Here đọc Tiếng Anh là gì

Sự khác biệt giữa Here và Hear trong Ngữ pháp tiếng Anh

Here v Hear in Englih GrammarHere và Hear là hai từ trong tiếng Anh có vẻ giống nhau về cách phát âm nhưng khác nhau về cách ử dụng. Những từ như vậy thường đư

Here đọc Tiếng Anh là gì

NộI Dung:

Here vs Hear in English Grammar

Here và Hear là hai từ trong tiếng Anh có vẻ giống nhau về cách phát âm nhưng khác nhau về cách sử dụng. Những từ như vậy thường được gọi là từ đồng âm. Từ "here" được sử dụng như một từ không xác định được chỉ ra vị trí của một sự vật cụ thể hoặc một người cho vấn đề đó như trong câu "Anh ấy sống ở đây."

Mặt khác, từ hear mang lại ý nghĩa lắng nghe điều gì đó được thốt ra. Do đó "hear" là một từ biểu thị một hành động. Do đó nó là một động từ. Mặt khác here không phải là động từ. Thực chất nó là một loại tính từ.

Nhìn vào các câu trong đó từ "here" được sử dụng như một tính từ.

1. Giữ sách ở đây.

2. Tự làm công việc ở đây.

Trong cả hai câu được đề cập ở trên, từ here được sử dụng như một tính từ mặc dù nó được sử dụng ngoài ra như một từ không xác định được biểu thị địa điểm trong câu đầu tiên.

Nhìn vào các câu

1. Rắn nghe qua da của chúng.

2. Con người nghe với sự trợ giúp của tai mình.

Trong cả hai câu được đề cập ở trên, từ hear được sử dụng theo nghĩa hành động. Từ này cũng có thể được sử dụng trong các câu mệnh lệnh như trong "Hãy nghe những gì anh ấy nói"

Từ nghe có thể được sử dụng cùng với các từ như tiếng ồn, giọng nói, v.v., như trong câu

1. Anh ấy nghe thấy một số tiếng ồn từ trong nhà

2. Anh ấy nghe thấy một giọng hát.

Trong cả câu nói trên, từ hear được sử dụng kết hợp với một vài từ khác.

Từ here đôi khi được sử dụng với ý nghĩa chú ý như trong câu Đây là quy tắc. Ở đây từ here được sử dụng trong khi thu hút sự chú ý của khán giả. Hai từ here được dùng làm đại từ, danh từ, tính từ, không thể phân biệt được và đôi khi còn là trạng từ như trong câu He come here. Ở đây here được sử dụng như một trạng từ. Có một điều thú vị là trong các biểu thức như here and there, từ here được sử dụng như một danh từ. Từ hear thường được sử dụng với nghĩa là nghe một cái gì đó.