Chủ đề: AWS API Gateway

Có 194 bài viết

Which of the following types of AWS accounts have access to AWS Trusted Advisor?
Which of the following types of AWS accounts have access to AWS Trusted Advisor?

Trusted Advisor Priority helps you secure and optimize your AWS account to follow AWS best practices. With Trusted Advisor Priority, your AWS account team can proactively monitor your account and ...

Hướng dẫn python apis - api trăn
Hướng dẫn python apis - api trăn

Tìm hiểu về API trong PythonCó một số lý do giải thích tại sao chúng ta cần sử dụng API thay vì tập dữ liệu CSV tĩnh mà bạn có thể tải xuống từ web. Một ...

Hướng dẫn rds vs mongodb - rds so với mongodb
Hướng dẫn rds vs mongodb - rds so với mongodb

Sau khi sử dụng Couchbase trong hơn 4 năm, chúng tôi đã di chuyển sang MongoDB và đó là quyết định tốt nhất từ ​​trước đến nay! Tôi rất thất vọng với ...

After migrating a workload to AWS which associated costs must a user still manage
After migrating a workload to AWS which associated costs must a user still manage

1. When comparing AWS Cloud with on-premises Total Cost of Ownership, which expenses must be considered? (Choose two.)A. Physical storage hardware B. Operating system administration C. Network ...

You need to set up a virtual firewall for your ec2 instance. which would you use?
You need to set up a virtual firewall for your ec2 instance. which would you use?

What are AWS Security Groups?An AWS security group acts as a virtual firewall for your EC2 instances to control incoming and outgoing traffic. Both inbound and outbound rules control the flow of ...

Which are the benefits of AWS cloud elasticity?
Which are the benefits of AWS cloud elasticity?

Cloud Elasticity is the property of a cloud to grow or shrink capacity for CPU, memory, and storage resources to adapt to the changing demands of an organization. Cloud Elasticity can be ...

Hướng dẫn tweepy python - trăn bông
Hướng dẫn tweepy python - trăn bông

Twitter là một tin tức trực tuyến và dịch vụ mạng xã hội nơi người dùng đăng và tương tác với các tin nhắn. Những bài viết này được gọi là tweet ...

Nguyên nhân cháu bé chết tại gateway
Nguyên nhân cháu bé chết tại gateway

Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ học sinh trường Gateway tử vong Thứ Tư, 05:30, 07/08/2019 VOV.VN - Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CA quận Cầu Giấy ...

Hướng dẫn deploy nodejs to aws - triển khai nodejs lên aws
Hướng dẫn deploy nodejs to aws - triển khai nodejs lên aws

Trong dự án này, bạn sẽ tìm hiểu cách triển khai một ứng dụng web Node.js có độ sẵn sàng cao bằng AWS Elastic Beanstalk và Amazon DynamoDB. Ứng dụng mẫu mà bạn ...

Where does AWS Backup store backups
Where does AWS Backup store backups

The first article in this series examined the importance of data backups and touched upon both AWS Backup, its basic features and limitations, and other backup solutions that may be more appropriate ...

Hướng dẫn set parameter dynamo python - đặt tham số dynamo python
Hướng dẫn set parameter dynamo python - đặt tham số dynamo python

Có một vài cách khác nhau để thiết lập các tham số trong Revit và mỗi cách có một cách truy cập tương ứng khác nhau.Các tham số được chia sẻ (được xác ...

Hướng dẫn python zip code to country - mã zip python đến quốc gia
Hướng dẫn python zip code to country - mã zip python đến quốc gia

Mã bưu điện mã hóa và tính toán khoảng cáchPgeocode là một thư viện Python để truy vấn ngoại tuyến hiệu suất cao của tọa độ GPS, tên khu vực và tên đô ...

Hướng dẫn how to create api gateway in python - cách tạo api gateway trong python
Hướng dẫn how to create api gateway in python - cách tạo api gateway trong python

Có nhiều ví dụ SDK AWS có sẵn trong các ví dụ SDK AWS doc repo.AWS Doc SDK Examples GitHub repo.Các ví dụ mã sau đây cho thấy cách sử dụng Gateway API Amazon với Bộ ...

Hướng dẫn nodejs error - lỗi nodejs
Hướng dẫn nodejs error - lỗi nodejs

Bất kỳ dự án nào cũng đều phải có một phần dành riêng cho việc xử lý các lỗi. Rất nhiều bạn khi tham gia dự án, không biết cách “quy hoạch” mã nguồn ...

Which of the following statements are true about AWS Elastic Beanstalk select two?
Which of the following statements are true about AWS Elastic Beanstalk select two?

