Thuyết trình về món ăn ngày Tết bằng tiếng Anh

Top 12 bài viết về Tết bằng tiếng Anh

Top 12 bài viết về Tết bằng tiếng Anh nhằm giúp các bạn nắm được 1 số từ vị cấp thiết cùng lúc nắm được những hiểu biết về ngày Tết cổ kính của quốc gia. Sau đây là nội dung cụ thể. Tết Nguyên đán là dịp Tết cổ kính rất quan trọng của người Việt Nam từ trước đến giờ nên đây được xem là khoảng thời kì vui nhất, tấp nập và ấm áp nhất trong 1 5. Bài viết sau đây Ôn Thi HSG VN gửi đến các bạn 12 bài viết về Tết bằng Tiếng Anh sẽ giúp các các em học trò có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đoàn luyện kĩ năng viết về chủ đề Tết. 1. Thuyết trình về Tết nguyên đán bằng tiếng Anh số 1 Tet, also known as the Lunar new year festival, is the biggest traditional festival in Viet Nam. Tet is usually from the end of January béo early February. Before Tet, the Vietnamese prepare many things for the three main days. They clean their house and decorate with flowers such as a kumquat tree or peach blossom. A huge amount of food will be bought before Tet for making traditional dishes. Banh Chung, Banh Tet, Gio cha, Xoi and Mut, …and candies are the foods that must be eaten on Tet holidays. During Tet, people visit their relatives’ homes and give wishes. However, the Vietnamese believe that the first visitor a family receives in the year determines their fortune for the entire year, people never enter any house on the first day without being invited first. Another custom is giving lucky money, which is put into a red envelope as a symbol of luck and wish for a new age. Traditionally, elders will give lucky money béo children and the oldest people in the family. However, nowadays, people can give it béo anyone including friends, parents, neighbors,… Besides, Vietnamese usually go béo pagodas or temples béo pray for health, wealth, success,… To Vietnamese, Tet is the happiest time of all year round, members in a family can gather together, which is a meaningful message of the Lunar New year festival. All in all, Tet is all about going back béo origins, being good béo others, enjoying the precious moment, and wishing for the best béo come. Bài dịch tiếng Anh về ngày Tết: Tết, còn được gọi là lễ hội Tết Nguyên đán, là lễ hội truyền thống mập nhất ở Việt Nam. Tết thường là từ cuối tháng Giêng tới đầu tháng Hai. Trước Tết, người Việt Nam sẵn sàng nhiều thứ cho 3 ngày chính. Họ thu dọn nhà cửa và trang hoàng bằng hoa như cây quất hoặc hoa đào. 1 lượng mập thực phẩm sẽ được sắm trước Tết để làm các món ăn truyền thống. Banh Chung, Bánh Tét, Giò chả, Xôi và Mứt, … và kẹo là những thức ăn nhu yếu trong dịp Tết. Trong dịp Tết, người dân thăm nhà người nhà và chúc tụng. Tuy nhiên, người Việt Nam tin rằng khách thăm nhà trước tiên trong gia đình quyết định sự may mắn của cải của họ cho cả 5, mọi người ko bao giờ vào nhà bất cứ người nào vào ngày trước tiên nhưng mà ko được mời trước. 1 phong tục khác là cho tiền mừng tuổi, được đưa vào 1 bì thư màu đỏ như là 1 tượng trưng của may mắn và chúc cho 1 tuổi mới. Theo truyền thống, những người mập tuổi sẽ cho trẻ con và những người già nhất trong gia đình tiền may mắn. Tuy nhiên, hiện tại mọi người có thể trao nó cho bất kỳ người nào bao gồm bè bạn, thầy u, láng giềng, … Kế bên đấy, người Việt Nam thường đi chùa, đền thờ để nguyện cầu cho sức khoẻ, sự giàu sang, thành công, … Tết cho người Việt Nam là 5 hạnh phúc nhất trong 5, các thành viên trong gia đình có thể tập trung lại với nhau, đấy là 1 thông điệp có ý nghĩa của lễ hội Tết Nguyên đán. Nhìn chung, Tết là về xuất xứ, tốt cho người khác, hưởng thụ phút chốc quý báu, và mong muốn điều tốt nhất để tới. 2. Viết về Tết bằng tiếng Anh số 2 Traditional Tet is one of the most important festivals of Vietnam. Just like in Western countries that follow Christianity, Christmas is a sacred and important holiday, so is the traditional New Year’s Day. Traditional New Year’s Day is called Lunar New Year or Lunar New Year, and is considered the most important moment of a year. The time starts on the 1st day of the 1st lunar month of the new year. The Lunar New Year usually falls between the end of January and the middle of February of a calendar year. Normally in Vietnam, every occasion béo prepare for the Lunar New Year, everyone, whether working or going béo school, has a holiday schedule. Normally, the time off is from one working week or more (for employees) and two béo three days before December 30. To prepare for the important Tet holiday of this year, every family often buys a lot of new things, cleans the house, prepares a tray of rice béo worship ancestors. And yet, on the traditional New Year’s Day, there is also a custom béo visit the elderly, family members, friends and neighbors every time Tet comes. At that time, homeowners or adults will give lucky money béo children and elders with wishes at the beginning of the new year of peace, prosperity, and everything as desired. This is not only a custom but also a cultural beauty of the Vietnamese people, béo show concern and hope for a full and peaceful life for everyone. Bản dịch: Tết cổ kính là 1 trong những lễ hội quan trọng nhất của Việt Nam. Cũng giống như các nước phương tây theo đạo Thiên chúa thì lễ giáng sinh là ngày lễ thiêng liêng và quan trọng thì ngày tết cổ kính cũng gần giống tương tự. Ngày Tết cổ kính gọi là Tết Nguyên đán hay tết âm lịch, và được coi là thời điểm quan trọng nhất của 1 5. Thời gian mở đầu vào ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch của 5 mới. Tết Nguyên đán thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 tới giữa tháng Hai dương lịch của 1 5. Thông thường ở Việt Nam, mỗi dịp sẵn sàng tới Tết Nguyên đán thì mọi người dù làm việc hay đi học đều có lịch nghỉ lễ. Thông thường thời kì được nghỉ là từ 1 tuần làm việc trở lên (đối với người đi làm) và được nghỉ trước ngày 30 tháng chạp từ 2 tới 3 ngày. Để sẵn sàng cho ngày Tết quan trọng của 5 này thì mọi nhà thường mua sắm rất nhiều đồ mới, thu dọn nhà cửa, sẵn sàng mâm cơm thờ tự ông bà tổ tông. Chưa hết, ngày Tết cổ kính còn có 1 phong tục thăm hỏi người mập tuổi, người nhà trong gia đình, bè bạn, láng giềng mỗi lúc Tết tới xuân về. Khi đấy gia chủ hoặc người mập sẽ mừng tuổi cho trẻ em và người mập tuổi cùng những lời chúc vào đầu 5 mới an khang hưng thịnh, vạn sự như ý. Đây ko chỉ là phong tục nhưng mà còn là nét đẹp văn hóa của người Việt, để trình bày ân cần, kì vọng có 1 cuộc sống đủ đầy và bình yên cho mọi người. 3. Viết đoạn văn về ngày Tết bằng tiếng Anh kèm bản dịch số 3 Tet usually starts in late January or early February and is held on the first day of the first lunar month. Before Tet, everyone begins béo prepare for this day by cleaning the house, shopping for new clothes, candies, jam, wrapping Banh Chung (square-shaped sticky rice cake with meat and green beans inside), or Banh Tet (round-shaped sticky rice cake with meat and green beans inside). On the 1st day of the new year, all family members gather and say best wishes béo others. In addition, children will receive good luck from adults with red envelopes with money inside with the blessings that that child will grow up healthily and achieve high academic achievements. Bản dịch: Ngày tết thường mở đầu vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 và được diễn ra vào ngày 1 tháng 1 âm lịch. Trước lúc diễn ra ngày tết, mọi người sẽ bắt tay vào sẵn sàng cho ngày này bằng việc thu dọn nhà cửa, sắm sửa áo quần mới, bánh kẹo, mứt, gói bánh chưng, bánh tét. Vào đúng ngày mùng 1 tết, tất cả các thành viên trong gia đình sẽ tụ hợp và nói với nhau những lời chúc may mắn. Kế bên đấy, trẻ con sẽ được nhận lời chúc may mắn từ người mập bằng các bao mừng tuổi có tiền trong đấy với mong muốn rằng đứa trẻ đấy sẽ mập lên mạnh khỏe và đạt được thành tựu cao trong học tập. 4. Viết về tết bằng tiếng Anh số 4 All of the special holidays in my country, I like Tet the most. Tet is an occasion béo everyone get together in warm atmosphere. Before Tet holiday, Everyone prepares many things and decorates their house. I plant a lot of flowers in front of my house and buy many things such as clothes, foods … Besides, most of the streets also are decorated beautifully with colorful lights and flowers. During Tet, I spends more time on visiting my relatives, friends and colleagues. Especially, I give béo each other the best wishes for the new year. Tet is an opportunity for children receive lucky money. There is a funny thing that people try béo avoid argument or saying any bad things at Tet. I love Tet holiday! Bài dịch tiếng Anh viết về ngày Tết ý nghĩa Tất cả các ngày lễ đặc thù ở quốc gia tôi, tôi thích nhất Tết. Tết là dịp để tất cả mọi người cùng nhau trong bầu ko khí ấm áp. Trước kỳ nghỉ Tết, mọi người sẵn sàng nhiều thứ và trang hoàng nhà cửa. Tôi trồng nhiều hoa ở trước nhà tôi và sắm nhiều thứ như áo quần, thực phẩm … Kế bên đấy, phần nhiều các đường phố cũng được trang hoàng thích mắt với ánh sáng đầy màu sắc và hoa. Trong dịp Tết, tôi dành nhiều thời kì hơn để viếng thăm người nhà, bè bạn và đồng nghiệp. Đặc thù, tôi trao cho nhau những lời chúc tốt cuốn hút nhất cho 5 mới. Tết là thời cơ để trẻ con được may mắn. Có 1 điều buồn cười là mọi người nỗ lực tránh tranh cãi hoặc nói bất kỳ điều xấu nào vào dịp Tết. Tôi yêu Tết! 5. Viết về tết bằng tiếng Anh số 5 Tet is a national and family festival. It is an occasion for every Vietnamese béo have a good time while thinking about the last year and the next year. At Tet, spring fairs are organized, streets and public buildings are brightly decorated and almost all shops are crowded with people shopping for Tet. At home, every is tidied, special food is cooked, offerings of food, fresh water, flowers and betel are made on the family altar with burning joss- sticks scenting the air. First-footing is made when the lucky visitor comes and children are given lucky money wrapped in a red tiny envelope. Tet is also a time for peace and love. During Tet, children often behave well and friends, relatives and neighbors give each other best wishes for the new year. Bài dịch Đoạn văn viết về ngày Tết bằng tiếng Anh ý nghĩa:

