Top 4 mục lục trong nghiên cứu khoa học 2022

Top 1: Hướng dẫn cách trình bày phụ lục trong luận văn từ A đến Z

Tác giả: luanvan24.com - Nhận 138 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2. Cách trình bày phụ lục trong luận văn. 3. Cách tạo mục lục luận văn. 2.1. Những nội dung được thể hiện trong phụ lục của luận văn. 2.2. Định dạng phụ lục trong luận văn. 2.3. Sắp xếp nội dung phụ lục luận văn. 2.4. Vị trí thể hiện phụ lục trong luận văn Bạn đã biết cách trình bày phụ lục trong luận văn một cách chuẩn xác chưa? Nếu câu trả lời là chưa, thì bài viết này chính là dành cho bạn. Với những hướng dẫn của Luận Văn 24, bạn sẽ cảm thấy việc viết phụ lục trở nên thật đơn giản. Cùng tìm
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,9 sao (104) 9 thg 12, 2021 · Những nội dung được thể hiện trong phụ lục của luận văn có mục đích hỗ trợ ... Các bài nghiên cứu đều được thực hiện qua quá trình khảo sát.Cách trình bày phụ lục trong... · Những nội dung được thể hiện...Xếp hạng 4,9 sao (104) 9 thg 12, 2021 · Những nội dung được thể hiện trong phụ lục của luận văn có mục đích hỗ trợ ... Các bài nghiên cứu đều được thực hiện qua quá trình khảo sát.Cách trình bày phụ lục trong... · Những nội dung được thể hiện... ...

Top 2: Hướng dẫn cách trình bày mục lục trong luận văn thạc sĩ

Tác giả: trithuccongdong.net - Nhận 148 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Mục lục luận văn là gì?. 2. Ý nghĩa mục lục. luận văn thạc sĩ. 3. Trình bày mục lục luận văn trong Microsoft Word. 4. Trình bày phụ lục bài luận văn. Bước 1: Tạo trang trống. Bước 2: Lựa chọn mục và tiêu đề. Bước 4: Cập. nhật lại sau khi chỉnh sửa. 4.1. Phụ lục luận văn bao gồm những gì?. 4.2. Sắp xếp nội dung phụ lục. 4.3. Một số lưu ý khi trình bày phụ lục Mục lục luận văn  thạc sĩ tuy không phải là phần chính của luận văn nhưng lại đóng vai trò không thể thiếu trong một bài luận hoàn c
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (1) 27 thg 8, 2022 · Ví dụ một số ngành học thiên về lý thuyết, nghiên cứu như ngành khoa học sẽ có cấu tạo mục lục theo dạng các tiêu đề phụ về phương pháp ...Xếp hạng 5,0 sao (1) 27 thg 8, 2022 · Ví dụ một số ngành học thiên về lý thuyết, nghiên cứu như ngành khoa học sẽ có cấu tạo mục lục theo dạng các tiêu đề phụ về phương pháp ... ...

Top 3: Học cách trình bày mục lục tiểu luận qua mẫu chọn lọc

Tác giả: luanvan1080.com - Nhận 137 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Vì sao cần lập mục lục tiểu luận?. 2. Cách trình bày mục lục tiểu luận. 3. Mẫu mục lục tiểu luận. 4. Phụ lục của bài tiểu luận. 2.1 Nên chọn cách trình bày mục lục thủ công hay tự động?. 2.2 Cách làm tiểu luận với phần mềm Microsoft Word 2010 Mục lục tiểu luận là phần được đặt phía trước nội dung chính, giúp người đọc nắm được sơ bộ nội dung của tiểu luận, và dễ dàng tìm đọc đúng các phần mà mình quan tâm. Tham khảo các mẫu mục lục tiểu luận là cách nhanh nhất để bạn hiểu và biết cách thực h
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (2) 2 thg 6, 2021 · Các định dạng heading này có sẵn trong Word, bạn chỉ cần đặt trỏ chuột vào bất cứ vị trí nào trong dòng đề mục, sau đó click chọn định dạng của ...Xếp hạng 5,0 sao (2) 2 thg 6, 2021 · Các định dạng heading này có sẵn trong Word, bạn chỉ cần đặt trỏ chuột vào bất cứ vị trí nào trong dòng đề mục, sau đó click chọn định dạng của ... ...

