Vở bài tập toán trang 55 lớp 3 tập 2

Giải vở bài tập Toán 3 bài 130: Luyện tập số có 5 chữ số Vở bài tập Toán 3 tập 2 trang 55 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các kiến thức về cấu tạo số có 5 chữ số, vận dụng và các bài tập liên quan. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 55

  • Vở bài tập Toán lớp 3 trang 55 câu 1
  • Vở bài tập Toán lớp 3 trang 55 câu 2
  • Vở bài tập Toán lớp 3 trang 55 câu 3
  • Vở bài tập Toán lớp 3 trang 55 câu 4

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 55 câu 1

Viết (theo mẫu):

Viết số

Đọc số

26 403

hai mươi sáu nghìn bốn trăm linh ba

21 600

89 013

89 003

98 010

Đáp án và hướng dẫn giải:

Viết số

Đọc số

26 403

hai mươi sáu nghìn bốn trăm linh ba

21 600

hai mươi mốt nghìn sáu trăm

89 013

tám mươi chín nghìn không trăm mười ba

89 003

tám mươi chín nghìn không trăm linh ba

98 010

chín mươi tám nghìn không trăm mười

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 55 câu 2

Viết (theo mẫu):

Đọc số

Viết số

Năm mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi

53 420

Sáu mươi ba nghìn bốn trăm

Bảy mươi lăm nghìn

Năm mươi sáu nghìn không trăm mười

Chín mươi nghìn không trăm linh chín

Đáp án và hướng dẫn giải:

Đọc số

Viết số

Năm mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi

53 420

Sáu mươi ba nghìn bốn trăm

63 400

Bảy mươi lăm nghìn

75 000

Năm mươi sáu nghìn không trăm mười

56 010

Chín mươi nghìn không trăm linh chín

90 009

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 55 câu 3

Nối (theo mẫu):

Vở bài tập toán trang 55 lớp 3 tập 2

Đáp án và hướng dẫn giải:

Vở bài tập toán trang 55 lớp 3 tập 2

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 55 câu 4

Tính nhẩm:

5000 + 100 =

7400 – 400 =

2000 ⨯ 3 + 600 =

8000 : 2 + 2000 =

6000 – (5000 – 1000) =

6000 – 5000 + 1000 =

7000 – 3000 ⨯ 2 =

(7000 – 3000) ⨯ 2 =

Đáp án và hướng dẫn giải:

5000 + 100 = 5100

7400 – 400 = 7000

2000 ⨯ 3 + 600 = 6600

8000 : 2 + 2000 = 600

6000 – (5000 – 1000) = 2000

6000 – 5000 + 1000 = 2000

7000 – 3000 ⨯ 2 = 1000

(7000 – 3000) ⨯ 2 = 8000

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 131: Số 100 000

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 130: Luyện tập Các số có 5 chữ số. Ngoài các bài tập môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Bài 130. Luyện tập – SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55 Vở bài tập Toán 3 tập 2. Viết (theo mẫu); Tính nhẩm 6000 – (5000 – 1000)…

Câu 1, 2,3,4

1: Viết (theo mẫu) 

Viết số

Đọc số

26 403

hai mươi sáu nghìn bốn trăm linh ba

21 600

89 013

89 003

98 010

2: Viết (theo mẫu) 

Đọc số

Viết số

Năm mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi

53 420

Sáu mươi ba nghìn bốn trăm

Bảy mươi lăm nghìn

Năm mươi sáu nghìn không trăm mười

Chín mươi nghìn không trăm linh chín

3: Nối (theo mẫu) 

Vở bài tập toán trang 55 lớp 3 tập 2

4: Tính nhẩm

5000 + 100 =

7400 – 400 =

2000 ⨯ 3 + 600 =

8000 : 2 + 2000 =

6000 – (5000 – 1000) =

6000 – 5000 + 1000 =

7000 – 3000 ⨯ 2 =

(7000 – 3000) ⨯ 2 =

Vở bài tập toán trang 55 lớp 3 tập 2

1: 

Viết số

Đọc số

26 403

hai mươi sáu nghìn bốn trăm linh ba

21 600

hai mươi mốt nghìn sáu trăm

89 013

tám mươi chín nghìn không trăm mười ba

89 003

tám mươi chín nghìn không trăm linh ba

98 010

chín mươi tám nghìn không trăm mười

2:

Đọc số

Viết số

Năm mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi

53 420

Sáu mươi ba nghìn bốn trăm

63 400

Bảy mươi lăm nghìn

75 000

Năm mươi sáu nghìn không trăm mười

56 010

Chín mươi nghìn không trăm linh chín

90 009

3:

Vở bài tập toán trang 55 lớp 3 tập 2

4:

5000 + 100  = 5100

7400 – 400 = 7000

2000 ⨯ 3 + 600 = 6600

8000 : 2 + 2000 = 600

6000 – (5000 – 1000) = 2000

6000 – 5000 + 1000 = 2000

7000 – 3000 ⨯ 2 = 1000

(7000 – 3000) ⨯ 2 = 8000

  • Chủ đề:
  • 4. Các Số đến 100 000
  • Bài 130. Luyện tập

Prev Article Next Article

CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư Vấn Và Đào Tạo: ISO/ HACCP/ GMP/ 5S/ Kaizen/ OHSAS/ TQM/ KPI/ QMS/ TPM/ …

source

Xem ngay video TOÁN LỚP 3 – VỞ BÀI TẬP 2 (Bài 130/ Trang 55) – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV

CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư Vấn Và Đào Tạo: ISO/ HACCP/ GMP/ 5S/ Kaizen/ OHSAS/ TQM/ KPI/ QMS/ TPM/ …

TOÁN LỚP 3 – VỞ BÀI TẬP 2 (Bài 130/ Trang 55) – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=9OlN00zK2pg

Tags của TOÁN LỚP 3 – VỞ BÀI TẬP 2 (Bài 130/ Trang 55) – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV: #TOÁN #LỚP #VỞ #BÀI #TẬP #Bài #Trang #LUYỆN #TẬP #Thầy #Nhựt

Bài viết TOÁN LỚP 3 – VỞ BÀI TẬP 2 (Bài 130/ Trang 55) – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV có nội dung như sau: CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư Vấn Và Đào Tạo: ISO/ HACCP/ GMP/ 5S/ Kaizen/ OHSAS/ TQM/ KPI/ QMS/ TPM/ …

Vở bài tập toán trang 55 lớp 3 tập 2

Từ khóa của TOÁN LỚP 3 – VỞ BÀI TẬP 2 (Bài 130/ Trang 55) – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV: toán lớp 3

Thông tin khác của TOÁN LỚP 3 – VỞ BÀI TẬP 2 (Bài 130/ Trang 55) – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV:
Video này hiện tại có lượt view, ngày tạo video là 2020-12-24 13:30:00 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=9OlN00zK2pg , thẻ tag: #TOÁN #LỚP #VỞ #BÀI #TẬP #Bài #Trang #LUYỆN #TẬP #Thầy #Nhựt

Cảm ơn bạn đã xem video: TOÁN LỚP 3 – VỞ BÀI TẬP 2 (Bài 130/ Trang 55) – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV.

Prev Article Next Article

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Vở bài tập toán trang 55 lớp 3 tập 2