Tết là 1 dịp quốc lễ. Đây là dịp để mọi người Việt Nam có 1 khoảng thời kì vui vẻ để nghĩ suy về 5 cũ và 5 tiếp theo. Vào dịp Tết, các hội chợ xuân được diễn ra, đường phố và các công trình công cộng được trang hoàng đặc sắc và phần nhiều các shop đều đông đúc khách hàng mua Tết. Tại nhà, mọi thứ đều được thu dọn sạch bóng, các món ăn truyền thống, các món ăn khác, nước ngọt, hoa và trầu cau được đặt trên bàn độc tổ tông cộng với những nén hương đã được thắp. Xông đất được tiến hành lúc có vị khách may mắn tới thăm và đám trẻ được nhận tiền lì xì đựng trong những phong bao đỏ. Tết cũng là thời kì cho hòa bình và tình yêu. Trong dịp Tết, trẻ con thường cư xử tốt và bè bạn, người nhà và láng giềng trao cho nhau những lời chúc tốt nhất cho 5 mới.

6. Viết về tết bằng tiếng Anh số 6 Hello, my name is Phuong. I am 13 years old. I live with my family in Vinh city, Nghe An province, Vietnam. In my country, spring is the best season of the year because it has Tet holiday. In Tet holiday, the streets are very beautiful with green trees, flowers, and funny noisy. In every house, there are a big tree with many love flowers and plants. Any things else? Yes, there are a lot of delicous drinks, cakes and candies. In Tet holiday, children have money from adults. It’s so greet. We enjoy a happy Tet holiday every years. Do you know out happy holiday in spring? It’s Tet holiday. What about you? Can you tell me about your country ‘s best holiday? Thank you so much. Dịch: Xin chào, tôi tên là Phương. Tôi 13 tuổi, và hiện giờ tôi đang sống với gia đình ở thành thị Vinh, tỉnh Nghệ An. Ở nước tôi, mùa xuân là mùa tuyệt nhất trong 5 vì có kỳ nghỉ Tết. Trong dịp Tết, đường phố rất đẹp với cây xanh, hoa, và âm thanh vui vẻ. Trong mỗi ngôi nhà, có 1 cái cây mập với nhiều hoa và cây cute. Còn gì nữa ko? Vâng, có rất nhiều đồ uống, bánh ngọt và kẹo ngon. Trong dịp Tết, trẻ con được nhận tiền lì xì từ người mập. Thật tuyệt! Chúng tôi hưởng thụ 1 kỳ nghỉ Tết vui vẻ hàng 5. Bạn có biết dịp lễ vui vẻ vào mùa xuân? Ấy là kỳ nghỉ Tết. Còn với bạn thì sao? Bạn có thể kể về kì nghỉ tuyệt nhất bên nước bạn được ko. Cảm ơn bạn trước nhiều. 7. Viết về tết bằng tiếng Anh số 7 Vietnam is famous for its several holiday and festival, especially Tet holiday. It takes place from the first day of the first month of the lunar calendar until at least the third day. Although occurring in short period of time, it is believed béo be the most important and popular holiday in Vietnam. There are many special food are made so as béo prepare for Tet meal such as: sticky square cake, Vietnamese sausage, sticky rice and jam. The food is thought béo reflect Vietnam’s habit and custom as well as Vietnamese’s lifestyle. Besides, the meal has other dishes like fish, vegetable béo show the hope for a successful and prosperous new year. In term of customs, children’s receiving red envelop from the elder, visiting relative’s houses and going béo church are popular activities. Giving lucky money is thought béo bring children hope and health. Church is the symbol of peace; therefore, individual go there and pray for successive year. Traditionally, the house is designed with peach flower in the North and Ochna integerrima in the south part of Vietnam. Besides, the house as well as town are clear, decorative and beautiful as all are ready béo start a new year. People have cozy atmosphere and enjoy joyful time with their family’s members. It’s high time for people living at different parts of country gathering and spending time together. Tet is a chance for one béo come back home after many stress and pressure of studying and working environment. Tet is not simply a holiday, it is culture and habit of Vietnamese since its deep meaning is sacred and important. All in all, Tet includes not only joy but also long-standing event in people’s soul as it helps one grow up through experience. Dịch:

