Top 25 cho mạch điện như hình vẽ nếu mắc vào ab uab=120v 2022

Cho mạch điện mắc như hình vẽH1. Nếu mắc vào AB hiệu điện thếUAB=100VthìUCD=60V,I2= 1A. Nếu mắc vào CD.UCD=120VthìUAB=90V. Tính các R

.

VietJack

.

Cho mạch điện như hình vẽ:

VietJack

E=24V, r=1Ω , R1=3Ω, R2=R3=R4=6Ω, RA=0. Tìm số chỉ của ampe kế.

.

Cho mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp theo thứ tự R, L, C. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch UAB = 120V, hai đầu đoạn R,L là UAN bằng 160V, hai đầu tụ điện là UNB bằng 56V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB bằng:

. Bài tập trắc nghiệm 45 phút Công suất mạch điện xoay chiều – hệ số công suất - Vật Lý 12 - Đề số 9.

Top 1: Cho mạch điện mắc như hình vẽ. Nếu mắc vào AB hiệu điện thế Uab ...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 449 lượt đánh giá
Tóm tắt: Những câu hỏi liên quanCho mạch điện như hình vẽ. Biết R 3 = R 4 . Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120V thì cường độ dòng điện qua R 2 là 2A và U C D = 30V. Nếu nối hai đầu CD vào hiệu điện thế 120V thì U A B = 60V. Giá trị của R 1 là A. 8Ω B. 30 Ω C. 6 Ω D. 20 Ω Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu đặt vào AB hiệu điện thế 100V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu CD một hiệu điện thế U C D = 40 V  và ampe kế chỉ 1A. Nếu đặt vào CD hiệu điện thế 60V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện mắc như hình vẽ. Nếu mắc vào AB hiệu điện thế Uab = 100V thì Ucd = 60V, I2 = 1A. Nếu mắc vào CD : Ucd = 120V thì Uab = 90V. Tính R1, R2, R3. ...

Top 2: Cho mạch điện như h/vẽ. Nếu đặt vào hai đầu AB 1 hđt UAB=120V thì ...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 740 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R . 3 . =. R . 4 Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120V thì cường độ dòng điện qualà 2A và U . . C. . . D. . =. . 30. . V. Nếu nối hai đầu CD vào hiệu điện thế 120Vthì U . . A. . . B. . =. . 20. . V. . . Giá trị của R . 2 . -. R . 1 . là A.34 . Ω. . B.30 . Ω. . C.6 . Ω. . D.20 . Ω. .
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R 3 = R 4 . Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120V thì cường độ dòng điện qua là 2A và U C D = 30 V . Nếu nối hai đầu CD ... ...

Top 3: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết R3 = R4. Nếu nối hai đầu AB vào h

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 114 lượt đánh giá
Tóm tắt: Biểu thức xác định định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở?Cho đoạn mạch gồm R1 mắc nối tiếp với R2, biểu thức nào sau đây là sai ?Cho đoạn mạch gồm R1 mắc song song với R2, biểu thức nào sau đây là đúng?
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120V thì cường độ dòng điện qua R2 là 2A và UCD = 30V. Nếu nối hai đầu CD vào hiệu điện thế 120V thì UAB = 20V. R1 có giá ... ...

Top 4: Cho mạch điện mắc như hình vẽ H1. Nếu mắc vào AB hiệu điện thế thì ...

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 218 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Cho mạch điện mắc như hình vẽH1. Nếu mắc vào AB hiệu điện thếUAB=100VthìUCD=60V,I2= 1A. Nếu mắc vào CD.UCD=120VthìUAB=90V. Tính các R A.R1=120Ω ,R2=60Ω,R3=40Ω . B.R1=120Ω,R2=40Ω,R3=60Ω . Đáp án chính xác . C. R1=90Ω,R2=40Ω,R3=60Ω . D. R1=180Ω,R2=60Ω,R3=90Ω . Xem lời giải.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện mắc như hình vẽ H1. Nếu mắc vào AB hiệu điện thế UAB=100V thì UCD=60V, I2 = 1A. Nếu mắc vào CD. UCD=120V ... ...