Top 4: Cấu trúc một đề tài nghiên cứu khoa học

Tác giả: qlkh.uel.edu.vn - Nhận 125 lượt đánh giá
Tóm tắt: A.  GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC1. KHÁI NIỆM VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH)NCKH là quá trình tìm hiểu, điều tra cẩn thận dựa trên mối quan hệ logic về thông tin hay sự kiện để tìm ra thông tin mới, nâng cao hiểu biết của con người về các sự vật, hiện tượng. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU KHOA. HỌC:Xem xét tổng hợp kiến thức về sự vật, hiện tượng;Điều tra về một sự vật, hiện tượng đang diễn ra;Cung cấp giải pháp cho những vấn đề đang tồn tại;Khám phá và phân tích những vấn đề mới;Tìm ra những cách tiếp cận mới;Giải thích sự vật, hiện tượng mới;Tạo ra kiến thức mới;Dự báo về những vấn đề có thể. xảy ra trong tương lai;Tổng hợp tất cả những điều trên.B.   GIỚI THIỆU CẤU TRÚC BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC1. Cấu trúc bài nghiên cứu chung:Tên đề tàiTóm tắtNội dung (có thể theo kết cấu 3 chương hoặc 5 chương)Tài liệu tham khảoPhụ. lục2.  KẾT CẤU 3 CHƯƠNG VÀ 5 CHƯƠNG TRONG PHẦN NỘI DUNG:Giới thiệu và so sánh tổng quát 2 kiểu kết cấu: . Kết cấu 3 chương. Kết cấu 5 chương. ·   Lời nói đầu ·   C1: Cơ sở lí luận về vấn đề nghiên cứu·   C2: Phân tích thực trạng của vấn đề được nghiên cứu·   C3: Nêu quan điểm, phương hướng, đề xuất giải pháp…·   Kết luận. ·   C1: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu (Khái quát nội dung nghiên cứu, thực trạng vấn đề) ·   C2: Tổng quan tình hình nghiên cứu (Các kết quả nghiên cứu đã đạt được, mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm đã được áp dụng)·   C3: Phương pháp nghiên cứu (thu thập số liệu, xây dựng mô hình…)·   C4: Báo cáo kết quả; nhận xét đánh giá·   C5: Kết luận,. khuyến nghị, định hướng nghiên cứu trong tương lai. Nhận xét: Tùy vào mục tiêu nghiên cứu mà người viết lựa chọn bố cục kết cấu phù hợp. Có thể thay đổi bố cục bài nghiên cứu, nhưng phải có các nội dung cần thiết sau:• Mở đầu: Tính cấp thiết của đề tài; Tổng quan nghiên cứu; Mục tiêu nghiên cứu; Đối tượng, phạm vi nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu.• Nội dung: Cơ sở lý luận; Thực trạng và giải pháp của vấn đề;. Kết quả nghiên cứu; Đề xuất giải pháp, khuyến nghị.C. XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT1. CÁCH VIẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG KẾT CẤU ĐỀ TÀI 3 CHƯƠNGTÊN ĐỀ TÀI A. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài – Câu hỏi: Vì sao lại nghiên cứu đề tài đó? + Lí do. khách quan: Ý nghĩa trên lý luận và thực tiễn chung + Lí do chủ quan: Thực trạng nơi tác giả nghiên cứu, nhu cầu, trách nhiệm, sự hứng thú của người nghiên cứu đối với vấn đề – Các nghiên cứu đã được thực hiện trước đó từ đó chỉ ra điểm mới của đề tài, vấn đề mà nhóm lựa chọn. • Trọng số trong bài nghiên cứu: Luận giải rõ ràng tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu: 10% 2. Tổng quan nghiên cứu Tóm tắt, nhận xét những công. trình có liên quan (trong và ngoài nước) trong mối tương quan với đề tài đang nghiên cứu:• Những hướng nghiên cứu chính về vấn đề của đề tài đã được thực hiện • Những trường phái lý thuyết đã được sử dụng để nghiên cứu vấn đề này • Những phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng • Những kết quả nghiên cứu chính • Hạn chế của các nghiên cứu trước – những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. 