Việt Nam nổi danh bởi những lễ hội và kì nghỉ, đặc thù là lễ Tết. Nó thường tính từ lúc ngày 1 tới ngày 3 tháng 1 âm lịch. Mặc dầu diễn ra chỉ cần khoảng ngắn, nó lại là kì nghỉ quan trọng và nổi danh của Việt Nam. Có rất nhiều món ăn đặc thù được chế biến để sẵn sàng cho mâm cơm Tết như: Bánh chưng, chả giò, xôi và mứt. Đồ ăn được xem như đề đạt phong tục và tập quán cũng như cách sống của người Việt Nam. Ngoài ra, bữa ăn cũng có những món ngon khác như cá, rau củ như để bộc bạch kì vọng về 1 5 mới thành công và hưng thịnh. Về tâp quán, trẻ em nhận bao mừng tuổi từ người mập, chúc tết nhà họ hàng và đi lễ chùa là những hoạt động bình thường. Tiền mừng tuổi được cho là mang lại kì vọng và sức khoẻ cho trẻ em. Chùa là tượng trưng của sự thanh bình, do vậy mọi người đến đây và nguyện cầu cho 5 mới thành công. Theo truyền thống, mỗi nhà được trang hoàng với cây hoa đào ở miền Bắc và cây hoa mai ở miền Nam. Ngoài ra, nhà và đường luôn sạch bóng, và xinh tươi bởi vì tất cả đều sẵn sang cho 1 5 mới. mọi người có ko gian đầm ấm và khoảng thời kì vui vẻ với các thành viên trong gia đình. Đây là thời khắc để mọi người sống ở mọi miền quốc gia đoàn viên và dành thời kì cho nhau. Tết là thời cơ để mọi người quay trở về nhà sau những sức ép và căng thẳng từ môi trường học tập và làm việc. Tết ko chỉ là 1 ngày lễ thông thường, nó là văn hoá và lối sống của người Việt bởi vì ý nghĩa sâu xa của nó rất thiêng liêng và quan trọng. Nhìn chung, Tết ko chỉ đem đến thú vui nhưng mà còn là ngày lễ lâu đời vì nó giúp con người trưởng thành qua những trải nghiệm.