Top 5: Cho mạch điện như hình vẽ. R4 = R2. Nếu nối A, B với nguồn U = 120V ...

Tác giả: lazi.vn - Nhận 209 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đọc và trả lời câu hỏi (Vật lý - Lớp 9) 1 trả lờiR1 nối tiếp R2 nối tiếp R3 (Vật lý - Lớp 9) 3 trả lờiHỏi cô có chia được như vậy hay không (Vật lý - Lớp 6) 2 trả lờiGiải thích (Vật lý - Lớp 8) 4 trả lời
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm R1, R2, R3 - Cho mạch điện như hình vẽ,R4 = R2,Nếu nối A B với nguồn U = 120V thì I3 = 2A,U CD = 30V,Tìm R1 R2 R3,Vật lý Lớp 11,bài tập Vật lý Lớp 11 ... ...

Top 6: Cho mạch điện mắc như hình vẽ nếu mắc vào AB hiệu điện thế UAB ...

Tác giả: ihoctot.com - Nhận 192 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch như hình : Nếu đặt vào AB hiệu điện thế U1=100V thì Ucd=40V và khi đó dòng điện qua R2 là 1A. ... Nếu mắc vào CD : Ucd = 120V thì Uab = 90V. ...

Top 7: Cho mạch điện như hình vẽ:Biết R3 = R4. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu ...

Tác giả: loga.vn - Nhận 218 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho mạch điện như hình vẽ:Biết R3 = R4. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120V thì cường độ dòng điện qua R2 là 2A và UCD = 30V. Nếu nối hai đầu CD vào hiệu điện thế 120V thì UAB = 20V. R1 có giá trị là?
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện như hình vẽ:Biết R3 = R4. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120V thì cường độ dòng điện qua R2 là 2A và UCD = 30V. Nếu nối. ...

Top 8: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết R3 = R4. Nếu nối hai đầu AB và hiệu ...

Tác giả: hoidapvietjack.com - Nhận 183 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho mạch điện như hình vẽ:Biết R3=R4. Nếu nối hai đầu AB và hiệu điện thế 120V thì cường độ dòng điện qua R2 là 2A và UCD=30V.Nếu nối 2 đầu CD vào hiệu điện thế 120V thì UAB=20V.Tính giá trị của mỗi điện trở Khi đặt vào A và B hiệu điện thế 120 V, thì đoạn mạch có ((R3 // R2) nt R4) // R1.Ta có: R2 =UCD/I2=15ômUAC = UAB – UCD = 90 V. Vì R3 = R4 I4 =UACR4=90R3=I2+I3=2+30R3 R3 = 30= R4.Khi đặt vào giữa C và D hiệu điện thế 120 V thì đoạn mạch có (R1 nt R4) // R2) // R3. Khi đó
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện như hình vẽ:Biết R3=R4. Nếu nối hai đầu AB và hiệu điện thế 120V thì cường độ dòng điện qua R2 là ... ...

Top 9: Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 20Ω , R2 = 10Ω , R3 = 30Ω

Tác giả: hoidapvietjack.com - Nhận 167 lượt đánh giá
Tóm tắt: a) Khi Rb = 40Ω , điện trở đoạn AB: Cường độ dòng điện qua AB và qua các điện trở:  Ta có: I1 + I3 = 6 và I2 + Ib= 6 (1) Dựa vào cường độ dòng điện qua các điện trở R1, R2, R3, Rbta suy ra:+ Dòng điện qua ampe kế có chiều từ M đến E.+ Số chỉ của ampe kế: IA = I3 – Ib = 2,4 – 1,2 = 1,2Ab) Trị số của biến trở tham gia vào mạch điện khi ampe kế chỉ 0:Ampe kế chỉ 0 thì:  Theo trên ta có:  Từ (2), (5),
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 20Ω , R2 = 10Ω , R3 = 30Ω , UAB= 120V. Điện trở của dây nối và ampe kế nhỏ không đáng kể.a) ... ...

