pxnk là gì - Nghĩa của từ pxnk

pxnk có nghĩa là

Cách posers chính tả punk rock.

Thí dụ

Poser: "D00D, I MZ SOO0OOOO PXNK RAWK, KUZ, I L! ST3N 2 AVRIL !!!!!!!!!!!

pxnk có nghĩa là

Một cách gây rối của chính tả "punk".Nó thường được sử dụng bởi:
1. Trẻ nhỏ
2. "Posers"
3. Avril Lavigne Người theo dõi
4. Mọi người tạo niềm vui cho những người theo dõi Avril Lavigne

Thí dụ

Poser: "D00D, I MZ SOO0OOOO PXNK RAWK, KUZ, I L! ST3N 2 AVRIL !!!!!!!!!!! Một cách gây rối của chính tả "punk".Nó thường được sử dụng bởi:
1. Trẻ nhỏ
2. "Posers"