Điều nào sau đây là không đúng khi nói về áp suất của chất lỏng

Áp suất chất lỏng được hiểu là một lực đẩy của chất lỏng truyền trong các đường ống. Chất lỏng có thể là nước hoặc dầu,... Củng cố kiến thức về áp suất chất lỏng cùng Top lời giải qua câu hỏi “Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?”. dưới đây!

Trắc nghiệm: Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?

A. Chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình, thành bình và các vật đặt trong lòng nó.

B. Chất lỏng gây ra áp suất theo phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên trên.

C. Chất lỏng gây ra áp suất theo phương ngang.

D. Chất lỏng chỉ gây ra áp suất ở đáy bình.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình, thành bình và các vật đặt trong lòng nó.

Điều đúng khi nói về áp suất chất lỏng là chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình, thành bình và các vật đặt trong lòng nó.

Giải thích của giáo viên Top lời giải lí do chọn đáp án A:

Áp suất của chất lỏng tại một điểm bất kỳ trong lòng chất lỏng là giá trị áp lực lên một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó. Nói cách khác, đó là lực đẩy của chất lỏng được truyền trong đường ống. Lực đẩy của chất lỏng càng nhanh thì áp suất càng mạnh. Ngược lại, nếu lực đẩy yếu thì áp suất sẽ thấp.

Điều đúng khi nói về áp suất chất lỏng là chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình, thành bình và các vật đặt trong lòng nó bởi vì: Sự tồn tại của áp suất chất lỏng được biểu hiện qua việc áp suất chất lỏng sẽ gây áp suất theo mọi phương, chính vì vậy cả đáy bình, thành bình và các vật đặt trong lòng nó đều bị chất lỏng gây ra áp suất.

Một số ví dụ cụ thể về áp suất chất lỏng:

Ví dụ 1: Trong một đường ống bơm nước, nếu tăng áp lực máy bơm lên thì lượng nước chảy vào bồn nhanh đầy. Khi đó, áp suất trong đường ống đang tăng mạnh

Ví dụ 2: Áp suất chất lỏng bình thông nhau là áp suất đo được từ 2 bình gắn vào nhau thông qua một đường ống hoặc nhiều đường ống, chất lỏng ở 2 bình thông nhau luôn đứng yên và có chung một chiều cao h

>>> Xem thêm: Chất lỏng gây ra áp suất ở đâu?

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về Áp suất chất lỏng.

Câu 1:Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?

A. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

B. Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép.

C. Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ nghịch với độ sâu.

D. Nếu cùng độ sâu thì áp suất như nhau trong mọi chất lỏng khác nhau.

Đáp án: A

Câu 2:Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc

A. Khối lượng lớp chất lỏng phía trên

B. Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên

C. Thể tích lớp chất lỏng phía trên

D. Độ cao lớp chất lỏng phía trên

Đáp án: D

Câu 3:Điều nào sau đây là đúng khi nói về áp suất của chất lỏng?

A. Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.

B. Chất lỏng gây ra áp suất theo phương ngang.

C. Chất lỏng gây ra áp suất theo phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên trên.

D. Chất lỏng chỉ gây ra áp suất tại những điểm ở đáy bình chứa.

Đáp án: A

Câu 4:Hai bình có tiết diện bằng nhau. Bình thứ nhất chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d1, chiều cao h1, bình thứ hai chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d2= 1,5.d1, chiều cao h2= 0,6.h1. Nếu gọi áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy bình 1 là p1, đáy bình 2 là p2thì

A. p2= 3p1 B. p2= 0,9p1 C. p2= 9p1 D. p2= 0,4p1

Vì p1= d1.h1; p2= d2.h2

Ta có tỉ số:

⇒ p2= 0,9p1

Đáp án: B

Câu 5:Một bình đựng chất lỏng như bên. Áp suất tại điểm nào nhỏ nhất?

A. Tại M

B. Tại N

C. Tại P

D. Tại Q

Đáp án: A

-------------------------

Trên đây Top lời giải đã giải thích chi tiết cho bạn vì sao “Điều đúng khi nói về áp suất chất lỏng chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình, thành bình và các vật đặt trong lòng nó” và mang tới ví dụ về áp suất chất lỏng. Chúng tôi hi vọng những kiến thức đó sẽ giúp bạn học tập tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn ở các câu hỏi tiếp theo.