3. Mục tiêu nghiên cứu – Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể: Trả lời câu hỏi “Bạn muốn làm được gì khi thực hiện đề tài?”• Trọng số: + Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, bám sát tên đề tài: 10%+ Sự phù hợp giữa tên đề tài, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và nội dung công trình: 5% 4. Đối tượng nghiên. cứu – Là vấn đề được đặt ra nghiên cứu. • Lưu ý: phân biệt đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu: + Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cái gì? – Những hiện tượng thuộc phạm vi NC + Khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu ai? – Cá nhân/ nhóm xã hội chứa đựng vấn đề NC5. Phạm vi nghiên cứu – Không gian, thời gian, lĩnh vực thực hiện nghiên. cứu. • Lưu ý: tránh trường hợp đề tài thực hiện trên phạm vi quá rộng hoặc quá hẹp.6. Phương pháp nghiên cứu – Trình bày các PPNC được sử dụng (Chỉ rõ PP chủ đạo, PP bổ trợ) + Phương pháp thu thập thông tin: khảo sát, lập bảng hỏi, đọc tài liệu,… + Phương pháp xử lí thông tin: định lượng, định tính, … • Trọng số: Phần này thường được quan tâm vì là hướng. đi chính của đề tài. + PPNC khoa học, hợp lí, đáng tin cậy, phù hợp đề tài: 5% + Sự phù hợp giữa tên đề tài, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và nội dung công trình: 5% 7. Cấu trúc đề tài: Trình bày vắn tắt các chương của đề tài (có thể không trình bày) Công trình nghiên cứu gồm …. trang, … bảng, …. hình và …. biểu đồ. cùng …… phụ lục. Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng và biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài được kết cấu thành 3 mục như sau: Chương 1: Chương 2: Chương 3: B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨUChương 1: Cơ sở lý luận– Khái niệm: Nêu định nghĩa, ý nghĩa của các khái niệm có liên quan đến vấn. đề NC – Vị trí, vai trò, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu • Lỗi thường gặp: SV viết y nguyên các lý thuyết, khái niệm… trong giáo trình, tài liệu mà không có sự điều chỉnh phù hợp với đề tài và sử dụng lời văn của mình • Trọng số: Phần Lý luận có logic, phù hợp với tên đề tài đã chọn: 10%Chương 2: Thực trạng, nguyên nhân của vấn đề nghiên cứu – Phân tích mô hình, đánh giá. số liệu: Bao gồm mẫu nghiên cứu, phương pháp thu thập, đặc điểm, dữ liệu, phần mềm sử dụng, đối chiếu cơ sở lý thuyết • Trọng số: Số liệu minh chứng có cơ sở khoa học và đảm bảo tính cập nhật: 5% – Giải thích: Chỉ ra nguyên nhân của vấn đề • Trọng số: Nội dung phần thực trạng có gắn kết với phần lý luận, mô tả rõ thực trạng của vấn đề nghiên cứu, những đánh giá thực trạng bao quát và có tính khoa học: 10%Chương. 3: Giải pháp – Dự báo tình hình – Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề • Trọng số: + Kết quả của đề tài thể hiện rõ tính sáng tạo và có đóng góp mới của tác giả: 10% + Khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu: 10% (các đề tài đạt giải thường được đánh giá cao ở tính ứng dụng)C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết. luận – Tóm tắt nội dung, tổng hợp các kết quả nghiên cứu – Biện pháp triển khai áp dụng vào thực tiễn2. Đề nghị – Đề nghị ứng dụng trong thực tiễn và đề nghị với tổ chức, cơ quan, cá nhân riêng. – Khuyến nghị, đề xuất hướng phát triển đề tài, nêu rõ vấn đề nào đã được giải quyết, chưa được giải quyết, vấn đề mới nảy sinh cần được NCD.. TÀI LIỆU THAM KHẢO – Nguồn tài liệu mà nhóm có sử dụng, bao gồm tất cả các tác giả và các công