Tình yêu của anh thế giới của em bản lật tử

Có vẻ như bạn đang dùng nhầm tính năng này do sử dụng quá nhanh. Bạn tạm thời đã bị chặn sử dụng nó.

Nếu bạn cho rằng nội dung này không vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết.

Tình yêu của anh thế giới của em bản lật tử

Tình yêu của anh thế giới của em - Đang tiến hành - Bản Lật TửGiới thiệu truyện ngôn tình thú vị này:

Nữ tác giả truyện tranh Đường Chỉ tên thật là Giản Ngôn, vốn xuất thân là một người học thiết kế thời trang nhưng vì cơ duyên lại chuyển sang làm truyện ...

Tình yêu của anh thế giới của em - Đang tiến hành - Bản Lật TửGiới thiệu truyện ngôn tình thú vị này:Nữ tác giả truyện tranh Đường Chỉ tên thật là Giản Ngôn, vốn xuất thân là một người học thiết kế thời trang nhưng vì cơ duyên lại chuyển sang làm truyện tranh. Tuy nhiên niềm đam mê đó vẫn không biến mất, hàng ngày dù chỉ ở nhà cắm đầu vào công việc, cô đều ăn mặc cực kì đẹp. Giản Ngôn vốn là một con ma cuồng công việc, bất chấp tiền bạc, bất chấp khiến trợ lý mệt mỏi lao đao.Đến cả biên tập cho Giản Ngôn còn ngao ngán đòi cho cô nghỉ, cô không nghỉ. Không vẽ truyện tranh cô lại đến bách hóa Tinh Quang để bán quần áo mình làm. 

Ai ngờ, chẳng bao lâu sau, trên khắp các báo đều lan truyền tin Đường Chỉ tác giả đã là bạn gái của đại công tử bách hóa Tinh Quang - Hạ Tu.

TAG : Đọc truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em Full , tải truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em full PRC , PDF , truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em chương mới nhất , Truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em đã hoàn


Page 2

Tình yêu của anh thế giới của em - Đang tiến hành - Bản Lật TửGiới thiệu truyện ngôn tình thú vị này:

Nữ tác giả truyện tranh Đường Chỉ tên thật là Giản Ngôn, vốn xuất thân là một người học thiết kế thời trang nhưng vì cơ duyên lại chuyển sang làm truyện ...

Tình yêu của anh thế giới của em - Đang tiến hành - Bản Lật TửGiới thiệu truyện ngôn tình thú vị này:Nữ tác giả truyện tranh Đường Chỉ tên thật là Giản Ngôn, vốn xuất thân là một người học thiết kế thời trang nhưng vì cơ duyên lại chuyển sang làm truyện tranh. Tuy nhiên niềm đam mê đó vẫn không biến mất, hàng ngày dù chỉ ở nhà cắm đầu vào công việc, cô đều ăn mặc cực kì đẹp. Giản Ngôn vốn là một con ma cuồng công việc, bất chấp tiền bạc, bất chấp khiến trợ lý mệt mỏi lao đao.Đến cả biên tập cho Giản Ngôn còn ngao ngán đòi cho cô nghỉ, cô không nghỉ. Không vẽ truyện tranh cô lại đến bách hóa Tinh Quang để bán quần áo mình làm. 

Ai ngờ, chẳng bao lâu sau, trên khắp các báo đều lan truyền tin Đường Chỉ tác giả đã là bạn gái của đại công tử bách hóa Tinh Quang - Hạ Tu.

TAG : Đọc truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em Full , tải truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em full PRC , PDF , truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em chương mới nhất , Truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em đã hoàn


Page 3

Tình yêu của anh thế giới của em - Đang tiến hành - Bản Lật TửGiới thiệu truyện ngôn tình thú vị này:

Nữ tác giả truyện tranh Đường Chỉ tên thật là Giản Ngôn, vốn xuất thân là một người học thiết kế thời trang nhưng vì cơ duyên lại chuyển sang làm truyện ...

Tình yêu của anh thế giới của em - Đang tiến hành - Bản Lật TửGiới thiệu truyện ngôn tình thú vị này:Nữ tác giả truyện tranh Đường Chỉ tên thật là Giản Ngôn, vốn xuất thân là một người học thiết kế thời trang nhưng vì cơ duyên lại chuyển sang làm truyện tranh. Tuy nhiên niềm đam mê đó vẫn không biến mất, hàng ngày dù chỉ ở nhà cắm đầu vào công việc, cô đều ăn mặc cực kì đẹp. Giản Ngôn vốn là một con ma cuồng công việc, bất chấp tiền bạc, bất chấp khiến trợ lý mệt mỏi lao đao.Đến cả biên tập cho Giản Ngôn còn ngao ngán đòi cho cô nghỉ, cô không nghỉ. Không vẽ truyện tranh cô lại đến bách hóa Tinh Quang để bán quần áo mình làm. 

Ai ngờ, chẳng bao lâu sau, trên khắp các báo đều lan truyền tin Đường Chỉ tác giả đã là bạn gái của đại công tử bách hóa Tinh Quang - Hạ Tu.

TAG : Đọc truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em Full , tải truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em full PRC , PDF , truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em chương mới nhất , Truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em đã hoàn


Page 4

Tình yêu của anh thế giới của em - Đang tiến hành - Bản Lật TửGiới thiệu truyện ngôn tình thú vị này:

Nữ tác giả truyện tranh Đường Chỉ tên thật là Giản Ngôn, vốn xuất thân là một người học thiết kế thời trang nhưng vì cơ duyên lại chuyển sang làm truyện ...

Tình yêu của anh thế giới của em - Đang tiến hành - Bản Lật TửGiới thiệu truyện ngôn tình thú vị này:Nữ tác giả truyện tranh Đường Chỉ tên thật là Giản Ngôn, vốn xuất thân là một người học thiết kế thời trang nhưng vì cơ duyên lại chuyển sang làm truyện tranh. Tuy nhiên niềm đam mê đó vẫn không biến mất, hàng ngày dù chỉ ở nhà cắm đầu vào công việc, cô đều ăn mặc cực kì đẹp. Giản Ngôn vốn là một con ma cuồng công việc, bất chấp tiền bạc, bất chấp khiến trợ lý mệt mỏi lao đao.Đến cả biên tập cho Giản Ngôn còn ngao ngán đòi cho cô nghỉ, cô không nghỉ. Không vẽ truyện tranh cô lại đến bách hóa Tinh Quang để bán quần áo mình làm. 

Ai ngờ, chẳng bao lâu sau, trên khắp các báo đều lan truyền tin Đường Chỉ tác giả đã là bạn gái của đại công tử bách hóa Tinh Quang - Hạ Tu.

TAG : Đọc truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em Full , tải truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em full PRC , PDF , truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em chương mới nhất , Truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em đã hoàn


Page 5

Tình yêu của anh thế giới của em - Đang tiến hành - Bản Lật TửGiới thiệu truyện ngôn tình thú vị này:

Nữ tác giả truyện tranh Đường Chỉ tên thật là Giản Ngôn, vốn xuất thân là một người học thiết kế thời trang nhưng vì cơ duyên lại chuyển sang làm truyện ...

Tình yêu của anh thế giới của em - Đang tiến hành - Bản Lật TửGiới thiệu truyện ngôn tình thú vị này:Nữ tác giả truyện tranh Đường Chỉ tên thật là Giản Ngôn, vốn xuất thân là một người học thiết kế thời trang nhưng vì cơ duyên lại chuyển sang làm truyện tranh. Tuy nhiên niềm đam mê đó vẫn không biến mất, hàng ngày dù chỉ ở nhà cắm đầu vào công việc, cô đều ăn mặc cực kì đẹp. Giản Ngôn vốn là một con ma cuồng công việc, bất chấp tiền bạc, bất chấp khiến trợ lý mệt mỏi lao đao.Đến cả biên tập cho Giản Ngôn còn ngao ngán đòi cho cô nghỉ, cô không nghỉ. Không vẽ truyện tranh cô lại đến bách hóa Tinh Quang để bán quần áo mình làm. 

Ai ngờ, chẳng bao lâu sau, trên khắp các báo đều lan truyền tin Đường Chỉ tác giả đã là bạn gái của đại công tử bách hóa Tinh Quang - Hạ Tu.

TAG : Đọc truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em Full , tải truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em full PRC , PDF , truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em chương mới nhất , Truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em đã hoàn


Page 6

Tình yêu của anh thế giới của em - Đang tiến hành - Bản Lật TửGiới thiệu truyện ngôn tình thú vị này:

Nữ tác giả truyện tranh Đường Chỉ tên thật là Giản Ngôn, vốn xuất thân là một người học thiết kế thời trang nhưng vì cơ duyên lại chuyển sang làm truyện ...

Tình yêu của anh thế giới của em - Đang tiến hành - Bản Lật TửGiới thiệu truyện ngôn tình thú vị này:Nữ tác giả truyện tranh Đường Chỉ tên thật là Giản Ngôn, vốn xuất thân là một người học thiết kế thời trang nhưng vì cơ duyên lại chuyển sang làm truyện tranh. Tuy nhiên niềm đam mê đó vẫn không biến mất, hàng ngày dù chỉ ở nhà cắm đầu vào công việc, cô đều ăn mặc cực kì đẹp. Giản Ngôn vốn là một con ma cuồng công việc, bất chấp tiền bạc, bất chấp khiến trợ lý mệt mỏi lao đao.Đến cả biên tập cho Giản Ngôn còn ngao ngán đòi cho cô nghỉ, cô không nghỉ. Không vẽ truyện tranh cô lại đến bách hóa Tinh Quang để bán quần áo mình làm. 

Ai ngờ, chẳng bao lâu sau, trên khắp các báo đều lan truyền tin Đường Chỉ tác giả đã là bạn gái của đại công tử bách hóa Tinh Quang - Hạ Tu.

TAG : Đọc truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em Full , tải truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em full PRC , PDF , truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em chương mới nhất , Truyện Tình Yêu Của Anh Thế Giới Của Em đã hoàn

Trong thế giới ảo…Cô là tác giả truyện tranh nổi tiếng “Đường Chỉ”, dung tác phẩm để mở ra trào lưu thời trang trong thế giới thực.Anh là đại thần “Nam Tư” tiếng tăm lẫy lừng của giới nhạc online với chất giọng quyến rũ đầy từ tính.Một lần tình cờ hợp tác, tiếp xúc với nhau bằng thân phận ảo, cô đã trúng tiếng sét ái tình với tiếng hát của anh.Trong thế giới thực…

Cô là Giả

Trong thế giới ảo…Cô là tác giả truyện tranh nổi tiếng “Đường Chỉ”, dung tác phẩm để mở ra trào lưu thời trang trong thế giới thực.Anh là đại thần “Nam Tư” tiếng tăm lẫy lừng của giới nhạc online với chất giọng quyến rũ đầy từ tính.Một lần tình cờ hợp tác, tiếp xúc với nhau bằng thân phận ảo, cô đã trúng tiếng sét ái tình với tiếng hát của anh.Trong thế giới thực…Cô là Giản Ngôn – một người con gái có gu thời trang tuyệt vời, nhưng lại mắc chứng chán ghét đàn ông, coi kiếm tiền là mục đích sống tối cao của mình.Anh là nam thần Hạ Tu – người đàn ông hoàn hảo từ ngoại hình tới giọng nói, là đối tượng luôn bị gán ghép, đồn thổi trên mặt báo.Một lần đi tìm tư liệu vẽ truyện, cô trở thành ánh sáng vô tình lọt vào thế giới của anh. Một lần nữa, cô lại bị thanh âm của người đàn ông này mê hoặc, chìm sâu vào tình yêu đầy ngọt ngào đó.Hạ Tu đem tình yêu của mình, từng bước từng bước xâm nhập vào thế giới xám xịt u ám của Giản Ngôn, dần dần vẽ thêm vào đó những màu sắc ấm áp. Còn Giản Ngôn cũng đem thế giới của mình, chia sẻ một nửa với Hạ Tu.Hai người cách nhau một thế giới, vậy mà từng bước xâm nhập vào thế giới của nhau.“Em đã từng chán ghét đàn ông, không ôm bất kì mơ mộng nào về tình yêu, lại chìm sâu vào giọng nói của anh…”

“Cảm ơn anh đã khiến cho thế giới khô khan của em từ đây ngập tràn trong tình yêu.”