Top 20 cửa hàng thịt Huyện Kiến Xương Thái Bình 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng thịt Huyện Kiến Xương Thái Bình 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Cửa Hàng Tự Chọn Thành Tuyết

6 đánh giá
Địa chỉ: 99HW+J99,Vũ Công,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam
Liên lạc: 0916676268

CỬA HÀNG MÈO THỎ PHƯƠNG LIỄU

3 đánh giá
Địa chỉ: 103 223B,Vũ Trung,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam
Liên lạc: 0918337658

Cửa hàng ngon ! Đánh giá 5 sao

Hàng chất lượng

Tốt

Quán Thịt Chó Mèo Việt Đức

2 đánh giá
Địa chỉ: QL39B,Vũ Lạc,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam
Liên lạc: 0397054716

Đồ ăn ngon

Top 20 cửa hàng thịt Huyện Kiến Xương Thái Bình 2022
Top 20 cửa hàng thịt Huyện Kiến Xương Thái Bình 2022
Top 20 cửa hàng thịt Huyện Kiến Xương Thái Bình 2022
Top 20 cửa hàng thịt Huyện Kiến Xương Thái Bình 2022

Tạm ổn

Nhóm 15, An Cơ Nam, Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình

2 đánh giá
Địa chỉ: CCFH+V63, Unnamed Road,Thanh Tân,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam
Liên lạc: 0377023209

GÀ ÔNG TÒNG

2 đánh giá
Địa chỉ: Vũ Sơn,Kiến Xương,Thái Bình,Việt Nam
Liên lạc: 0368861955

Good!!

Đại Lý Sữa Tốt

1 đánh giá
Địa chỉ: ĐT219,Thanh Tân,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam
Liên lạc: 0901533822

Cơ Sở Giết Mổ Lợn NHƯ VIẾT

1 đánh giá
Địa chỉ: C9PX+QGM,Xóm 1,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam

Quán Vịt Quay

1 đánh giá
Địa chỉ: F96W+355,Unnamed Road,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam

QUÁN THỊT CHÓ ÔNG NHIÊN

Địa chỉ: 99WH+Q9M, Đường tỉnh 219,Vũ Trung,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam

Thịt Lợn Trần Biển

Địa chỉ: C9PV+HQ,Vũ Lê,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam

Giò Chả ô Thuận

Địa chỉ: CCRH+62,Thanh Tân,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam

Vịt Nướng Lu - Thái Bình

Địa chỉ: C9JG+R5R,Thượng Cầm,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam
Liên lạc: 0963949737

Giò Chả Cương Lựu

Địa chỉ: CFH3+P7W,Nam Cao,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam
Liên lạc: 0979002021

Phúc Hiền

Địa chỉ: 99WW+MG,Quang Bình,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam

Vịt quay Dũng Sĩ

Địa chỉ: C9GC+C4M, QL39B,Vũ Lạc,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam
Liên lạc: 0332276569

Thịt thỏ Thu Huệ

Địa chỉ: 999G+2M2, Unnamed Road,Vũ Hòa,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam

Vịt quay Công Oanh

Địa chỉ: Cong lang,Vũ Sơn,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam
Liên lạc: 0985242862

Thịt cho dương lành

Địa chỉ: 8CCP+47H, Đê Sông Hồng,Bình Thanh,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam

Tuyết Bắc

Địa chỉ: 99XW+8PQ,Quang Bình,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam

Kỉnh giò chả

Địa chỉ: 8CMX+HQ7,Nam Bình,Kiến Xương,Thái Bình, Việt Nam

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 20 cửa hàng thịt Huyện Kiến Xương Thái Bình 2022