Điều nào sau đây là đúng khi nói về áp suất của chất lỏng?


A.

Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.

B.

Chất lỏng gây ra áp suất theo phương ngang.

C.

Chất lỏng gây ra áp suất theo phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên trên.

D.

Chất lỏng chỉ gây ra áp suất tại những điểm ở đáy bình chứa.

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
Điều nào sau đây không đúng khi nói về áp suất chất lỏng?

Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương. Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm và tỉ lệ nghịch với độ sâu. Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép Trong chất lỏng, ở cùng một độ sâu thì áp suất là như nhau.

Chọn đáp án đúng:

19/06/2021 965

A. Chất lỏng  gây áp suất theo mọi phương.

B. Áp suất tác dụng lên thành bình phụ thuộc diện tích bị ép.

C. Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ với độ sâu.

D. Áp suất tại những điểm trên một mặt phẳng nằm ngang trong chất lỏng đứng yên là khác nhau

Đáp án chính xác

Đáp án DD - sai vì: Áp suất tại những điểm trên một mặt phẳng nằm ngang trong chất lỏng đứng yên là như nhau

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong một bình chứa chất lỏng (hình vẽ), áp suất tại điểm nào lớn nhất? Áp suất tại điểm nào nhỏ nhất?

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về áp suất của chất lỏng

Xem đáp án » 19/06/2021 2,516

Bốn bình 1, 2, 3, 4 cùng đựng nước như dưới. Áp suất của nước lên đáy bình nào nhỏ nhất?

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về áp suất của chất lỏng

Xem đáp án » 19/06/2021 1,365

Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?

Xem đáp án » 19/06/2021 837

Ba bình chứa cùng 1 lượng nước ở 40C. Đun nóng cả 3 bình lên cùng 1 nhiệt độ. So sánh áp suất của nước tác dụng lên đáy bình ta thấy:

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về áp suất của chất lỏng

Xem đáp án » 19/06/2021 809

Một bình đựng chất lỏng như bên. Áp suất tại điểm nào nhỏ nhất?

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về áp suất của chất lỏng

Xem đáp án » 19/06/2021 655

Phát biểu nào sau đây đúng về áp suất chất lỏng?

Xem đáp án » 19/06/2021 625

Bốn bình 1, 2, 3, 4 cùng đựng nước như dưới. Áp suất của nước lên đáy bình nào lớn nhất?

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về áp suất của chất lỏng

Xem đáp án » 19/06/2021 581

Ba bình 1, 2, 3 cùng đựng nước như hình. Áp suất của nước lên đáy bình nào lớn nhất?

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về áp suất của chất lỏng

Xem đáp án » 19/06/2021 480

Điều nào sau đây là đúng khi nói về áp suất của chất lỏng?

Xem đáp án » 19/06/2021 416

Điều nào sau đây đúng khi nói về bình thông nhau?

Xem đáp án » 19/06/2021 403

Trong hình bên, mực chất lỏng ở 3 bình ngang nhau. Bình 1 đựng nước, bình 2 đựng rượu, bình 3 đựng thủy ngân. Gọi p1,p2,p3 là áp suất của các chất lỏng tác dụng lên đáy bình 1, 2 và 3. Áp suất của các chất lỏng tác dụng lên đáy bình nào lớn nhất?

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về áp suất của chất lỏng

Xem đáp án » 19/06/2021 380

Kết luận nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng:

Xem đáp án » 19/06/2021 358

Trong hình bên, mực chất lỏng ở 3 bình ngang nhau. Bình 1 đựng nước, bình 2 đựng rượu, bình 3 đựng thủy ngân. Gọi p1,p,p3 là áp suất của các chất lỏng tác dụng lên đáy bình 1, 2 và 3. Chọn phương án đúng:

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về áp suất của chất lỏng

Xem đáp án » 19/06/2021 290

Công thức tính áp suất gây ra bởi chất lỏng có trọng lượng riêng d tại một điểm cách mặt thoáng có độ cao h là:

Xem đáp án » 19/06/2021 263

Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:

Xem đáp án » 19/06/2021 210