Preparing for the AWS Certified Solutions Architect Associate Exam? Here we’ve a list of free AWS Solutions Architect Exam Questions and Answers for you to prepare well for the AWS Solution ...

Hướng dẫn quiz project in python github - dự án câu đố trong python github
Hướng dẫn quiz project in python github - dự án câu đố trong python github

Dưới đây là 63 kho lưu trữ công cộng phù hợp với chủ đề này ... Mã số Vấn đề Kéo yêu cầuMột trang web đố để tổ chức các câu đố và kiểm tra ...

Hướng dẫn can javascript record audio? - javascript có thể ghi lại âm thanh không?
Hướng dẫn can javascript record audio? - javascript có thể ghi lại âm thanh không?

Ảnh của Maik Jonietz trên unplashBài đăng này trình bày cách tạo và sử dụng API ghi âm trong JavaScript. Ghi âm có thể là một tính năng khá gọn gàng để thêm vào ...

Hướng dẫn how do i run a python lambda function locally? - làm cách nào để chạy hàm lambda python cục bộ?
Hướng dẫn how do i run a python lambda function locally? - làm cách nào để chạy hàm lambda python cục bộ?

Bạn có thể chạy mã Python trong AWS Lambda. Lambda cung cấp Runtimes cho Python chạy mã của bạn để xử lý các sự kiện. Mã của bạn chạy trong một môi trường bao ...

Hướng dẫn how do i generate a python password authentication? - làm cách nào để tạo xác thực mật khẩu python?
Hướng dẫn how do i generate a python password authentication? - làm cách nào để tạo xác thực mật khẩu python?

import randomimport arrayMAX_LEN = 12Cácarray0= [array3___CácMAX_LEN 9127random1129random1DIGITS 1random1DIGITS 3random1DIGITS 5random1DIGITS 7random1DIGITS 9random1=1MAX_LEN 8MAX_LEN ...

Hướng dẫn javascript play sound on iphone - javascript phát âm thanh trên iphone
Hướng dẫn javascript play sound on iphone - javascript phát âm thanh trên iphone

Tôi đã có một ứng dụng web JavaScript hoạt động, phát một số âm thanh định kỳ như sau:var SOUND_SUCCESS = new Audio(success.mp3); SOUND_SUCCESS.play(); Điều này ...

Hướng dẫn wordpress api support - hỗ trợ api wordpress
Hướng dẫn wordpress api support - hỗ trợ api wordpress

Th2 28, 2018 Hai G. 8ít nhất Đọc Gần như tất cả những dân chuyên WordPress đều đã nghe tới REST API,nhờ vào việc thêm nó vào bản gốc năm 2015. Tuy nhiên, hầu ...

Hướng dẫn which audio format is not supported by html5 audio? - định dạng âm thanh nào không được hỗ trợ bởi âm thanh html5?
Hướng dẫn which audio format is not supported by html5 audio? - định dạng âm thanh nào không được hỗ trợ bởi âm thanh html5?

HTML 5 là phiên bản trước của HTML 4. Trong HTML 5, một số thẻ mới được thêm vào và một số thẻ cũ không cần thiết đã bị xóa. Vì có quá nhiều định ...

Hướng dẫn curl header authorization php - ủy quyền tiêu đề cuộn tròn php
Hướng dẫn curl header authorization php - ủy quyền tiêu đề cuộn tròn php

Lượt truy cập:1,1311,1311,131 1,131Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu và lập trình cơ chế xác thực Basic Authentication dựa trên kiến trúc RESTful Web ...

Hướng dẫn twitter api pagination python - twitter api phân trang python
Hướng dẫn twitter api pagination python - twitter api phân trang python

I am using the full archive search of the Twitter API to extract data on past events. I have downloaded the code sample and modified it a bit to also save my data to a file on my local drive, and ...

What are the best practices of AWS?
What are the best practices of AWS?

Here’s the third blog post in our 4-part series of AWS Security Tips and Quotes, which is designed to help you evolve and strengthen your organization’s security, building on a proactive, ...

Viện linux chuyên nghiệp storage networking industry association
Viện linux chuyên nghiệp storage networking industry association

Quản trị hệ thống là một lĩnh vực CNTT phổ biến. Vừa đảm nhiệm tất cả các vai trò khác nhau của một nhà quản trị hệ thống vừa sở hữu các ...

Hướng dẫn what coding language do i need for wordpress? - tôi cần ngôn ngữ mã hóa nào cho wordpress?
Hướng dẫn what coding language do i need for wordpress? - tôi cần ngôn ngữ mã hóa nào cho wordpress?

