Chủ đề: Spatie/async

Có 45 bài viết

Hướng dẫn what is asynchronous python? - python không đồng bộ là gì?
Hướng dẫn what is asynchronous python? - python không đồng bộ là gì?

Phần I của bài viết: https://viblo.asia/p/python-sleep-how-to-add-time-delays-to-your-code-part-i-translated-6J3ZgP6glmBPhần II của bài viết: ...

Hướng dẫn await asyncio.sleep python - đang chờ asyncio.sleep python
Hướng dẫn await asyncio.sleep python - đang chờ asyncio.sleep python

Phần I của bài viết: https://viblo.asia/p/python-sleep-how-to-add-time-delays-to-your-code-part-i-translated-6J3ZgP6glmBPhần II của bài viết: ...

Hướng dẫn stdin.flush() python paramiko - stdin.flush () python paramiko
Hướng dẫn stdin.flush() python paramiko - stdin.flush () python paramiko

Tôi đang cố bắt chước hành vi sau trong tập lệnh Python: Tôi đang chạy lệnh sau trên máy chủ từ xa bằng SSH: Me running the following command on a remote server using ...

Hướng dẫn dùng php stacktrace trong PHP
Hướng dẫn dùng php stacktrace trong PHP

Bài này hướng dẫn bạn xử lý ngoại lệ trong PHP. Các ngoại lệ được sử dụng để thay đổi luồng thông thường của tập lệnh nếu xảy ra lỗi được ...

Hướng dẫn asynchronous javascript là gì
Hướng dẫn asynchronous javascript là gì

1. Giới ThiệuChào mọi người, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về Synchronous (Lập trình đồng bộ) là gì? Asynchronous (Lập trình bất đồng bộ) là gì? Synchronous ...

Hướng dẫn dùng run def python
Hướng dẫn dùng run def python

Function (hay còn gọi là Hàm): Là một khối lệnh được đóng gói lại thành một đơn vị độc lập, dùng để thực hiện một tác vụ trong chương trình.Nội dung ...

Hướng dẫn can i use async without await python? - tôi có thể sử dụng async mà không cần đợi python không?
Hướng dẫn can i use async without await python? - tôi có thể sử dụng async mà không cần đợi python không?

Một cách sẽ là sử dụng hàm create_task:import asyncio async def handler_message(request): ... loop = asyncio.get_event_loop() loop.create_task(perform_message(x,y,z)) ...

Hướng dẫn dùng asynchornous JavaScript
Hướng dẫn dùng asynchornous JavaScript

Trong một thời gian rất dài, chúng ta phải dựa vào callbacks để làm việc với các đoạn code bất đồng bộ trong javascript. Kết quả là, rất nhiều người trong ...

Hướng dẫn dùng asyn JavaScript
Hướng dẫn dùng asyn JavaScript

Trong một thời gian rất dài, chúng ta phải dựa vào callbacks để làm việc với các đoạn code bất đồng bộ trong javascript. Kết quả là, rất nhiều người trong ...

Hướng dẫn synchronized in javascript - được đồng bộ hóa trong javascript
Hướng dẫn synchronized in javascript - được đồng bộ hóa trong javascript

Trước khi vào tìm hiểu các vấn đề nâng cao như Promise, Class thì chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào la Asynchronous và Synchronous. Đây là hai khái niệm mà đa số các ...

Hướng dẫn nodejs wait for promise - nodejs chờ đợi lời hứa
Hướng dẫn nodejs wait for promise - nodejs chờ đợi lời hứa

Trong lập trình không đồng bộ Nodejs, getA().then( a => { getB(a).then( b => { getC(b).then( c => a + b + c, err => console.log(err) ...

Hướng dẫn callback function in javascript w3schools - hàm gọi lại trong javascript w3schools
Hướng dẫn callback function in javascript w3schools - hàm gọi lại trong javascript w3schools

Tôi sẽ gọi lại sau!Một cuộc gọi lại là một hàm được truyền dưới dạng đối số cho một hàm khácKỹ thuật này cho phép một hàm gọi chức năng ...

