surgery star là gì - Nghĩa của từ surgery star

surgery star có nghĩa là

Ngôi sao phẫu thuật của Ấn ĐộAathu của chúng tôi
Biết như Cunny, Aathu

Ví dụ

Ngôi sao phẫu thuật của Ấn Độ Aathu Cunny

surgery star có nghĩa là

Allu Arjun được gọi là Ngôi sao phẫu thuật của Tollywood.Anh ta đã có gần 10 ca phẫu thuật thẩm mỹ.
Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, anh ta thường trông giống như ngôi sao Tiktok Durga Rao

Ví dụ

Ngôi sao phẫu thuật của Ấn Độ Aathu Cunny

surgery star có nghĩa là

Allu Arjun được gọi là Ngôi sao phẫu thuật của Tollywood.Anh ta đã có gần 10 ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Ví dụ

Ngôi sao phẫu thuật của Ấn Độ Aathu Cunny