trình có liên quan đã được trích dẫn trong đề tài. – Sắp xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt riêng, tiếng nước ngoài riêng; – Yêu cầu trong Giải thưởng SVNCKH: trích dẫn theo quy định của Tạp chí Phát triển KH&CN.E. PHỤ LỤC – Lưu trữ thông tin và liệt kê những bảng số liệu. liên quan, phiếu điều tra, bảng điều tra (Nếu thực hiện phiếu điều tra, bảng điều tra phải được trình bày trong phụ lục theo đúng hình thức đã được sử dụng, không nên kết cấu hay hiệu đính lại). – Vị trí của phụ lục có thể ở đầu hoặc cuối công trình nghiên cứu.2. CÁCH VIẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG ĐỀ CƯƠNG KẾT CẤU ĐỀ TÀI 5 CHƯƠNG:TÊN ĐỀ TÀI. TÓM TẮTCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU – Vấn đề được nghiên cứu là gì? – Đối tượng, phạm vi nghiên cứu; sơ lược lịch sử nghiên cứu – Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vấn đề được nghiên cứu (Lí do nghiên cứu)CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1. Cơ sở lý luận: Các khái niệm, định nghĩa, kiến thức nền tảng về vấn đề được nghiên cứu. 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu: Khái quát các kết quả nghiên cứu đã đạt được – Mô hình lí thuyết của các nhà khoa học trên thế giới – Mô hình thực nghiệm đã được áp dụng (trên thế giới và Việt Nam) 3. Phát triển giả thuyết nghiên cứu (có thể chuyển xuống chương 3)CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU – Mô tả bạn đã nghiên cứu như thế nào, trình bày các phương pháp nghiên. cứu – Bối cảnh nghiên cứu – Tổng thể nghiên cứu và chọn mẫu – Phương pháp thu thập số liệu (báo cáo, khảo sát, bảng hỏi, phỏng vấn…) – Phương pháp xử lí thông tin – Xây dựng mô hình (dựa trên phân tích Kinh tế lượng, hay dựa trên việc phân tích case study,…)CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ – Báo cáo kết quả: sau khi phân tích, xử lí dữ liệu thu được. kết quả gì? (có thể được trình bày bằng các bảng biểu, số liệu, …) – Đánh giá, nhận xét: Kết quả có phù hợp với giả thuyết, dự kiến không? Giải thích vì sao lại có kết quả như vậy, …CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận: – Đưa ra tóm tắt tổng hợp nội dung và kết quả nghiên cứu 2. Khuyến nghị: – Đề xuất biện pháp áp dụng – Nghiên cứu đã. giải quyết vấn đề gì, chưa giải quyết vấn đề gì (hoặc có vấn đề mới nào nảy sinh)? Từ đó đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤCTÀI LIỆU LIÊN QUANMột số website hỗ trợ việc tìm tài liệu tham khảo: www.sciencedirect.comwww.ssrn.comTrích. Nguồn : http://yrc-ftu.com . A.  GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. 1. Cấu trúc bài nghiên cứu chung:. C. XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 1. KHÁI NIỆM VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH). 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU KHOA. HỌC:. 2.  KẾT CẤU 3 CHƯƠNG VÀ 5 CHƯƠNG TRONG PHẦN NỘI DUNG:. 1. CÁCH VIẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG KẾT CẤU ĐỀ TÀI 3 CHƯƠNG. 2. CÁCH VIẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG ĐỀ CƯƠNG KẾT CẤU ĐỀ TÀI 5 CHƯƠNG:.
Khớp với kết quả tìm kiếm: NCKH là quá trình tìm hiểu, điều tra cẩn thận dựa trên mối quan hệ logic về ... danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài được kết cấu thành 3 mục như ...NCKH là quá trình tìm hiểu, điều tra cẩn thận dựa trên mối quan hệ logic về ... danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài được kết cấu thành 3 mục như ... ...