Chủ đề: Password_hash

Có 7 bài viết

Hướng dẫn how to compare password in php - làm thế nào để so sánh mật khẩu trong php
Hướng dẫn how to compare password in php - làm thế nào để so sánh mật khẩu trong php

Tôi nghĩ rằng thật tuyệt khi bạn đến đây để yêu cầu giúp đỡ và tôi thích rằng bạn đã lao vào chính xác những gì bạn muốn làm.<?php $Firstname = ...

Hướng dẫn php password hash
Hướng dẫn php password hash

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)password_hash — Creates a password hashDescriptionpassword_hash(string $password, string|int|null $algo, array $options = []): string The following algorithms are ...

Hướng dẫn php sha256
Hướng dẫn php sha256

Như Johannes Gorset đã chỉ ra, bài đăng của Thomas Ptacek từ Matasano Security giải thích tại sao các hàm băm đơn giản, đa năng như MD5, SHA1, SHA256 và SHA512 là những ...

Hướng dẫn dùng rehash trong PHP
Hướng dẫn dùng rehash trong PHP

Gần đây tôi đã cố gắng thực hiện bảo mật của riêng mình trên một kịch bản đăng nhập mà tôi tình cờ thấy trên internet. Sau khi cố gắng học cách tạo ...

Hướng dẫn dùng mk file trong PHP
Hướng dẫn dùng mk file trong PHP

Có một mẹo tìm file *.PHP trên Linux mà có lẽ không có nhiều người biết. Cùng VDO Data tìm hiểu:Mẹo tìm file *.PHP trên Linux như thế nào?Để hiển thị toàn bộ ...

Hướng dẫn sha php
Hướng dẫn sha php

# DescriptionHàm sha1() trong php có tác dụng chuyển một chuỗi sang một chuỗi mới đã được mã hóa theo tiêu chuẩn sha1.Nội dung chính# Description# Parameters # ...

Hướng dẫn dùng hashvalue trong PHP
Hướng dẫn dùng hashvalue trong PHP

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)password_hash — Creates a password hashDescriptionpassword_hash(string $password, string|int|null $algo, array $options = []): string The following algorithms are ...