Học phát triển WordPress bắt đầu với rất nhiều câu hỏi chính, bao gồm cả câu hỏi này: Từ ngôn ngữ nào được viết trong? Một điều phổ biến khác là ...

Hướng dẫn how to call weather api in javascript - cách gọi api thời tiết trong javascript
Hướng dẫn how to call weather api in javascript - cách gọi api thời tiết trong javascript

Nhiều ứng dụng cần dữ liệu dự báo thời tiết đáng tin cậy hoặc dữ liệu thời tiết lịch sử có thể được truy cập trực tiếp từ mã JavaScript. Chúng ...

Hướng dẫn parse html using jsoup example - phân tích cú pháp html bằng ví dụ jsoup
Hướng dẫn parse html using jsoup example - phân tích cú pháp html bằng ví dụ jsoup

Đó là một buổi sáng chủ nhật tốt đẹp, và đột nhiên một ý tưởng cho dự án lớn tiếp theo của bạn sẽ xảy ra: Làm thế nào về việc tôi lấy dữ ...

Hướng dẫn nodejs thuần
Hướng dẫn nodejs thuần

Xin chào tất cả các bạn, mình là Quân, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi cấu hình Babel cũng như viết các lệnh scripts “run dev”, “run production” cho một dự án ...

Hướng dẫn get form data in python - lấy dữ liệu biểu mẫu trong python
Hướng dẫn get form data in python - lấy dữ liệu biểu mẫu trong python

Đây là chức năng JS của tôi cho biểu mẫu AJAX Gửi:$(.sendButton).on(click, function(){ $.post( /send-form, $(#contactForm).serialize()) } Đây là hình thức của ...

Which aws service helps to globally deliver content
Which aws service helps to globally deliver content

Fast, highly secure and programmable content delivery network (CDN)Amazon CloudFront is a fast content delivery network (CDN) service that securely delivers data, videos, applications, and APIs to ...

Hướng dẫn python read outlook email - python đọc email triển vọng
Hướng dẫn python read outlook email - python đọc email triển vọng

Nội dung chính ShowShowBạn cũng có thể thíchLàm cách nào để đọc email Office 365 bằng Python?Làm cách nào để mở email Outlook từ Python?Python có thể tương tác ...

Hướng dẫn how to send a post request to a url in python - làm thế nào để gửi một yêu cầu bài đăng đến một url trong python
Hướng dẫn how to send a post request to a url in python - làm thế nào để gửi một yêu cầu bài đăng đến một url trong python

Mô -đun yêu cầuThí dụThực hiện yêu cầu bài đăng đến một trang web và trả về văn bản phản hồi: Nhập yêu cầuurl = https://www.w3schools.com/python/demopage.php ...

Hướng dẫn nodejs http get - nodejs http get
Hướng dẫn nodejs http get - nodejs http get

Tạo HTTP Request với Nodejs.Trong Node có lớp http.ClientRequest dùng để lưu những thông tin về một gói tin HTTP được gửi đến các webserver, chúng ta có thể tạo ra ...

Hướng dẫn how do you post data in python? - làm thế nào để bạn đăng dữ liệu trong python?
Hướng dẫn how do you post data in python? - làm thế nào để bạn đăng dữ liệu trong python?

Bài đăng này thảo luận về hai phương thức yêu cầu HTTP (Supertext Transfer Transfer) & NBSP; Nhận và đăng các yêu cầu trong & nbsp; Python và việc triển khai của ...

Đặt default gateway trên linux
Đặt default gateway trên linux

TechblogKiến thức cơ bảnDefault Gateway là gì? Default Gateway (viết tắt DG) trước tiên là một địa chỉ IP, và còn được gọi là cổng mặc định của mạng ...

Hướng dẫn login logout nodejs mysql - đăng nhập đăng xuất nodejs mysql
Hướng dẫn login logout nodejs mysql - đăng nhập đăng xuất nodejs mysql

Mình đã có một bài về Bắt đầu Nodejs - Mongoose API (Authentication - CRUD) cho người mới học sử dụng Mongoose.Mongoose.Trong bài viết này, mình và các bạn sẽ làm ...

Hướng dẫn how do i run a python script in laravel? - làm cách nào để chạy tập lệnh python trong laravel?
Hướng dẫn how do i run a python script in laravel? - làm cách nào để chạy tập lệnh python trong laravel?

Chinweuba Elijah AzubuikePython cung cấp một số chức năng có thể giúp cải thiện tính hữu ích của các ứng dụng của bạn. Python giúp xử lý các chức năng như ...