Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

Trong tập các số đếm, 1 được coi là số nhỏ nhất, 9 là số lớn nhất có một chữ số, 10 là số nhỏ nhất có hai chữ số. Cũng vậy với các số 99, 100, 999, 1000... Ta có 9 số có một chữ số, 90 số có hai chữ số, 900 số có ba chữ số... Trong một số bài toán, đề ra có liên quan đến những số lớn nhất, bé nhất, nếu không nhận biết được những số này thì rất khó để giải được. Bài viết này sẽ nêu một số bài toán liên quan.
Trước hết ta xem một số kết quả sau: 1) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là 11; 2) Số lớn nhất có ba chữ số giống nhau là 999; 3) Số bé nhất có hai chữ số mà chia hết cho 3 là 12; 4) Số chẵn lớn nhất có ba chữ số giống nhau là 888; 5) Số lẻ bé nhất có hai chữ số mà chia hết cho 5 là 15; 6) Số lẻ lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987; 7) Số chẵn nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 102; 8) Số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho cả 3 và 5 là 105; 9) Số bé nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 là 19; 10) Số lớn nhất có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 là 910. Ta thấy các kết quả trên rất đa dạng. Một số kết quả khó hơn sẽ khó nhận ra ngay mà cần phải giải như những bài tập. Bài 1. Tìm số lớn nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 6. Giải. Viết 6 thành tổng các chữ số khác nhau là 6 + 0, 5 + 1, 4 + 2, 5 + 1 + 0, 4 + 2 + 0, 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 + 0. Vậy số cần tìm là 3210. Bài 2. Tìm số bé nhất có tổng các chữ số bằng 21. Giải. Số có hai chữ số có tổng các chữ số lớn nhất là 99. Vì 9 + 9 = 18 và 18 nhỏ hơn 21 nên số cần tìm phải có nhiều hơn hai chữ số. Xét các số có ba chữ số có tổng các chữ số bằng 21. Số bé nhất phải thỏa mãn có chữ số hàng trăm bé nhất. Vì 21 - 18 = 3 nên số cần tìm là 399. Bài 3. Tìm số bé nhất, số lớn nhất có các chữ số khác nhau và tích các chữ số bằng 30. Giải. Viết 30 thành tích các chữ số khác nhau là 6 × 5, 6 × 5 × 1, 5 × 3 × 2, 5 × 3 × 2 × 1. Vậy số bé nhất là 56, số lớn nhất là 5321. Bài 4. Trung bình cộng của n số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số là 14. Tìm n. Giải. Số chẵn có hai chữ số và bé hơn 14 là 12, 10. Hai số chẵn lớn hơn 14 là 16, 18. Vậy n = 5. Bài 5. Một cuốn sách được đánh số từ trang 3. Biết trung bình cộng của số chữ số dùng để đánh số cuốn sách là 2. Hỏi sách có bao nhiêu trang? Giải. Từ 3 đến 9 có 7 số. So với trung bình cộng thì bảy trang này thiếu 7 chữ số, hai trang 1 và 2 thiếu 4 chữ số. Vậy tổng cộng thiếu 7 + 4 = 11 chữ số. Các số từ 10 đến 99 đều có hai chữ số, bằng với trung bình cộng. Từ số 100 đến 999, mỗi số có ba chữ số, thừa ra một chữ số so với trung bình cộng. Vậy có 11 trang có 3 chữ số nên cuốn sách có 110 trang. Kết quả kỳ trước. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 5/7, 7/9, 9/11. Trao giải 50.000đ/người cho bạn Vũ Huyền Ngân, 5C, TH Trưng Trắc.

Kỳ này. Tìm số bé nhất có tổng các chữ số bằng 30. Câu trả lời gửi về chuyên mục “Toán học, học mà chơi”, tòa soạn Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cách tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau với số bé nhất có 3 chữ số | toán lớp 1 2 3 4 5 

Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau
Cách tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau với số bé nhất có 3 chữ số | toán lớp 1 2 3 4 5 

( tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số, tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau, tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau, tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số

Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Hướng dẫn giải bài 5 trang 121 SGK Toán 2 tập 2 kết nối tri thức. Bài 70 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số

Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987.

Quảng cáo

Số bé nhất có ba chữ số là 100.

Hiệu của hai số đó là:

987 – 100 = 887.

Vậy: Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số là 887.  Chuyên mục:

Quảng cáo

Các câu hỏi tương tự

Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số và số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:.............................

Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

Kim Ngưu

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau: 987

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau: 102

Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 987 - 102 = 885

Đáp số: 885

Trả lời hay

49 Trả lời 14:08 13/09

 • Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

  Bờm

  Like

  17 Trả lời 14:08 13/09

 • Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

  Nhân Mã

  987 - 102 = 885

  Đúng nhé các bạn

  Trả lời hay

  8 Trả lời 14:09 13/09

  • Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

   Cự Giải

   Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau.

   Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987.

   Số bé nhất có ba chứ số khác nhau là: 123.


   Hiệu số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987 - 123 = 864.

   Vậy số cần tìm là 864.

   Trả lời hay

   6 Trả lời 14:06 13/09

   • Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

    Vũ Phú

    Binboy


    Trả lời hay

    2 Trả lời 20:49 22/03

    • Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

     Thiên Bình

     Hiệu số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987 - 123 = 864.

     Trả lời hay

     1 Trả lời 14:06 13/09

     • Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

      Huỳnh Đăng Nguyễn

      Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987

      Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: 102

      hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

      987 - 102 = 885

      Đáp số: 885

      0 Trả lời 14:27 22/05

      • Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

       Bảo Phúc

       N


       0 Trả lời 11:54 09/03

       • Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

        Ỉn

        Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987

        Số bé nhất có ba chứ số khác nhau là: 123

        Hiệu số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987-123=864

        Vậy số cần tìm là 864

        0 Trả lời 14:05 13/09

        • Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

         Mỡ

         Số bé nhất có ba chữ số khác nhau: 102 mới đúng chứ bạn

         9 Trả lời 14:10 13/09

       • Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

        Lô He

        Tìm

        0 Trả lời 11:44 27/12

        • Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số be nhất có ba chữ số giống nhau

         Thu Pham

         Hiệu bé nhất có 3chu số lớn nhất có 2 chu số là bao nhiêu ạ

         0 Trả lời 22:10 17/03

         • Tải thêm