8. Nói về Tết bằng tiếng Anh số 8 Tet holiday is celebrating on the fist day of the Lunar New Year. Some weeks before New Year, the Vietnamese clean their houses and repaint the walls.They also buy new clothes.One or two days before the festival, people make banh chung – the traditional cakes,and other goodies. On the New Year Eve, whole family for reunion dinner. Every members of the family should be present during the dinner. On the New Year morning, the young members of family pay their respect béo the elders. In return they receive lucky money wrapped in red tiny envelopes. Then people go béo visit their neighbors,some friends and relatives. 9. Nói về Tết bằng tiếng Anh số 9 I live in Ho Chi Minh City, and Tet holiday in the city is very bustling occasion. Within a month before the Lunar New Year, the streets are very crowded, many people go out béo do shopping and enjoy the holiday scenery. My parents are busy cleaning the house, and I am busy thinking about what béo wear and where béo go. Right after we have a break from school, my friends and I spend most of the time on Nguyen Hue Flower Street béo take pictures. However, Nguyen Hue Street is not the only beautiful place, almost everywhere in the main streets are wonderful for people béo have great pictures. They are beautifully decorated with bright lights, and the apricot blossom – the symbol of New Year’s Day can be found everywhere. On New Year’s Eve, my family and I watch fireworks from Sai Gon Bridge; we have béo go there before nine o’clock béo get a good spot. Early in the first morning of the year, we go béo the pagoda béo pray for peace and health, and then I accompany my parents béo visit my grandparents and relatives. Tet is my favorite holiday because it is an occasion béo enjoy the festive atmosphere, delicious food, and receive lucky money. I wish that Tet could last for a month. Dịch: Tôi sống ở thành thị Hồ Chí Minh, và ngày Tết ở thành thị là 1 dịp cực kỳ tấp nập. Trong 1 tháng trước ngày Tết, đường phố trở thành rất đông đúc, nhiều người ra ngoài để sắm sửa và hưởng thụ quang cảnh lễ hội. Thầy u tôi thì bận bịu với việc thu dọn nhà, còn tôi thì bận với việc nghĩ suy xem mình sẽ mặc gì và đi đâu chơi.Ngay sau lúc được nghỉ lễ, tôi và các bạn dành phần nhiều thời kì ra đường hoa Nguyễn Huệ để chụp hình.Tuy nhiên, Nguyễn Huệ chẳng hề là nơi đẹp độc nhất vô nhị, nhưng mà hầu như ở bất kỳ đoạn đường chính nào cũng là nơi hoàn hảo để có những bức ảnh đẹp. Chúng được trang hoàng rất đẹp với những ánh đèn sáng rực, và hoa méai – tượng trưng của ngày Tết được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Vào đêm giao thừa, tôi và gia đình đi xem pháo hoa ở cầu Sài Gòn, chũng tôi phải tới đấy trước 9 giờ để có thể có được 1 địa điểm đẹp. Sáng sớm ngày trước tiên trong 5, chúng tôi đi chùa để cầu bình yên và sức khỏe, sau đấy tôi sẽ theo thầy u đi thăm ông bà và họ hàng. Tết là ngày lễ thích thú nhất của tôi, vì đấy là dịp để hưởng thụ ko khí lễ hội, thức ăn ngon và nhận tiền mừng tuổi. Tôi ước gì tết có thể kéo dài suốt 1 tháng. 10. Thuyết trình về Tết bằng tiếng Anh số 10 Tet, also known as Lunar new year festival, is the biggest traditional festival in Viet Nam. Tet is usually from the end of January béo early February. Before Tet, Vietnamese prepare many things for the three main days. They clean their house and decorate with flowers such as kumquat tree or peach blossom. A huge amount of food will be bought before Tet for making traditional dishes. Banh Chung, Banh Tet, Gio cha, Xoi and Mut, …and candies are the foods that must have on Tet holidays. During Tet, people visit their relatives’ homes and give wishes. However, the Vietnamese believe that the first visitor a family receives in the year determines their fortune for the entire year, people never enter any house on the first day without being invited first. Another custom is giving lucky money, which is put into a red envelope as a symbol of luck and wish for a new age. Traditionally, elders will give lucky money béo children and the oldest people in the family. However, nowadays, people can give it béo anyone including friends, parents, neighbors,… Besides, Vietnamese usually go béo pagodas or temples béo pray for health, wealth, success,… To Vietnamese, Tet is the happiest time of all year around, members in a family can gather together, which is a meaningful messages of Lunar New year festival. All in all, Tet is all about back béo origins, be good béo others, enjoy the precious moment, and wish for the best béo come. Dịch: Tết, còn được gọi là lễ hội Tết Nguyên đán, là lễ hội truyền thống mập nhất ở Việt Nam. Tết thường là từ cuối tháng Giêng tới đầu tháng Hai. Trước Tết, người Việt Nam sẵn sàng nhiều thứ cho 3 ngày chính. Họ thu dọn nhà cửa và trang hoàng bằng hoa như cây quất hoặc hoa đào. 1 lượng mập thực phẩm sẽ được sắm trước Tết để làm các món ăn truyền thống. Banh Chung, Bánh Tết, Gio chả, Xôi và Mứt, … và kẹo là những thức ăn nhu yếu trong dịp Tết. Trong dịp Tết, người dân thăm nhà người nhà và chúc tụng. Tuy nhiên, người Việt Nam tin rằng khách thăm thăm nhà trước tiên trong gia đình quyết định sự may mắn của cải của họ cho cả 5, mọi người ko bao giờ vào nhà bất cứ người nào vào ngày trước tiên nhưng mà ko được mời trước. 1 phong tục khác là cho tiền mừng tuổi, được đưa vào 1 bì thư màu đỏ như là 1 tượng trưng của may mắn và chúc cho 1 tuổi mới. Theo truyền thống, những người mập tuổi sẽ cho trẻ con và những người già nhất trong gia đình tiền may mắn. Tuy nhiên, hiện tại mọi người có thể trao nó cho bất kỳ người nào bao gồm bè bạn, thầy u, láng giềng, … Kế bên đấy, người Việt Nam thường đi chùa, đền thờ để nguyện cầu cho sức khoẻ, sự giàu sang, thành công, … Tết cho người Việt Nam là 5 hạnh phúc nhất trong 5, các thành viên trong gia đình có thể tập trung lại với nhau, đấy là 1 thông điệp có ý nghĩa của lễ hội Tết Nguyên đán. Nhìn chung, Tết là về xuất xứ, tốt cho người khác, hưởng thụ phút chốc quý báu, và mong muốn điều tốt nhất để tới. Đối với bất kì người con đất Việt nào thì ngày Tết xoành xoạch là ngày mang ý nghĩa quan trọng nhất 5 bởi nó ko chỉ là thời điểm ghi lại 5 cũ qua đi, đón tiếp 1 5 mới với những hi vọng mới nhưng mà kế bên đấy còn là dịp gia đình ngồi lại và quây quần bên nhau. 11. Thuyết trình về Tết bằng tiếng Anh số 11 Lunar New Year Festival often falls between late January and early February; it is among the most important holidays in Vietnam. Officially, the festival includes the 1st, 2nd and 3rd day in Lunar Calendar; however, Vietnamese people often spend about nearly a month béo celebrate this special event. Tet Holiday gets its beginning marked with the first day in the Lunar Year; however, its preparation starts long before that. One week before the holiday, in the 23rd day of the last Lunar month, is East Day—a ritual worshiping Kitchen Gods (Tao Cong). It is believed that each year on this day, these Gods go béo heaven béo tell Jade Emperor about all activities of households on earth. On the New Year’s Eve, they return béo earth béo continue their duties as taking care of families. On the New Year’s Day, the first ones who come béo visit households—called first-foot—are very important and hence need béo be well chosen, as they are believed béo hold in their hands the entire luck of the family in New Year (Tan Nien). After that, till the third day or even the fourth day of Tet, individuals meet relatives, friends and colleagues, wishing them all kinds of good things like happiness, health and success. Bản dịch: Tết âm lịch thường rơi vào khoảng cuối tháng Giêng và đầu tháng Hai; đấy là 1 trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Việt Nam. Theo thường lệ thì lễ tết bao gồm các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 trong lịch âm; Tuy nhiên, người Việt thường dành khoảng gần 1 tháng để ăn mừng sự kiện đặc thù này. Tết được mở đầu bằng ngày trước tiên trong 5 âm lịch; Tuy nhiên, sự sẵn sàng cho tết được mở đầu trước đấy rất lâu. 1 tuần trước lúc kỳ nghỉ, trong ngày thứ 23 của tháng 12 âm lịch, là tết ông Công ông Táo – lễ cúng các vị thần bếp (Táo Công). Người ta tin rằng mỗi 5 vào ngày này, các vị thần (2 nam, 1 nữ) lên trầu trời để tâu với Ngọc Hoàng (Ngọc Hoàng) về tất cả các hoạt động của các hộ gia đình trên trái đất. Vào đêm giao thừa 5 mới, họ trở về dương gian để tiếp diễn nhiệm vụ của mình là chăm sóc cho các gia đình. Vào ngày đầu 5 mới, những người trước tiên tới chúc tết gia đình được gọi là xông đất vì vậy nó rất quan trọng và vì vậy cần phải được chọn lựa tốt, vì họ được cho là nắm trong tay toàn thể may mắn của gia đình trong 5 mới ( Tân Niên). Sau đấy, tới ngày thứ 3 hoặc thậm chí là ngày thứ tư của Tết, mọi người gặp người nhà, bè bạn và đồng nghiệp, có nhu cầu cho họ tất cả mọi thứ tốt như hạnh phúc, sức khỏe và thành công. 12. Thuyết trình về Tết bằng tiếng Anh số 12 During the first three days of the year, Vietnamese people wish good luck béo each other and lucky money is given béo children by older family members. These red envelopes embody the best wishes for children’s health and intelligence. Vào ngày đầu 5 mới, mọi người sẽ chúc nhau những điều tốt đẹp và ông bà thầy u sẽ mừng tuổi cho con cháu. Những phong bao mừng tuổi đỏ rực mang ý nghĩa may mắn, tốt lành và cầu mong bọn trẻ sẽ học hành chăm ngoan. First footing: Xông đất First footing is a unique and meaningful tradition during Lunar New Year. Every Vietnamese family will choose someone with humour, generosity and elegance béo be the first visitor. We believe that the first-foot represents how our next year will be. Xông đất là truyền thống đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi gia đình tại Việt Nam sẽ chọn 1 người làm người trước tiên thăm viếng nhà trong ngày đầu 5. Người xông đất thường hào sảng, tốt bụng và tao nhã. Trên đây là Top 12 bài viết về Tết bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa để các bạn tham khảo nhằm có thêm ý nghĩ cho bài luận của mình.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Tài liệu của Ôn Thi HSG VN.

