Một người đi bộ trong 5 phút được 450 m hỏi trong 8 phút người đó đi được bao nhiêu

Câu hỏi Toán lớp 3

Học và làm bài tập Toán lớp 3

Toán có lời văn

4 Trả lời

Theo dõi câu hỏi này

Thành viên VIP của luyenthi123.com mới được xem tiếp câu trả lời khác

Bài 2:

Tóm tắt:

5 phút : 450 m

8 phút người đó đi được : .... ? m

Bài giải:

1 phút người đó đi được số mét là:

450 : 5 = 90 (m)

8 phút người đó đi được là:

90 x 8 = 720 (m)

Đáp số: 720 m

#Lệday

Bài làm

$\textit{Một phút người đó đi bộ được số mét là :}$

$\textit{450 ÷ 5 = 90 ( mét )}$

$\textit{Tám phút người đó đi bộ được số mét là :}$

$\textit{90 × 8 = 720 ( mét )}$

$\textit{Đáp số : 720 mét}$

$\textit{~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}$

$\textit{Thiếu dữ kiện đề bài}$

Chúc bạn học tốt

Các dạng toán cơ bản về tính véc tơ vận tốc tức thời ở cấp tiểu học

[rule_3_plain]

Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo. Thư Viện Hỏi Đáp đã biên soạn Các dạng toán cơ bản về tính véc tơ vận tốc tức thời ở cấp tiểu học giúp các em ôn lại các tri thức đã học và sẵn sàng thất tốt cho năm học mới. Mời các em tham khảo.
Các dạng toán cơ bản về tính véc tơ vận tốc tức thời

1. Đơn vị véc tơ vận tốc tức thời

Bài toán 1: Một oto đi quãng đường dài 84km hết 2 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ oto đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Gicửa ải:

Trung bình mỗi giờ oto đi được số ki-lô-mét là:

84:2 = 42 [km]

Đáp số: 42km.

Nhận xét: Trung bình mỗi giờ oto đi được 42km. Ta nói véc tơ vận tốc tức thời trung bình hay nói vắn tắt véc tơ vận tốc tức thời của oto là bốn mươi hai ki-lô-mét giờ, viết tắt là 42km/giờ.

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của oto là:

84:2 = 42 [km/giờ]

Khái niệm: Véc tơ vận tốc tức thời là quãng đường đi được trong 1 đơn vị thời kì như 1 giờ, 1 phút, 1 giây, ….

Đơn vị véc tơ vận tốc tức thời có thể là km/giờ; km/phút; m/phút; m/giây; …

Đơn vị véc tơ vận tốc tức thời thường dùng là km/giờ và m/giây.

2. Cách tính véc tơ vận tốc tức thời

Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời ta lấy quãng đường chia cho thời kì.

Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng đường là s, thời kì là t, ta có:

v = s : t

Xem xét:

– Đơn vị véc tơ vận tốc tức thời sẽ tương ứng với đơn vị của quãng đường và thời kì, ví dụ quãng đường có đơn vị đo là km, thời kì có đơn vị là giờ thì véc tơ vận tốc tức thời có đơn vị là km/giờ; quãng đường có đơn vị đo là m, thời kì có đơn vị là phút thì véc tơ vận tốc tức thời có đơn vị là m/phút; …

– Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời, quãng đường và thời kì phải tương ứng với nhau.

Ví dụ quãng đường có đơn vị là ki-lô-mét, thời kì có đơn vị là giây, đề bài yêu cầu tìm véc tơ vận tốc tức thời có đơn vị là m/giây thì ta phải đổi quãng đường về đơn vị là mét rồi sau đó mới tính véc tơ vận tốc tức thời theo quy tắc đã học.

Ví dụ 1: Một người đi xe máy trong 3 giờ được 102km. Tính véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe máy.

Phương pháp: Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời ta lấy quãng đường chia cho thời kì.

Cách giải:

Véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe máy là:

102 : 3 = 34 [km/giờ]

Đáp số: 34 km/giờ.

Ví dụ 2: Một người chạy được 450m trong 1 phút 15 giây. Tính véc tơ vận tốc tức thời chạy của người đó với đơn vị m/giây.

Phương pháp:

Véc tơ vận tốc tức thời có đơn vị là m/giây nên quãng đường có đơn vị là mét, thời kì có đơn vị là giây. Do đó ta phải đổi 1 phút 15 giây ra đơn vị là giây, sau đó để tìm véc tơ vận tốc tức thời ta lấy quãng đường chia cho thời kì.

Cách giải:

Đổi: 1 phút 15 giây = 75 giây

Véc tơ vận tốc tức thời chạy của người đó là:

450 : 75 = 6 [m/giây]

Đáp số: 6 m/giây.

3. Một số dạng bài tập Véc tơ vận tốc tức thời 

Dạng 1: Tìm véc tơ vận tốc tức thời lúc biết quãng đường và thời kì

Phương pháp: Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời ta lấy quãng đường chia cho thời kì.