Top 10: Cho mạch điện như hình vẽ: UAB = 120V; ZC =(10sqrt 3 Omega )

Tác giả: m.hoc247.net - Nhận 193 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Viết biểu thức uAB(t). A. uAB= 100 ... ...

Top 11: Giáo án Ôn tập chương II: Phần mạch điện - Lớp 11 - nâng cao

Tác giả: thuviendethi.com - Nhận 163 lượt đánh giá
Tóm tắt: ÔN TẬP CHƯƠNG II. PHẦN MẠCH ĐIỆN - LỚP 11 - NÂNG CAO. Họ và tên:. Câu 1: Một bóng đèn điện trở 87Ω mắc với một ampe kế có điện trở 1Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 220V. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn: A. 220V B. 110V C. 217,5V D. 188V. Câu 2: Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, R3 = 20Ω. Tìm hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nếu cường độ dòng điện trong mạch chính là 2,2A: A. 8,8V B. 11V C. 63,8V D.4,4V. Câu 3: Giữa h
Khớp với kết quả tìm kiếm: ... mắc như hình vẽ. Nếu mắc vào AB hiệu điện thế UAB = 100V thì UCD = 60V, I2 = 1A. ... A. 2Ω B3Ω C. 4Ω D. 5Ω Câu 26: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 25. ...

Top 12: Vật lí - tìm điện trở - HOCMAI Forum

Tác giả: diendan.hocmai.vn - Nhận 99 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho mạch điện như hình vẽ. R4 = R2. Nếu nối A, B với nguồn U = 120V thì I3 = 2A, U CD = 30V. Nếu nối C,D với U=120 thì U'AB=20V. Tìm R1, R2, R3. Trường hợp 1: sđmđ: R1 // < R2 nt (R3//R4)>. Hđt hai đầu C,D chính là hiệu điện thế hai đầu điện trở R3 => U3=Ucd = 30V Theo đề bài thì I3= 2A => R3 = U3/I3 = 30/2= 15 (ôm). Lại có: I3 + I4 = I2 (1) Ucd + Uac = Uab => U2 = Uac = 120 - 30 = 90 (V) (2). theo đề bài : R2 = R4 , I3 = 2A (3). Từ (1), (2), (3) => 2 + 30/R2 = 90/R2 => R2
Khớp với kết quả tìm kiếm: 30 thg 9, 2017 — Cho mạch điện như hình vẽ. R4 = R2. Nếu nối A, B với nguồn U = 120V thì I3 = 2A, U CD = 30V. Nếu nối C,D với U=120 thì U'AB=20V. ...

Top 13: Dinh luat om doi voi doan mach chi chua r mach cau can bang

Tác giả: academia.edu - Nhận 152 lượt đánh giá
Tóm tắt: Full PDF PackageDownload Full PDF PackageThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi đó UAC = UCD - UAB = 45 V; U AC U I3 = I1 = = 0,75 A; R1 = AB = 20 Ω. R3 I1 VD6. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R3 = R4. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu ... ...

Top 14: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết R3 = R4. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu ...

Tác giả: tuyensinh247.com - Nhận 137 lượt đánh giá
Tóm tắt: Phương pháp:. + Áp dụng biểu thức xác định điện trở trong mạch song song: \(\frac{1}{R} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + ... + \frac{1}{{{R_n}}}\). + Áp dụng biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở: \(I = \frac{U}{R}\)
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết R3 = R4. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120V thì cường độ dòng điện qua R2 là 2A và UCD = 30V. Nếu nối hai đầu CD vào ... ...

Top 15: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết R3=R4.Nếu nối hai đầu AB vào ...

