Trong máy phát thanh vô tuyến, bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp

Phương pháp: * Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản: Micro thiết bị biến âm thanh thành dao động điện âm tần Mạch phát sóng điện từ cao tần: tạo ra dao động cao tần (sóng mang) Mạch biến điệu:trộn sóng âm tần với sóng mang Mạch khuếch đại: tăng công suất (cường độ) của cao tần Anten: phát sóng ra không gian. * Sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản: Anten thu thu sóng để lấy tín hiệu Mạch khuếch đại điện từ cao tần. Mạch tách sóng: tách lấy sóng âm tần Mach khuếch đại dao động điện từ âm tần: tăng công suất (cường độ) của âm tần Loa: biến dao động âm tần thành âm thanh Cách giải: Trong máy thu thanh vô tuyến, bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm có cùng tần số là loa. Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 3 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60V và 20V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là

Xem đáp án » 02/09/2021 2,378

Từ thông qua một vòng dây dẫn là Φ=Φ0=2.10−2πcos100πt+π4Wb. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là:

Xem đáp án » 02/09/2021 1,417

Điện áp tức thời giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều là u=100cos100πtV.  Tần số góc của dòng điện là

Xem đáp án » 02/09/2021 1,317

Một dây dẫn tròn bán kính R, mang dòng điện I gây ra tại tâm O của nó một cảm ứng từ B1. Thay dây dẫn tròn nói trên bằng một dây dẫn thẳng, dài cùng mang dòng điện I và cách O một khoảng đúng bằng R thì cảm ứng từ tại O lúc này là B2. Tỉ số B1B2 bằng

Xem đáp án » 02/09/2021 1,050

Đặt điện áp u=2002cos100πt+π4V (tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch có RLC mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch i=2cosωt.  Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là

Xem đáp án » 02/09/2021 912

Một con lắc lò xo có k = 100 N/m treo thẳng đứng với giá treo, đầu dưới gắn với vật nặng m = 250g, kéo vật xuống dưới VTCB một đoạn 2 cm, rồi truyền cho nó một vận tốc bằng 403 cm/s hướng lên trên. Gốc thời gian là lúc truyền vận tốc. Lấy g = 10 m/s2. Tìm công của lực đàn  hồi con lắc lò xo trong khoảng thời gian từ t1 = /120 s đến t2 = t1 + T/4

Xem đáp án » 02/09/2021 867

Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ 1200°C thì phát ra

Xem đáp án » 02/09/2021 855

Đặt điện áp u=U2cosωt  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện với điện dung C. Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 02/09/2021 751

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1=0,75μm và λ2 chưa biết. Khoảng cách hai khe hẹp a=1,5mm, khoảng cách từ các khe đến màn D=1m. Trong khoảng rộng L=15mm quan sát được 70 vạch sáng và 11 vạch tối. Tính λ2  biết hai trong 11 vạch tối nằm ngoài cùng khoảng L

Xem đáp án » 02/09/2021 645

So  với dao động riêng, dao động cưỡng bức và dao động duy trì có đặc điểm chung là

Xem đáp án » 02/09/2021 640

Tia X (tia Rơn- ghen) không được dùng để

Xem đáp án » 02/09/2021 533

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 200V. Nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 0,5U. Giá trị của V là

Xem đáp án » 02/09/2021 512

Một lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu dưới gắn vật khối lượng 100g. Vật dao động điều hòa với tần số 5Hz và cơ năng bằng 0,08 J. Lấy π2 =10. Tỉ số giữa động năng và thế năng khi vật ở li độ 2cm là

Xem đáp án » 02/09/2021 494

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 02/09/2021 476

Xét nguyên tử hidro theo mẫu Bo, biết bán kính Bo là r0=5,3.10−11m. Khi electron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L bán kính quỹ đạo giảm bớt:

Xem đáp án » 02/09/2021 465

Trong máy thu thanh vô tuyến, bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm có cùng tần số là:

A. Micrô

B. Mạch chọn sóng

C. Mạch tách sóng

D. Loa

Các câu hỏi tương tự

Trong máy thu thanh vô tuyến, bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm có cùng tần số là

A. micrô

B. mạch chọn sóng

C. mạch tách sóng

D.loa

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, bộ phận nào sau đây ở máy thu thanh dùng để biến dao động điện thành dao động âm có cùng tần số?

A. Loa.

B. Anten thu.

C. Mạch khuếch đại.

D. Mạch tách sóng.

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, bộ phận nào sau đây ở máy thu thanh dùng để biến dao động điện thành dao động âm có cùng tần số? 

A. Loa

B. Anten thu

C. Mạch khuếch đại

D. Mạch tách sóng

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, bộ phân nào sau đây ở máy phát thanh dùng để biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số?

A.Mạch biến điệu

B.Anten phát

C.Micrô

D.Mạch khuếch đại

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, bộ phân nào sau đây ở máy phát thanh dùng để biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số?

A.Mạch biến điệu

B.Anten phát

C.Micrô

D.Mạch khuếch đại

Cho các bộ phận sau: (1) micrô, (2) loa, (3) anten thu, (4) anten phát, (5) mạch biến điệu, (6) mạch tách sóng. Bộ phận có trong sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản là 

A. (1), (4), (5)

B. (2), (3), (6)

C. (1), (3), (5)

D. (2), (4), (6)

Cho các bộ phận sau: (1) micrô, (2) loa, (3) anten thu, (4) anten phát, (5) mạch biến điệu, (6) mạch tách sóng. Bộ phận có trong sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản là

A. (1), (4), (5)

B. (2), (3), (6)

C. (1), (3), (5) 

D. (2), (4), (6)

Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm tụ điện có điện dung  2 pF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 90 μH . Cho tốc độ ánh sáng trong chân không bằng 3 . 10 8   m / s  . Biết rằng, tần số dao động riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu để có cộng hưởng. Máy thu thanh này có thể thu được sóng vô tuyến thuộc loại

A. sóng dài

B. sóng cực ngắn

C. sóng trung

D. sóng ngắn

Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung  C 0  và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60m, phải mắc song song với tụ điện  C 0  của mạch dao động một tụ điện có điện dung C bằng

A.  C 0

B.  8 C 0

C.  4 C 0

D.  2 C 0