Chủ đề: verbalate

Có 1 bài viết

verbalate là gì - Nghĩa của từ verbalate
verbalate là gì - Nghĩa của từ verbalate

verbalate có nghĩa làBiểu cảm trong khi quan hệ tình dục; nói rõ niềm vui, cho cụ thể chỉ đường, v.v.Thí dụ.verbalate có nghĩa làchửi thề/chửi rủa trong đối ...