Tác giả: hamchoi.vn - Nhận 215 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Cho mạch điện như hình vẽ: E=24V, r=1Ω , R1=3Ω, R2=R3=R4=6Ω, RA=0. Tìm số chỉ của ampe kế.Xem đáp án »08/08/20211,936Cho mạch điện như hình vẽ: E=9V, r =1Ω, R1=R2=R3=3Ω, R4=6Ω. Tính cường độ dòng điện chạy qua R1Xem đáp án »08/08/20211,581Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: Trong đó: E =1,2V, r=0,1Ω, R1=R3=2Ω. R2=R4=4Ω. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là:Xem đáp án »08/08/20211,289Cho mạch điệ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết R3=R4. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 220V thì cường độ dòng điện qua R2 là ... ...

Top 16: Chương II: Bài tập định luật Ôm mạch chứa điện trở - SoanBai123

Tác giả: soanbai123.com - Nhận 160 lượt đánh giá
Tóm tắt: SoanBai123 » Vật Lý Lớp 11 » Bài Tập Vật Lý Lớp 11 » Chương II: Bài tập định luật Ôm mạch chứa điện trởChương II: Bài tập định luật Ôm mạch chứa điện trởChương II: Bài tập định luật Ôm cho toàn mạchBài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở. Các dạng bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở. Phương pháp giải bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở chương trình vật lý phổ thông lớp 11 cơ bản, nâng cao.Dạng bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở cơ bản Công thức đị
Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở chương trình vật lý phổ ... Nếu có 2 điện trở mắc song song ... Cho mạch điện như hình vẽ. ...

Top 17: Cho mạch điện như hình vẽ nếu mắc vào AB - boxhoidap.com

Tác giả: boxhoidap.com - Nhận 136 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu đặt vào AB hiệu điện thế 100V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu CD và một hiệu điện thế UCD=40V và ampe kế chỉ 1A. ...

Top 18: Dòng điện không đổi - Chủ đề 3: Định luật ôm đối với đoạn mạch (chỉchứa ...

Tác giả: thuvientailieu.vn - Nhận 272 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tài liệu Chuyên đề bài tập Vật lý 11 - Chương 2: Dòng điện không đổi - Chủ đề 3: Định luật ôm đối với đoạn mạch (chỉchứa r hoặc chứa r và nguồn): - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: -1 I . kiến thức:  Định luật ôm đối với đoạn mạch chỉ chứa R: R U =I Trường hợp ngoài điện trở, trong mạch còn có các dụng cụ đo(Vôn kế và Ampe kế ) thì căn cứ vào dữ kiện cho trong đề để biết đó có phải là dụng cụ đo lý tưởng (nghĩa là Vôn kế có Rv = ∞, Ampe kế có RA = 0) hay không. - công thức R nối tiếp, R //
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện như hình vẽ, biết UAB = 48 V R1= 2 Ω , R2 = 8 Ω, R3 = 6 Ω , R4 = 16 Ω . 13 ĐỊNH LUẬT ... Nếu mắc vào AB:UAB = 120V thì UCD = 30V và I3 = 2A. ...

Top 19: Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 20Ω , R2 = 10Ω , R3 = 30Ω , UAB ...

Tác giả: congthucnguyenham.club - Nhận 185 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho mạch điện như hình vẽ:. R1 = 20Ω , R2 = 10Ω , R3 = 30Ω , UAB = 120V. Điện trở của dây nối và ampe kế nhỏ không đáng kể.. a) Khi Rb = 40 Ω thì ampe kế chỉ bao nhiêu?. b) Điều chỉnh biến trở để ampe kế chỉ giá trị 0. Tính trị số của biến trở tham gia vào mạch điện khi đó.. Hướng dẫn. a) Khi Rb = 40Ω , điện trở đoạn AB:. Cường độ dòng điện qua AB và qua các điện trở: . Ta có: I1 + I3 = 6 và I2 + Ib = 6 (1). Dựa vào cường độ dòng điện qua các điện trở R1, R2, R3, Rb ta suy ra:. + Dòng điện qua
Khớp với kết quả tìm kiếm: 28 thg 9, 2021 — Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 20Ω , R2 = 10Ω , R3 = 30Ω , UAB = 120V. Điện trở của dây nối và ampe kế nhỏ không đáng kể. a) Khi Rb = 40 Ω thì ... ...

Top 20: Cho mạch điện như hình vẽ: UAB = 120(V); ZC = 10√3Ω; R = 10(Ω)

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 207 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho mạch điện như hình vẽ: UAB = 120(V); ZC = 10√3Ω; R = 10(Ω); uAN = 60√6cosπt V 100 ; UNB = 60(V). Xác định X. Biết X là đoạn mạch gồm hai trong ba phần tử (Ro, Lo (thuần), Co) mắc nối tiếp A. B. C. D.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện như hình vẽ: UAB = 120(V); ZC = 10√3Ω; R = 10(Ω); uAN = 60√6cosπt V 100 ; UNB = 60(V). Xác định X. Biết X là đoạn mạch gồm hai trong ba phần ... ...

Top 21: Định luật Ôm đối với đoạn mạch và với toàn mạch - VnHocTap.com

Tác giả: vnhoctap.com - Nhận 153 lượt đánh giá
Tóm tắt: . VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Định luật Ôm đối với đoạn mạch và với toàn mạch, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 11. Nội dung bài viết Định luật Ôm đối với đoạn mạch và với toàn mạch:. DẠNG 3: Định luật Ôm đối với đoạn mạch và với toàn mạch 1. Phương pháp + Điện trở của dây kim loại hình trụ đồng chất: l R S ρ Trong đó: R là điện trở của dây (Ω) ρ là điện trở suất (Ωm). l là chiều dài dây (m). S là tiết diệ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ 5: Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu đặt vào AB hiệu điện thế là 100V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu CD một hiệu điện thế UCD = 40V và ampe kế ... ...

Top 22: Dạ giúp em 2 câu này với ạ. Em cảm ơn ạ. - Hoidap247.com

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 107 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 30 thg 11, 2021 — Biết cường độ dòng điện qua R4 là +A R R4 2 A. Tính UAB: А. 36V В. 72V С. 90V D. 18V Cho mạch điện mắc như hình vẽ. Nếu mắc vào. ...

Top 23: Nếu mắc vào AB hiệu điện thế 120V - toidap.com

Tác giả: toidap.com - Nhận 114 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện mắc như hình vẽH1. Nếu mắc vào AB hiệu điện thếUAB=100VthìUCD=60V,I2= 1A. Nếu mắc vào CD.UCD=120VthìUAB=90V. Tính các R · R1=120Ω ,R2=60Ω,R3=40Ω. ...

Top 24: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R3 = R4. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu ...

Tác giả: m.loigiaihay.com - Nhận 136 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R3 = R4. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120 V thì cường độ dòng điện qua R2 là 2 A và UCD = 30 V. Nếu nối 2 đầu CD vào ... ...

Top 25: Cho mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp theo thứ tự R, L ... - cungthi.online

Tác giả: cungthi.online - Nhận 200 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp theo thứ tự R, L, C. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch UAB = 120V, hai đầu đoạn R,L là UAN bằng 160V, hai đầu tụ điện là UNB bằng 56V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB bằng: A.0,9. . B.0,75. . C.0,64. . D.0,8. . Đáp án và lời giải Đáp án:D . Lời giải:UAB2 = U2R + (UL-UC)2 (1). UAN2 = U2R + UL2 (2). UC = 56 (3). Giải hệ (1), (2), (3) ta được: UL=128V; UR=96V Hệ số công suất: cosφ = UR/U = 0,8. Vậy đáp án đúng là D. .
Khớp với kết quả tìm kiếm: Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch UAB = 120V, hai đầu đoạn R,L là UAN bằng 160V, hai đầu tụ điện là UNB bằng 56V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB bằng: A. 0,9. ...