TagsVăn học

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Top #bài #viết #về #Tết #bằng #tiếng #Anh

Top 12 bài viết về Tết bằng tiếng Anh

Top 12 bài viết về Tết bằng tiếng Anh nhằm giúp các bạn nắm được 1 số từ vị cấp thiết cùng lúc nắm được những hiểu biết về ngày Tết cổ kính của quốc gia. Sau đây là nội dung cụ thể. Tết Nguyên đán là dịp Tết cổ kính rất quan trọng của người Việt Nam từ trước đến giờ nên đây được xem là khoảng thời kì vui nhất, tấp nập và ấm áp nhất trong 1 5. Bài viết sau đây Ôn Thi HSG VN gửi đến các bạn 12 bài viết về Tết bằng Tiếng Anh sẽ giúp các các em học trò có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đoàn luyện kĩ năng viết về chủ đề Tết. 1. Thuyết trình về Tết nguyên đán bằng tiếng Anh số 1 Tet, also known as the Lunar new year festival, is the biggest traditional festival in Viet Nam. Tet is usually from the end of January béo early February. Before Tet, the Vietnamese prepare many things for the three main days. They clean their house and decorate with flowers such as a kumquat tree or peach blossom. A huge amount of food will be bought before Tet for making traditional dishes. Banh Chung, Banh Tet, Gio cha, Xoi and Mut, …and candies are the foods that must be eaten on Tet holidays. During Tet, people visit their relatives’ homes and give wishes. However, the Vietnamese believe that the first visitor a family receives in the year determines their fortune for the entire year, people never enter any house on the first day without being invited first. Another custom is giving lucky money, which is put into a red envelope as a symbol of luck and wish for a new age. Traditionally, elders will give lucky money béo children and the oldest people in the family. However, nowadays, people can give it béo anyone including friends, parents, neighbors,… Besides, Vietnamese usually go béo pagodas or temples béo pray for health, wealth, success,… To Vietnamese, Tet is the happiest time of all year round, members in a family can gather together, which is a meaningful message of the Lunar New year festival. All in all, Tet is all about going back béo origins, being good béo others, enjoying the precious moment, and wishing for the best béo come. Bài dịch tiếng Anh về ngày Tết: Tết, còn được gọi là lễ hội Tết Nguyên đán, là lễ hội truyền thống mập nhất ở Việt Nam. Tết thường là từ cuối tháng Giêng tới đầu tháng Hai. Trước Tết, người Việt Nam sẵn sàng nhiều thứ cho 3 ngày chính. Họ thu dọn nhà cửa và trang hoàng bằng hoa như cây quất hoặc hoa đào. 1 lượng mập thực phẩm sẽ được sắm trước Tết để làm các món ăn truyền thống. Banh Chung, Bánh Tét, Giò chả, Xôi và Mứt, … và kẹo là những thức ăn nhu yếu trong dịp Tết. Trong dịp Tết, người dân thăm nhà người nhà và chúc tụng. Tuy nhiên, người Việt Nam tin rằng khách thăm nhà trước tiên trong gia đình quyết định sự may mắn của cải của họ cho cả 5, mọi người ko bao giờ vào nhà bất cứ người nào vào ngày trước tiên nhưng mà ko được mời trước. 1 phong tục khác là cho tiền mừng tuổi, được đưa vào 1 bì thư màu đỏ như là 1 tượng trưng của may mắn và chúc cho 1 tuổi mới. Theo truyền thống, những người mập tuổi sẽ cho trẻ con và những người già nhất trong gia đình tiền may mắn. Tuy nhiên, hiện tại mọi người có thể trao nó cho bất kỳ người nào bao gồm bè bạn, thầy u, láng giềng, … Kế bên đấy, người Việt Nam thường đi chùa, đền thờ để nguyện cầu cho sức khoẻ, sự giàu sang, thành công, … Tết cho người Việt Nam là 5 hạnh phúc nhất trong 5, các thành viên trong gia đình có thể tập trung lại với nhau, đấy là 1 thông điệp có ý nghĩa của lễ hội Tết Nguyên đán. Nhìn chung, Tết là về xuất xứ, tốt cho người khác, hưởng thụ phút chốc quý báu, và mong muốn điều tốt nhất để tới. 2. Viết về Tết bằng tiếng Anh số 2 Traditional Tet is one of the most important festivals of Vietnam. Just like in Western countries that follow Christianity, Christmas is a sacred and important holiday, so is the traditional New Year’s Day. Traditional New Year’s Day is called Lunar New Year or Lunar New Year, and is considered the most important moment of a year. The time starts on the 1st day of the 1st lunar month of the new year. The Lunar New Year usually falls between the end of January and the middle of February of a calendar year. Normally in Vietnam, every occasion béo prepare for the Lunar New Year, everyone, whether working or going béo school, has a holiday schedule. Normally, the time off is from one working week or more (for employees) and two béo three days before December 30. To prepare for the important Tet holiday of this year, every family often buys a lot of new things, cleans the house, prepares a tray of rice béo worship ancestors. And yet, on the traditional New Year’s Day, there is also a custom béo visit the elderly, family members, friends and neighbors every time Tet comes. At that time, homeowners or adults will give lucky money béo children and elders with wishes at the beginning of the new year of peace, prosperity, and everything as desired. This is not only a custom but also a cultural beauty of the Vietnamese people, béo show concern and hope for a full and peaceful life for everyone. Bản dịch: Tết cổ kính là 1 trong những lễ hội quan trọng nhất của Việt Nam. Cũng giống như các nước phương tây theo đạo Thiên chúa thì lễ giáng sinh là ngày lễ thiêng liêng và quan trọng thì ngày tết cổ kính cũng gần giống tương tự. Ngày Tết cổ kính gọi là Tết Nguyên đán hay tết âm lịch, và được coi là thời điểm quan trọng nhất của 1 5. Thời gian mở đầu vào ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch của 5 mới. Tết Nguyên đán thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 tới giữa tháng Hai dương lịch của 1 5. Thông thường ở Việt Nam, mỗi dịp sẵn sàng tới Tết Nguyên đán thì mọi người dù làm việc hay đi học đều có lịch nghỉ lễ. Thông thường thời kì được nghỉ là từ 1 tuần làm việc trở lên (đối với người đi làm) và được nghỉ trước ngày 30 tháng chạp từ 2 tới 3 ngày. Để sẵn sàng cho ngày Tết quan trọng của 5 này thì mọi nhà thường mua sắm rất nhiều đồ mới, thu dọn nhà cửa, sẵn sàng mâm cơm thờ tự ông bà tổ tông. Chưa hết, ngày Tết cổ kính còn có 1 phong tục thăm hỏi người mập tuổi, người nhà trong gia đình, bè bạn, láng giềng mỗi lúc Tết tới xuân về. Khi đấy gia chủ hoặc người mập sẽ mừng tuổi cho trẻ em và người mập tuổi cùng những lời chúc vào đầu 5 mới an khang hưng thịnh, vạn sự như ý. Đây ko chỉ là phong tục nhưng mà còn là nét đẹp văn hóa của người Việt, để trình bày ân cần, kì vọng có 1 cuộc sống đủ đầy và bình yên cho mọi người. 3. Viết đoạn văn về ngày Tết bằng tiếng Anh kèm bản dịch số 3 Tet usually starts in late January or early February and is held on the first day of the first lunar month. Before Tet, everyone begins béo prepare for this day by cleaning the house, shopping for new clothes, candies, jam, wrapping Banh Chung (square-shaped sticky rice cake with meat and green beans inside), or Banh Tet (round-shaped sticky rice cake with meat and green beans inside). On the 1st day of the new year, all family members gather and say best wishes béo others. In addition, children will receive good luck from adults with red envelopes with money inside with the blessings that that child will grow up healthily and achieve high academic achievements. Bản dịch: Ngày tết thường mở đầu vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 và được diễn ra vào ngày 1 tháng 1 âm lịch. Trước lúc diễn ra ngày tết, mọi người sẽ bắt tay vào sẵn sàng cho ngày này bằng việc thu dọn nhà cửa, sắm sửa áo quần mới, bánh kẹo, mứt, gói bánh chưng, bánh tét. Vào đúng ngày mùng 1 tết, tất cả các thành viên trong gia đình sẽ tụ hợp và nói với nhau những lời chúc may mắn. Kế bên đấy, trẻ con sẽ được nhận lời chúc may mắn từ người mập bằng các bao mừng tuổi có tiền trong đấy với mong muốn rằng đứa trẻ đấy sẽ mập lên mạnh khỏe và đạt được thành tựu cao trong học tập. 4. Viết về tết bằng tiếng Anh số 4 All of the special holidays in my country, I like Tet the most. Tet is an occasion béo everyone get together in warm atmosphere. Before Tet holiday, Everyone prepares many things and decorates their house. I plant a lot of flowers in front of my house and buy many things such as clothes, foods … Besides, most of the streets also are decorated beautifully with colorful lights and flowers. During Tet, I spends more time on visiting my relatives, friends and colleagues. Especially, I give béo each other the best wishes for the new year. Tet is an opportunity for children receive lucky money. There is a funny thing that people try béo avoid argument or saying any bad things at Tet. I love Tet holiday! Bài dịch tiếng Anh viết về ngày Tết ý nghĩa Tất cả các ngày lễ đặc thù ở quốc gia tôi, tôi thích nhất Tết. Tết là dịp để tất cả mọi người cùng nhau trong bầu ko khí ấm áp. Trước kỳ nghỉ Tết, mọi người sẵn sàng nhiều thứ và trang hoàng nhà cửa. Tôi trồng nhiều hoa ở trước nhà tôi và sắm nhiều thứ như áo quần, thực phẩm … Kế bên đấy, phần nhiều các đường phố cũng được trang hoàng thích mắt với ánh sáng đầy màu sắc và hoa. Trong dịp Tết, tôi dành nhiều thời kì hơn để viếng thăm người nhà, bè bạn và đồng nghiệp. Đặc thù, tôi trao cho nhau những lời chúc tốt cuốn hút nhất cho 5 mới. Tết là thời cơ để trẻ con được may mắn. Có 1 điều buồn cười là mọi người nỗ lực tránh tranh cãi hoặc nói bất kỳ điều xấu nào vào dịp Tết. Tôi yêu Tết! 5. Viết về tết bằng tiếng Anh số 5 Tet is a national and family festival. It is an occasion for every Vietnamese béo have a good time while thinking about the last year and the next year. At Tet, spring fairs are organized, streets and public buildings are brightly decorated and almost all shops are crowded with people shopping for Tet. At home, every is tidied, special food is cooked, offerings of food, fresh water, flowers and betel are made on the family altar with burning joss- sticks scenting the air. First-footing is made when the lucky visitor comes and children are given lucky money wrapped in a red tiny envelope. Tet is also a time for peace and love. During Tet, children often behave well and friends, relatives and neighbors give each other best wishes for the new year. Bài dịch Đoạn văn viết về ngày Tết bằng tiếng Anh ý nghĩa:

Tết là 1 dịp quốc lễ. Đây là dịp để mọi người Việt Nam có 1 khoảng thời kì vui vẻ để nghĩ suy về 5 cũ và 5 tiếp theo. Vào dịp Tết, các hội chợ xuân được diễn ra, đường phố và các công trình công cộng được trang hoàng đặc sắc và phần nhiều các shop đều đông đúc khách hàng mua Tết. Tại nhà, mọi thứ đều được thu dọn sạch bóng, các món ăn truyền thống, các món ăn khác, nước ngọt, hoa và trầu cau được đặt trên bàn độc tổ tông cộng với những nén hương đã được thắp. Xông đất được tiến hành lúc có vị khách may mắn tới thăm và đám trẻ được nhận tiền lì xì đựng trong những phong bao đỏ. Tết cũng là thời kì cho hòa bình và tình yêu. Trong dịp Tết, trẻ con thường cư xử tốt và bè bạn, người nhà và láng giềng trao cho nhau những lời chúc tốt nhất cho 5 mới.

6. Viết về tết bằng tiếng Anh số 6 Hello, my name is Phuong. I am 13 years old. I live with my family in Vinh city, Nghe An province, Vietnam. In my country, spring is the best season of the year because it has Tet holiday. In Tet holiday, the streets are very beautiful with green trees, flowers, and funny noisy. In every house, there are a big tree with many love flowers and plants. Any things else? Yes, there are a lot of delicous drinks, cakes and candies. In Tet holiday, children have money from adults. It’s so greet. We enjoy a happy Tet holiday every years. Do you know out happy holiday in spring? It’s Tet holiday. What about you? Can you tell me about your country ‘s best holiday? Thank you so much. Dịch: Xin chào, tôi tên là Phương. Tôi 13 tuổi, và hiện giờ tôi đang sống với gia đình ở thành thị Vinh, tỉnh Nghệ An. Ở nước tôi, mùa xuân là mùa tuyệt nhất trong 5 vì có kỳ nghỉ Tết. Trong dịp Tết, đường phố rất đẹp với cây xanh, hoa, và âm thanh vui vẻ. Trong mỗi ngôi nhà, có 1 cái cây mập với nhiều hoa và cây cute. Còn gì nữa ko? Vâng, có rất nhiều đồ uống, bánh ngọt và kẹo ngon. Trong dịp Tết, trẻ con được nhận tiền lì xì từ người mập. Thật tuyệt! Chúng tôi hưởng thụ 1 kỳ nghỉ Tết vui vẻ hàng 5. Bạn có biết dịp lễ vui vẻ vào mùa xuân? Ấy là kỳ nghỉ Tết. Còn với bạn thì sao? Bạn có thể kể về kì nghỉ tuyệt nhất bên nước bạn được ko. Cảm ơn bạn trước nhiều. 7. Viết về tết bằng tiếng Anh số 7 Vietnam is famous for its several holiday and festival, especially Tet holiday. It takes place from the first day of the first month of the lunar calendar until at least the third day. Although occurring in short period of time, it is believed béo be the most important and popular holiday in Vietnam. There are many special food are made so as béo prepare for Tet meal such as: sticky square cake, Vietnamese sausage, sticky rice and jam. The food is thought béo reflect Vietnam’s habit and custom as well as Vietnamese’s lifestyle. Besides, the meal has other dishes like fish, vegetable béo show the hope for a successful and prosperous new year. In term of customs, children’s receiving red envelop from the elder, visiting relative’s houses and going béo church are popular activities. Giving lucky money is thought béo bring children hope and health. Church is the symbol of peace; therefore, individual go there and pray for successive year. Traditionally, the house is designed with peach flower in the North and Ochna integerrima in the south part of Vietnam. Besides, the house as well as town are clear, decorative and beautiful as all are ready béo start a new year. People have cozy atmosphere and enjoy joyful time with their family’s members. It’s high time for people living at different parts of country gathering and spending time together. Tet is a chance for one béo come back home after many stress and pressure of studying and working environment. Tet is not simply a holiday, it is culture and habit of Vietnamese since its deep meaning is sacred and important. All in all, Tet includes not only joy but also long-standing event in people’s soul as it helps one grow up through experience. Dịch:

Việt Nam nổi danh bởi những lễ hội và kì nghỉ, đặc thù là lễ Tết. Nó thường tính từ lúc ngày 1 tới ngày 3 tháng 1 âm lịch. Mặc dầu diễn ra chỉ cần khoảng ngắn, nó lại là kì nghỉ quan trọng và nổi danh của Việt Nam. Có rất nhiều món ăn đặc thù được chế biến để sẵn sàng cho mâm cơm Tết như: Bánh chưng, chả giò, xôi và mứt. Đồ ăn được xem như đề đạt phong tục và tập quán cũng như cách sống của người Việt Nam. Ngoài ra, bữa ăn cũng có những món ngon khác như cá, rau củ như để bộc bạch kì vọng về 1 5 mới thành công và hưng thịnh. Về tâp quán, trẻ em nhận bao mừng tuổi từ người mập, chúc tết nhà họ hàng và đi lễ chùa là những hoạt động bình thường. Tiền mừng tuổi được cho là mang lại kì vọng và sức khoẻ cho trẻ em. Chùa là tượng trưng của sự thanh bình, do vậy mọi người đến đây và nguyện cầu cho 5 mới thành công. Theo truyền thống, mỗi nhà được trang hoàng với cây hoa đào ở miền Bắc và cây hoa mai ở miền Nam. Ngoài ra, nhà và đường luôn sạch bóng, và xinh tươi bởi vì tất cả đều sẵn sang cho 1 5 mới. mọi người có ko gian đầm ấm và khoảng thời kì vui vẻ với các thành viên trong gia đình. Đây là thời khắc để mọi người sống ở mọi miền quốc gia đoàn viên và dành thời kì cho nhau. Tết là thời cơ để mọi người quay trở về nhà sau những sức ép và căng thẳng từ môi trường học tập và làm việc. Tết ko chỉ là 1 ngày lễ thông thường, nó là văn hoá và lối sống của người Việt bởi vì ý nghĩa sâu xa của nó rất thiêng liêng và quan trọng. Nhìn chung, Tết ko chỉ đem đến thú vui nhưng mà còn là ngày lễ lâu đời vì nó giúp con người trưởng thành qua những trải nghiệm.

