Chủ đề: eucher

Có 1 bài viết

eucher là gì - Nghĩa của từ eucher
eucher là gì - Nghĩa của từ eucher

eucher có nghĩa làFucked, vặn vít, mắc kẹt, mất, bối rối, dồn, đánh bắt vào ..Thí dụ(Tony) Khi bạn về nhà. . Bán tại.2 .eucher có nghĩa làKhi hai râu ...