranh gì ở miền Nam?

Hướng tiến công chính của Mĩ và quân đội Sài Gòn trong mùa khô 1965-1966 là

Hướng tiến công chủ yếu của quân Giải phóng miền Nam trong năm 1972 là

Ngày 27-1-1973 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng đối với Việt Nam?

Lực lượng chính trị trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam từ năm 1969 là

Lực lượng đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam [1965 -1969] là quân đội


A.

B.

C.

D.

Lực lượng chủ yếu được Mĩ sử dụng trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” [1965-1968] ở miền Nam là lực lượng nào ?


A.

 Lực lượng quân viễn chinh Mĩ.

B.

 Lực lượng quân đội Sài Gòn, quân đồng minh của Mĩ.

C.

Lực lượng quân Mĩ, quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

D.

 Lực Lượng quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.

Video liên quan

ADSENSE/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ 1965-1968, lực lượng nào giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng?


A.

Quân Mỹ và quân đội Sài Gòn.   

B.

C.

D.

Chiến tranh cục bộlà mộtchiến lược quân sựcủaHoa KỳtrongChiến tranh Việt Nam(giai đoạn 1965-1967). Nội dung cơ bản của chiến lược này là đè bẹpQuân giải phóng miền Nam, đồng thời điều động lực lượng không quânđánh phá miền Bắc, thiết lập ảnh hưởng lâu dài củaMỹlênmiền Nam Việt Nam. Lực lượng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là quân viễn chinh Mĩ với quân số lúc cao nhất lên tới 1,5 triệu quân.

Trắc nghiệm: Lực lượng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược chiến tranh cục bộ là?

A. Quân đội Sài Gòn.

B. Quân viễn chinh Mĩ.

C. Quân đồng minh.

D. Lính đánh thuế.

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Quân viễn chinh Mĩ.

Lực lượng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược chiến tranh cục bộ là quân viễn chinh Mĩ.

Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn ý B

Lực lượng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là quân viễn chinh Mĩ với quân số lúc cao nhất lên tới 1,5 triệu quân.

Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi

1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam:

- Âm mưu: Mở hàng lọat cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định” miền Nam.

Công thức: Chiến tranh cục bộ = Quân Mĩ, đồng minh, ngụy + Cố vấn Mĩ + vũ khí, phương tiện Mĩ.

- Hành động:

+ Mở cuộc hành quân “tìm diệt” vào căn cứ Vạn Tường (Quảng Ngãi).

+ Tiến hành 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô: 1965 -1966 và 1966 – 1967.

2. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ

* Chiến thắng Vạn Tường (8/1965):

- Sáng 18/8/1965, địch huy động lực lượng lớn chiến đánh vào thôn Vạn Tường. Sau 1 ngày chiến đấu, ta đã đẩy lùi được cuộc càn quét của địch.

→ Mở đầu cho cao trào diệt Mĩ ở miền Nam.

* Đánh tan 2 cuộc phản công mùa khô 1965 -1966 và 1966 – 1967.

* Thắng lợi đấu tranh chính trị:

- Ở nông thôn, đấu tranh phá từng mảng lớn ấp chiến lược, thành thị nổi lên cuộc đấu tranh đòi Mĩ cút về nước, đòi tự do dân chủ.

- Vùng giải phóng mở rộng, uy tín của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)

* Hoàn cảnh:

- Bước vào xuân 1968, so sánh lực lượng trên chiến trường đã thay đổi có lợi cho ta. Ta chủ trương tiến công và nổi dậy trên toàn chiến trường, giành thắng lợi quyết định buộc Mĩ phải đàm phán và rút quân về nước.

* Diễn biến:

+ Đêm 30 rạng sáng 31/1/1968, quân dân miền Nam đồng loạt tiến công và nổi dậy ở 37/44 tỉnh, 4/6 đô thị lớn, các quận lị, các vùng nông thôn, các “ấp chiến lược”.

+ Ở Sài Gòn, quân giải phóng tiến vào tận các vị trí đầu não của địch như Đại sứ Mĩ, Dinh Độc lập, sân bay Tân Sơn Nhất

* Ý nghĩa:

- Làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ.

- Buộc chúng phải tuyên bố “ Phi Mĩ hóa chiến tranh”.

- Tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện miền bắc và chấp nhận đàm phán ở Paris.

>>> Xem thêm: Ý nghĩa lớn nhất của cuộc tổng công kích tổng nổi dậy tết mậu thân 1968 là gì?

4. Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về Chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ

Câu 1: Đâu không phải là nguyên nhân khiến Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965-1968)?

A. Để phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

B. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc cho miền Nam

C. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ở hai miền đất nước

D. Tạo ưu thế cho cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mĩ và Việt Nam

Câu 2: Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ra đời trong hoàn cảnh nào ?

A. Cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ, "Chiến tranh đặc biệt" đã bị phá sản về cơ bản.

B. Quan hệ Liên Xô - Trung Quốc ngày càng xấu, khối đoàn kết trong phe xã hội chủ nghĩa đã rạn nứt.

C. Trên thế giới, quan hệ Liên Xô - Trung Quốc ngày càng xấu, khối đoàn kết trong phe Xã hội chủ nghĩa đã rạn nứt.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 3: "Chiến tranh cục bộ" khác "Chiến tranh đặc biệt" ở điểm nào ?

A. "Chiến tranh cục bộ" là hình thức chiến tranh của chủ nghĩa thực dân mới.

B. "Chiến tranh cục bộ" được tiến hành dưới sự chỉ đạo của hệ thống cố vấn Mĩ.

C. "Chiến tranh cục bộ" chủ yếu được tiến hành bằng lực lượng quân viễn chinh Mĩ.

D. “Chiến tranh cục bộ” sử dụng vũ khí và phương tiện chiến tranh do Mĩ cung cấp.

Giải thích: "Chiến tranh cục bộ" chủ yếu được tiến hành bằng lực lượng quân viễn chinh Mĩ, có thêm sự hỗ trợ của quân đồng minh Mĩ và quân đội Sài Gòn. Còn Chiến tranh đặc biệt được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn.

Câu 4: Đặc điểm của hoạt động sản xuất công nghiệp ở miền Bắc trong giai đoạn 1965-1968 là

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng

B. Chú trọng cộng nghiệp hàng tiêu dùng

C. Phát triển công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc phòng

D. Phát triển các khu công nghiệp tập trung

Câu 5: Ngày 1-11-1968 đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì?

A. Mĩ tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra

B. Mĩ tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc

C. Mĩ bắt đầu nói đến vấn đề đàm phán với Việt Nam

D. Cuộc đàm phán chính thức giữa Hoa Kì và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa