Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

ADCBook

126 đánh giá
Địa chỉ: CT4A, Tầng 1,Khu đô thị Bắc Linh Đàm,Hoàng Mai,Hà Nội 10000, Việt Nam
Liên lạc: 02436414074
Website: http://adcbook.net.vn/

Một trong những nhà sách tốt nhất mà mình tới.
Vị trí để xe tương đối rộng và thuận lợi
Sản phẩm: đa dạng và nhiều đủ mọi thứ mà các con cần. Mình đi mấy hiệu sách để tìm cuốn truyện tranh cho con nhưng k có... Tới đây thì lại đủ luôn 😍
Thái độ phục vụ tốt 👍
Giá có vẻ cao hơn 1 chút so với nơi khác

Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022

Tiện lợi thoáng rộng có một điểm tôi thích là Tokyolife rất quan tâm đến môi trường sạch, không dùng các bao bì độc hại, điều đí làm tôi yên tâm dùng sản phẩm của Tokyolife.

Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022

Nhiều đồ văn phòng phẩm, mình tìm mua đc rất nhiều loại bút vẽ, bút màu đẹp cho con gái.

Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022

Địa điểm thuận lợi cho học sinh tìm sách tham khảo

Nhiều loại sách bổ ích. Phụ vụ tận tình

2 bạn nhà tớ chơi ở đây rất vui. 80k cho một buổi

Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022
Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022

Nhiều sách bổ ích. Nhân viên phục vụ tốt

Nhiều mặt hàng văn phòng phẩm, truyện tranh ....

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 1 cửa hàng adc bôk Huyện Thanh Chương Nghệ An 2022