Một máy biến áp có tỉ số vòng dây sơ cấp và thứ cấp là 1/5

Phương pháp giải:

Đèn sáng bình thường: \(\left\{ \begin{array}{l}{U_2} = {U_{dm}}\\{P_2} = {P_{dm}}\end{array} \right.\)

Công thức máy biến áp: \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}}\)

Cường độ dòng điện: \(I = \dfrac{P}{U}\)

Lời giải chi tiết:

Đèn sáng bình thường, khi đó hiệu điện thế của cuộn thức cấp và công suất điện:

\(\left\{ \begin{array}{l}{U_2} = {U_{dm}} = 220\,\,\left( V \right)\\{P_2} = {P_{dm}} = 100\,\,\left( W \right)\end{array} \right.\)

Công thức máy biến áp: \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} \Rightarrow \dfrac{{{U_1}}}{{220}} = \dfrac{1}{5} \Rightarrow {U_1} = 44\,\,\left( V \right)\)

Hao phí trong máy biến áp là không đáng kể, do đó:

\({P_1} = {P_2} \Rightarrow {U_1}{I_1} = 100 \Rightarrow {I_1} = \dfrac{{100}}{{{U_1}}} = \dfrac{{100}}{{44}} = 2,273\,\,\left( A \right)\)

Chọn D.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 80

 • Câu hỏi:

  Một máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp vào thứ cấp là 1/5. Điện trở các vòng dây và mất mát năng lượng trong máy không đáng kể. Cuộn thứ cấp nối với bóng đèn (220V – 100W) đèn sáng bình thường. Điện áp và cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là bao nhiêu?

  Đáp án đúng: D

  Cuộn thứ cấp nối với bóng đèn (220V – 100W) đèn sáng bình thường 

  Vậy điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là \(U_{tc}=220(V)\)

  Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch thứ cấp là \(P_{tc}=U_{tc}I_{tc}\Rightarrow I_{tc}=\frac{5}{11}(A)\)

  Điện áp và cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp ℓà

  \(\frac{U_{sc}}{U_{tc}}=\frac{N_1}{N_2}=\frac{1}{5}\Rightarrow U_{sc}= 44 (V)\)

  \(\frac{I_{tc}}{I_{sc}}=\frac{N_1}{N_2}=\frac{1}{5}\Rightarrow I_{sc}= \frac{25}{11} (A)\)

 • Một máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp vào thứ cấp là 1/5. Điện trở các vòng dây và mất mát năng lượng trong máy không đáng kể. Cuộn thứ cấp nối với bóng đèn (220V - 100W) đèn sáng bình thường. Điện áp và cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là bao nhiêu? A. 44 V - 5A B. 44V - 2,15A C. 4,4V - 2,273A

  D. 44V - 2,273A

  Một máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp vào thứ cấp là 1/5. Điện trở các vòng dây và mất mát năng lượng trong máy không đáng kể. Cuộn thứ cấp nối với bóng đèn( 220V - 100W) đèn sáng bình thường. Điện áp và cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là bao nhiêu?


  A.

  B.

  C.

  D.

  Một máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp vào thứ cấp là 1/5. Điện trở các vòng dây và mất mát năng lượng trong máy không đáng kể. Cuộn thứ cấp nối với bóng đèn(220V - 100W) đèn sáng bình thường. Điện áp và cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là bao nhiêu?


  A.

  B.

  C.

  D.