Chủ đề: Is_post_type_archive

Có 1 bài viết

Hướng dẫn order by post title wordpress - đặt hàng theo tiêu đề bài viết wordpress
Hướng dẫn order by post title wordpress - đặt hàng theo tiêu đề bài viết wordpress

Có vẻ như lỗi ngu ngốc, nhưng làm thế nào tôi có thể đặt hàng theo tiêu đề? Nó đơn đặt hàng dù sao theo ngày! Tôi đang sử dụng:query_posts( array( ...