up all night autographin it là gì - Nghĩa của từ up all night autographin it

up all night autographin it có nghĩa là

Một cách để nói rằng bạn đã quan hệ tình dục với ai đó.Xuất phát từ bài hát "mồ hôi" của Chris Brown ft.Flo Rida.

Thí dụ

"Vậy, anh bạn, cái gì bạn làm với cô gái của bạn đêm qua?"
"Tôi đã Up cả đêm ARMOGRAPHIN 'it!"