evanescense là gì - Nghĩa của từ evanescense

evanescense có nghĩa là

Một ban nhạc ngu ngốc với những bài hát khập khiễng có thể dự đoán được về Amy Lees lỗ hổng trầm cảm đen khốn khổ của Alife khi trong thực tế, một cô gái Daddys Girl đã quyết định đi Goth để bán kỷ lục.

Thí dụ

Cô gái ngu ngốc- OMG OMG OMG bạn có thích nghe bài hát mới Evaneshood không ???

Cô gái thông minh- STFU.

evanescense có nghĩa là

.

Thí dụ

Cô gái ngu ngốc- OMG OMG OMG bạn có thích nghe bài hát mới Evaneshood không ???

evanescense có nghĩa là

actually thats just the nam,e of the band. evanescence actually means 'far from sight'

Thí dụ

Cô gái ngu ngốc- OMG OMG OMG bạn có thích nghe bài hát mới Evaneshood không ???

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết evanescense là gì - Nghĩa của từ evanescense