Hướng dẫn async def trong python - async def in python
Hướng dẫn async def trong python - async def in python

Phần I của bài viết: https://viblo.asia/p/python-sleep-how-to-add-time-delays-to-your-code-part-i-translated-6J3ZgP6glmBPhần II của bài viết: ...

Hướng dẫn fetch api nodejs - tìm nạp api nodejs
Hướng dẫn fetch api nodejs - tìm nạp api nodejs

Sử dụng Restful API NodeJS hướng dẫn cách gọi API trong trang web. Có thể gọi bằng hàm fetch, xmlHttpRequest, hay dùng thư viện Jquery, Axios, AngularJS, VueJS …Bài viết ...

Hướng dẫn why javascript is synchronous and single - tại sao javascript là đồng bộ và đơn lẻ
Hướng dẫn why javascript is synchronous and single - tại sao javascript là đồng bộ và đơn lẻ

Hãy để tôi bắt đầu bài viết này bằng cách hỏi, JavaScript là gì? Chà, đây là câu trả lời khó hiểu nhất mà tôi đã tìm thấy cho đến nay:JavaScript là ...

Hướng dẫn dùng a-sync JavaScript
Hướng dẫn dùng a-sync JavaScript

Trước khi vào tìm hiểu các vấn đề nâng cao như Promise, Class thì chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào la Asynchronous và Synchronous. Đây là hai khái niệm mà đa số các ...

Hướng dẫn dùng promise.all JavaScript
Hướng dẫn dùng promise.all JavaScript

Nội dung bài viếtVideo học lập trình mỗi ngàyĐầu tiên nếu bạn chưa biết về Promise.all thì vui lòng qua đọc qua những bài viết trước đó Tổng hợp bài ...

Hướng dẫn dùng astnc JavaScript
Hướng dẫn dùng astnc JavaScript

Trong một thời gian rất dài, chúng ta phải dựa vào callbacks để làm việc với các đoạn code bất đồng bộ trong javascript. Kết quả là, rất nhiều người trong ...

Hướng dẫn async python
Hướng dẫn async python

Phần I của bài viết: https://viblo.asia/p/python-sleep-how-to-add-time-delays-to-your-code-part-i-translated-6J3ZgP6glmBPhần II của bài ...

Hướng dẫn promise javascript
Hướng dẫn promise javascript

Đã đăng vào thg 11 18, 2020 3:46 SA 4 phút đọc Promise được sử dụng để xử lý các hoạt động bất đồng bộ trong JavaScript. Chúng dễ quản lý khi xử lý ...

Hướng dẫn createreadstream nodejs
Hướng dẫn createreadstream nodejs

Streams trong NodeJS là gì ?Streamstrong NodeJS là một collections của dữ liệu giống như strings hay arrays, sự khác nhau duy nhất đó là các streams không tồn tại ...

Hướng dẫn can php run asynchronously?
Hướng dẫn can php run asynchronously?

How can I run PHP code asynchronously without waiting? I have a long run (almost infinite) that should run while server starts and should process asynchronously without waiting.Nội dung chính Not ...

Hướng dẫn dùng php async trong PHP
Hướng dẫn dùng php async trong PHP

What is asyncChắc hẳn bạn đã nghe tới cái khác niệm lập trình đồng bộ (synchronous) và lập trình bất đồng bộ (asynchronous), gọi tắt là sync và async.Lập ...

Hướng dẫn asynchronous in php
Hướng dẫn asynchronous in php

Async/Await là gì?Vậy khi có Async / Await có làm cho promises lỗi thời?Xử lý lỗi trong Async / AwaitHỗ trợ trình duyệtAsync/Await là một tính năng của JavaScript giúp ...

Hướng dẫn python play sound async
Hướng dẫn python play sound async

I have a while loop for my cameras(with opencv) to take a photos when something moves. I would like to call a function to play a sound as well. But when I call and play it, it will stop looping for ...

