Chủ đề: nored

Có 1 bài viết

nored là gì - Nghĩa của từ nored
nored là gì - Nghĩa của từ nored

nored có nghĩa làNiggaz trên tha Run Eatin Thí dụYo bạn nghe thấy rằng khớp mới của noreaga? N.o.r.e, nore, niggaz trên tha chạy ăn của nó ill shit.nored có nghĩa làTay ...