Xem xét: Các đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời, quãng đường và thời kì phải tương ứng với nhau, nếu chưa tương ứng thì phải đổi để tương ứng với nhau theo yêu cầu đề bài.

Dạng 2: Tìm véc tơ vận tốc tức thời lúc biết quãng đường, thời kì xuất phát, thời kì tới, thời kì nghỉ [nếu có]

Phương pháp:

– Tìm thời kì đi = thời kì tới – thời kì xuất phát – thời kì nghỉ [nếu có].

– Tính véc tơ vận tốc tức thời ta lấy quãng đường chia cho thời kì.

Dạng 3: So sánh hai véc tơ vận tốc tức thời lúc biết quãng đường và thời kì

Phương pháp: Vận dụng quy tắc để tính véc tơ vận tốc tức thời từng vật rồi so sánh kết quả với nhau.

Dạng 4: Tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình lúc một vật chuyển động trên nhiều quãng đường

Phương pháp: Véc tơ vận tốc tức thời trung bình = tổng quãng đường : tổng thời kì.

4. Bài tập vận dụng

Câu 1: Một người đi xe máy trong 3 giờ được 102km. Tính véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe máy.

Hướng dẫn giải

Véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe máy là:

102 : 3 = 34 [km/giờ]

Đáp số: 34 km/giờ.

Câu 2: Một người chạy được 450m trong 1 phút 15 giây. Tính véc tơ vận tốc tức thời chạy của người đó với đơn vị m/giây.

Hướng dẫn giải

Đổi: 1 phút 15 giây = 75 giây

Véc tơ vận tốc tức thời chạy của người đó là:

450 : 75 = 6 [m/giây]

Đáp số: 6 m/giây.

Câu 3

Một xe máy đi từ 8 giờ 15 phút tới 10 giờ được 73,5km. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe máy đó với đơn vị đo là km/giờ.

Hướng dẫn giải

Thời gian người đi xe máy là:

10 giờ – 8 giờ 15 phút = 1 giờ 45 phút

1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Véc tơ vận tốc tức thời của người đi xe máy là:

73,5 : 1,75 = 42 [km/giờ]

Đáp số: 42 km/giờ

Câu 4

Một vận động viên chạy 800m hết 2 phút 5 giây. Tính véc tơ vận tốc tức thời chạy của vận động viên đó với đơn vị đo là m/giây.

Hướng dẫn giải

2 phút 5 giây = 125 giây

Véc tơ vận tốc tức thời của vận động viên là:

800 : 125 = 6,4 [m/giây]

Đáp số: 6,4 m/giây

Trên đây là nội dung tài liệu Các dạng toán cơ bản về tính véc tơ vận tốc tức thời ở cấp tiểu học. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Một số bài tập tăng lên về Chia số đo thời kì cho một số có hướng dẫn giải cụ thể
Bài tập tăng lên có hướng dẫn giải về Thể tích của hình lập phương Toán lớp 5

​Chúc các em học tập tốt!

Một số bài tập tăng lên về Trừ số đo thời kì có hướng dẫn giải cụ thể

477

Một số bài tập tăng lên Toán lớp 5 về Thể tích hình hộp chữ nhật

559

Hướng dẫn giải bài tập về Bảng đơn vị đo thời kì cấp tiểu học

284

Hướng dẫn giải bài tập tăng lên Toán lớp 5 về Cộng số đo thời kì

306

Bài tập tăng lên Toán lớp 5 về Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

230

Một số bài tập toán có hướng dẫn giải về Mét khối cấp tiểu học

167

[rule_2_plain]

#Các #dạng #toán #cơ #bản #về #tính #vận #tốc #ở #cấp #tiểu #học

Một người đi bộ trong 5 phút được 325m . Hỏi người đó cứ đi như vậy trong 8 phút thì được bao nhiêu mét ?

Đua top nhận quà tháng 4/2022

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 3 - TẠI ĐÂY

Câu hỏi Toán lớp 3

Học và làm bài tập Toán lớp 3

Toán có lời văn

4 Trả lời

Theo dõi câu hỏi này

Thành viên VIP của luyenthi123.com mới được xem tiếp câu trả lời khác

Một người đi bộ trong 5 phút và được 450m. Hỏi trong 8 phút người đó đi được bao nhiêu m [ quãng đường đi được trong mỗi phút đều như nhau?]

Được cập nhật 28 tháng 3 lúc 19:27

Tóm tắt: [ đi bộ ]                                                          Gỉai

5 phút : 450 m                                               Trong 1 phút người đó đi được là: 

8 phút : ? m                                                        450 : 5 = 90 [ m ]

                                                                    Trong 8 phút người đó đi được là:

                                                                        90 x 8 = 720 [ m ]

                                                                    Đáp số : 720 m

Đọc tiếp...

Video liên quan