Hướng dẫn php yield version
Hướng dẫn php yield version

Yield là gì?Yield là một hàm Generator giống như một hàm bình thường, ngoại trừ việc thay vì trả về một giá trị, Generator sẽ mang lại nhiều giá trị ...

Php check if ssl certificate is valid
Php check if ssl certificate is valid

Is is possible to get the details like if a domain (say www.example.com) is HTTPS ready?I need to validate some URLs, whether they have SSL certificate or not. I know, by using $_SERVER[HTTPS] we ...

Hướng dẫn dùng mysql enum trong PHP
Hướng dẫn dùng mysql enum trong PHP

Giới thiệuChào mọi người, sau một tháng thì mình đã trở lại đây (hehe).Nội dung chínhGiới thiệuEnum là gì?Laravel EnumCài đặtTạo Enum và sử dụngCác ...

Hướng dẫn redis nodejs la gì
Hướng dẫn redis nodejs la gì

Một tí gọi là lý thuyết để anh em tham khảoCache là gì?Caching là một kỹ thuật tăng độ truy xuất dữ liệu và giảm tải cho hệ thống. Cache là nơi lưu tập ...

Hướng dẫn dùng c++ coroutines python
Hướng dẫn dùng c++ coroutines python

Bất đồng bộ là một khái niệm rất hay gặp trong các ngôn ngữ lập trình như Javascript, Kotlin hay Python. Đặc biệt, các lập trình viên làm việc nhiều với ...

Hướng dẫn dùng async mysql trong PHP
Hướng dẫn dùng async mysql trong PHP

Nội dung bài viếtVideo học lập trình mỗi ngàyMysql nodejs thêm Expressjs là một kết hợp hoàn hảo để chúng ta có thể tạo dựng cho mình một blogs nhanh chóng. ...

Why javascript is synchronous or asynchronous?
Why javascript is synchronous or asynchronous?

Let me start this article by asking, What is JavaScript? Well, heres the most confusing yet to-the-point answer I have found so far:JavaScript is a single-threaded, non-blocking, asynchronous, ...

Hướng dẫn javascript async/await
Hướng dẫn javascript async/await

Mọi ngôn ngữ lập trình đều không hoàn hảo, nó sẽ luôn có những ưu và nhược điểm riêng. Javascript - một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất ...

Hướng dẫn dùng semaphore. trong PHP
Hướng dẫn dùng semaphore. trong PHP

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang PhanSemaphore là một cơ chế giúp quản lý các nguồn chia sẻ và đảm bảo access không bị tắc nghẽn.Có hai loại ...

Hướng dẫn dùng php fibres trong PHP
Hướng dẫn dùng php fibres trong PHP

Hôm qua (26/11/2021), PHP 8.1 đã được release với một loạt các tính năng mới như: enum, read only roperty, fibers,... và cải thiệt rất nhiều về mặt hiệu năng.Nội ...

Hướng dẫn dùng prmise.all JavaScript
Hướng dẫn dùng prmise.all JavaScript

Nội dung bài viếtVideo học lập trình mỗi ngàyĐầu tiên nếu bạn chưa biết về Promise.all thì vui lòng qua đọc qua những bài viết trước đó Tổng hợp bài ...

Hướng dẫn node mysql async/await
Hướng dẫn node mysql async/await

Nội dung bài viếtVideo học lập trình mỗi ngàyMysql nodejs thêm Expressjs là một kết hợp hoàn hảo để chúng ta có thể tạo dựng cho mình một blogs nhanh chóng. ...

Hướng dẫn mysql nodejs async/await
Hướng dẫn mysql nodejs async/await

Nội dung bài viếtVideo học lập trình mỗi ngàyMysql nodejs thêm Expressjs là một kết hợp hoàn hảo để chúng ta có thể tạo dựng cho mình một blogs nhanh chóng. ...

Php color name to hex
Php color name to hex

// converts an html color name to a hex color value // if the input is not a color name, the original value is returned // http://wpCodeSnippets.info function color_name_to_hex($color_name) { // ...