8. Nói về Tết bằng tiếng Anh số 8 Tet holiday is celebrating on the fist day of the Lunar New Year. Some weeks before New Year, the Vietnamese clean their houses and repaint the walls.They also buy new clothes.One or two days before the festival, people make banh chung – the traditional cakes,and other goodies. On the New Year Eve, whole family for reunion dinner. Every members of the family should be present during the dinner. On the New Year morning, the young members of family pay their respect béo the elders. In return they receive lucky money wrapped in red tiny envelopes. Then people go béo visit their neighbors,some friends and relatives. 9. Nói về Tết bằng tiếng Anh số 9 I live in Ho Chi Minh City, and Tet holiday in the city is very bustling occasion. Within a month before the Lunar New Year, the streets are very crowded, many people go out béo do shopping and enjoy the holiday scenery. My parents are busy cleaning the house, and I am busy thinking about what béo wear and where béo go. Right after we have a break from school, my friends and I spend most of the time on Nguyen Hue Flower Street béo take pictures. However, Nguyen Hue Street is not the only beautiful place, almost everywhere in the main streets are wonderful for people béo have great pictures. They are beautifully decorated with bright lights, and the apricot blossom – the symbol of New Year’s Day can be found everywhere. On New Year’s Eve, my family and I watch fireworks from Sai Gon Bridge; we have béo go there before nine o’clock béo get a good spot. Early in the first morning of the year, we go béo the pagoda béo pray for peace and health, and then I accompany my parents béo visit my grandparents and relatives. Tet is my favorite holiday because it is an occasion béo enjoy the festive atmosphere, delicious food, and receive lucky money. I wish that Tet could last for a month. Dịch: Tôi sống ở thành thị Hồ Chí Minh, và ngày Tết ở thành thị là 1 dịp cực kỳ tấp nập. Trong 1 tháng trước ngày Tết, đường phố trở thành rất đông đúc, nhiều người ra ngoài để sắm sửa và hưởng thụ quang cảnh lễ hội. Thầy u tôi thì bận bịu với việc thu dọn nhà, còn tôi thì bận với việc nghĩ suy xem mình sẽ mặc gì và đi đâu chơi.Ngay sau lúc được nghỉ lễ, tôi và các bạn dành phần nhiều thời kì ra đường hoa Nguyễn Huệ để chụp hình.Tuy nhiên, Nguyễn Huệ chẳng hề là nơi đẹp độc nhất vô nhị, nhưng mà hầu như ở bất kỳ đoạn đường chính nào cũng là nơi hoàn hảo để có những bức ảnh đẹp. Chúng được trang hoàng rất đẹp với những ánh đèn sáng rực, và hoa méai – tượng trưng của ngày Tết được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Vào đêm giao thừa, tôi và gia đình đi xem pháo hoa ở cầu Sài Gòn, chũng tôi phải tới đấy trước 9 giờ để có thể có được 1 địa điểm đẹp. Sáng sớm ngày trước tiên trong 5, chúng tôi đi chùa để cầu bình yên và sức khỏe, sau đấy tôi sẽ theo thầy u đi thăm ông bà và họ hàng. Tết là ngày lễ thích thú nhất của tôi, vì đấy là dịp để hưởng thụ ko khí lễ hội, thức ăn ngon và nhận tiền mừng tuổi. Tôi ước gì tết có thể kéo dài suốt 1 tháng. 10. Thuyết trình về Tết bằng tiếng Anh số 10 Tet, also known as Lunar new year festival, is the biggest traditional festival in Viet Nam. Tet is usually from the end of January béo early February. Before Tet, Vietnamese prepare many things for the three main days. They clean their house and decorate with flowers such as kumquat tree or peach blossom. A huge amount of food will be bought before Tet for making traditional dishes. Banh Chung, Banh Tet, Gio cha, Xoi and Mut, …and candies are the foods that must have on Tet holidays. During Tet, people visit their relatives’ homes and give wishes. However, the Vietnamese believe that the first visitor a family receives in the year determines their fortune for the entire year, people never enter any house on the first day without being invited first. Another custom is giving lucky money, which is put into a red envelope as a symbol of luck and wish for a new age. Traditionally, elders will give lucky money béo children and the oldest people in the family. However, nowadays, people can give it béo anyone including friends, parents, neighbors,… Besides, Vietnamese usually go béo pagodas or temples béo pray for health, wealth, success,… To Vietnamese, Tet is the happiest time of all year around, members in a family can gather together, which is a meaningful messages of Lunar New year festival. All in all, Tet is all about back béo origins, be good béo others, enjoy the precious moment, and wish for the best béo come. Dịch: Tết, còn được gọi là lễ hội Tết Nguyên đán, là lễ hội truyền thống mập nhất ở Việt Nam. Tết thường là từ cuối tháng Giêng tới đầu tháng Hai. Trước Tết, người Việt Nam sẵn sàng nhiều thứ cho 3 ngày chính. Họ thu dọn nhà cửa và trang hoàng bằng hoa như cây quất hoặc hoa đào. 1 lượng mập thực phẩm sẽ được sắm trước Tết để làm các món ăn truyền thống. Banh Chung, Bánh Tết, Gio chả, Xôi và Mứt, … và kẹo là những thức ăn nhu yếu trong dịp Tết. Trong dịp Tết, người dân thăm nhà người nhà và chúc tụng. Tuy nhiên, người Việt Nam tin rằng khách thăm thăm nhà trước tiên trong gia đình quyết định sự may mắn của cải của họ cho cả 5, mọi người ko bao giờ vào nhà bất cứ người nào vào ngày trước tiên nhưng mà ko được mời trước. 1 phong tục khác là cho tiền mừng tuổi, được đưa vào 1 bì thư màu đỏ như là 1 tượng trưng của may mắn và chúc cho 1 tuổi mới. Theo truyền thống, những người mập tuổi sẽ cho trẻ con và những người già nhất trong gia đình tiền may mắn. Tuy nhiên, hiện tại mọi người có thể trao nó cho bất kỳ người nào bao gồm bè bạn, thầy u, láng giềng, … Kế bên đấy, người Việt Nam thường đi chùa, đền thờ để nguyện cầu cho sức khoẻ, sự giàu sang, thành công, … Tết cho người Việt Nam là 5 hạnh phúc nhất trong 5, các thành viên trong gia đình có thể tập trung lại với nhau, đấy là 1 thông điệp có ý nghĩa của lễ hội Tết Nguyên đán. Nhìn chung, Tết là về xuất xứ, tốt cho người khác, hưởng thụ phút chốc quý báu, và mong muốn điều tốt nhất để tới. Đối với bất kì người con đất Việt nào thì ngày Tết xoành xoạch là ngày mang ý nghĩa quan trọng nhất 5 bởi nó ko chỉ là thời điểm ghi lại 5 cũ qua đi, đón tiếp 1 5 mới với những hi vọng mới nhưng mà kế bên đấy còn là dịp gia đình ngồi lại và quây quần bên nhau. 11. Thuyết trình về Tết bằng tiếng Anh số 11 Lunar New Year Festival often falls between late January and early February; it is among the most important holidays in Vietnam. Officially, the festival includes the 1st, 2nd and 3rd day in Lunar Calendar; however, Vietnamese people often spend about nearly a month béo celebrate this special event. Tet Holiday gets its beginning marked with the first day in the Lunar Year; however, its preparation starts long before that. One week before the holiday, in the 23rd day of the last Lunar month, is East Day—a ritual worshiping Kitchen Gods (Tao Cong). It is believed that each year on this day, these Gods go béo heaven béo tell Jade Emperor about all activities of households on earth. On the New Year’s Eve, they return béo earth béo continue their duties as taking care of families. On the New Year’s Day, the first ones who come béo visit households—called first-foot—are very important and hence need béo be well chosen, as they are believed béo hold in their hands the entire luck of the family in New Year (Tan Nien). After that, till the third day or even the fourth day of Tet, individuals meet relatives, friends and colleagues, wishing them all kinds of good things like happiness, health and success. Bản dịch: Tết âm lịch thường rơi vào khoảng cuối tháng Giêng và đầu tháng Hai; đấy là 1 trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Việt Nam. Theo thường lệ thì lễ tết bao gồm các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 trong lịch âm; Tuy nhiên, người Việt thường dành khoảng gần 1 tháng để ăn mừng sự kiện đặc thù này. Tết được mở đầu bằng ngày trước tiên trong 5 âm lịch; Tuy nhiên, sự sẵn sàng cho tết được mở đầu trước đấy rất lâu. 1 tuần trước lúc kỳ nghỉ, trong ngày thứ 23 của tháng 12 âm lịch, là tết ông Công ông Táo – lễ cúng các vị thần bếp (Táo Công). Người ta tin rằng mỗi 5 vào ngày này, các vị thần (2 nam, 1 nữ) lên trầu trời để tâu với Ngọc Hoàng (Ngọc Hoàng) về tất cả các hoạt động của các hộ gia đình trên trái đất. Vào đêm giao thừa 5 mới, họ trở về dương gian để tiếp diễn nhiệm vụ của mình là chăm sóc cho các gia đình. Vào ngày đầu 5 mới, những người trước tiên tới chúc tết gia đình được gọi là xông đất vì vậy nó rất quan trọng và vì vậy cần phải được chọn lựa tốt, vì họ được cho là nắm trong tay toàn thể may mắn của gia đình trong 5 mới ( Tân Niên). Sau đấy, tới ngày thứ 3 hoặc thậm chí là ngày thứ tư của Tết, mọi người gặp người nhà, bè bạn và đồng nghiệp, có nhu cầu cho họ tất cả mọi thứ tốt như hạnh phúc, sức khỏe và thành công. 12. Thuyết trình về Tết bằng tiếng Anh số 12 During the first three days of the year, Vietnamese people wish good luck béo each other and lucky money is given béo children by older family members. These red envelopes embody the best wishes for children’s health and intelligence. Vào ngày đầu 5 mới, mọi người sẽ chúc nhau những điều tốt đẹp và ông bà thầy u sẽ mừng tuổi cho con cháu. Những phong bao mừng tuổi đỏ rực mang ý nghĩa may mắn, tốt lành và cầu mong bọn trẻ sẽ học hành chăm ngoan. First footing: Xông đất First footing is a unique and meaningful tradition during Lunar New Year. Every Vietnamese family will choose someone with humour, generosity and elegance béo be the first visitor. We believe that the first-foot represents how our next year will be. Xông đất là truyền thống đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi gia đình tại Việt Nam sẽ chọn 1 người làm người trước tiên thăm viếng nhà trong ngày đầu 5. Người xông đất thường hào sảng, tốt bụng và tao nhã. Trên đây là Top 12 bài viết về Tết bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa để các bạn tham khảo nhằm có thêm ý nghĩ cho bài luận của mình.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Tài liệu của Ôn Thi HSG VN.

TagsVăn học

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Top #bài #viết #về #Tết #bằng #tiếng #Anh