Chủ đề: pxnk

Có 1 bài viết

pxnk là gì - Nghĩa của từ pxnk
pxnk là gì - Nghĩa của từ pxnk

pxnk có nghĩa làCách posers chính tả punk rock.Thí dụPoser: D00D, I MZ SOO0OOOO PXNK RAWK, KUZ, I L! ST3N 2 AVRIL !!!!!!!!!!!pxnk có nghĩa làMột cách gây rối của chính tả ...