Hướng dẫn get url php

Một thao tác rất thường dùng trong quá trình phát triển hệ thống website bằng Php chính là lấy giá trị tham số từ URL, biến toàn cục $_GET sẽ giúp chúng ta làm điều đó.

Cú pháp:

$value = $_GET[$var];

Trong đó $var chính là giá trị của tham số trên url.

Lưu ý: Tham số url là những giá trị nằm đằng sau dấu ? của url

Ví dụ 1: Lấy giá trị id từ url

Giả sử chúng ta có url: http://yourdomain.com/?id=10

Khi đó ta thấy id chính là tham số. Muốn lấy giá trị của nó cần thực hiện như bên dưới.

$id = $_GET['id'];
echo "id = {$id}";

Sau khi chạy code trên ta có kết quả

id = 10

Ví dụ 2: Lấy giá trị mod, act và id từ url

Trong hệ thống điều hướng website chúng ta thường đưa những tham số như module(mod), action(act), id lên url.

Khi chạy chương trình hệ thống sẽ dựa vào giá trị của mod và act để điều khiển xử lý chương trình.

Giả sử ta có url:

http://yourwebsite.com/?mod=cart&act=insert&id=122

Chú ý: Nếu url có nhiều tham số thì mỗi cặp dữ liệu được cách nhau bởi ký tự &.

Để lấy mod và view bạn sử dụng $_GET như bên dưới.

act = {$act} 
id = {$id}"; ?>

Bên dưới là kết quả.

mod = cart
act = insert
id = 122

Như vậy chúng ta đã lấy được 3 tham số mod , act và id trên url xuống. Dữ liệu này sẽ được tham gia vào xử lý trong chính tác vụ thêm sản phẩm mới vào giỏ hàng.

Kết luận: Thông qua bài này tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng $_GET để lấy dữ liệu từ url. Việc của bạn ngay bây giờ hãy ghi chép lại những điều quan trọng và thực hành lại để nắm chắc bài học.


Phan Văn Cương founder Unitop.vn

Hướng dẫn get url php

Sử dụng biến superglobal $_SERVER của PHP để lấy URL trang hiện tại

Bạn có thể sử dụng biến được tạo sẵn $_SERVER để nhận URL trang hiện tại bằng PHP. $_SERVER là một biến superglobal, có nghĩa là nó luôn luôn có sẵn trong tất cả các phạm vi.

Ngoài ra nếu bạn muốn URL đầy đủ của trang, bạn sẽ cần phải kiểm tra tên lược đồ (hoặc giao thức), cho dù đó là http hoặc https như được hiển thị trong ví dụ bên dưới:

Khi lập trình một trang web bằng PHP, đôi khi bạn cần lấy thông tin URL hiện tại của trình duyệt.

VD trong các trường hợp sau:

– Lấy URL hiện tại của bài viết để share lên mạng xã hội.
– Lưu xuống database, để phục vụ các mục địch thống kê, tracking người dùng.
– Và nhiều mục đích khác…

Sau đây là đoạn code PHP dùng để lấy thông tin URL hiện tại:

Khi bạn muốn hiển thị thông tin URL hiện tại thì bạn gọi function getCurURL()

Sử dụng biến superglobal $_SERVER của PHP để lấy URL trang hiện tại

Bạn có thể sử dụng biến được tạo sẵn $_SERVER để nhận URL trang hiện tại bằng PHP. $_SERVER là một biến superglobal, có nghĩa là nó luôn luôn có sẵn trong tất cả các phạm vi.

Ngoài ra nếu bạn muốn URL đầy đủ của trang, bạn sẽ cần phải kiểm tra tên lược đồ (hoặc giao thức), cho dù đó là http hoặc https như được hiển thị trong ví dụ bên dưới:

Có bao giờ bạn muốn lấy đường dẫn (url — link) của trang hiện tại như hình vẽ dưới đây ?

Cairo escort.

Tôi nghĩ có đôi lúc bạn sẽ cần dùng đến đường dẫn trang hiện tại, ví dụ bạn cần lưu đường dẫn vào 1 biến tạm để nếu nhấn nút Back sẽ trở lại đúng trang đó, kiểm tra người dùng đang ở trang nào, đang thao tác những gì….Nói chung yêu cầu thì muôn hình vạn trạng. Đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn lấy được url :

Đọc đoạn code ở trên, có thể có nhiều bạn bỡ ngỡ, thắc mắc không hiểu chức năng của biến $_SERVER[“SERVER_NAME”], $_SERVER[“SERVER_PORT”]…Sau khi đọc chú thích dưới đây, các bạn sẽ gỡ bỏ được các khúc mắc đó.

Ví dụ tôi có một đường dẫn như sau:

http://sinhvienit.net/@forum/showthread.php?t=2053

Thì khi sử dụng biến $_SERVER, chúng ta sẽ thu được các kết quả tương ứng như sau

 • $_SERVER[‘HTTP_HOST’] => sinhvienit.net
 • $_SERVER[‘PHP_SELF’] => /@forum/showthread.php
 • $_SERVER[‘REQUEST_TIME’] => Thời gian mà client gửi request ở dạng TIME _STAMP
 • $_SERVER[‘QUERY_STRING’] => t = 2053
 • $_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’] = Thư mục gốc chứa mã nguồn. VD: /home/sinhvienit/public_html (đối với Linux) hay C:\www (đối với windows)
 • $_SERVER[‘HTTP_REFERER’] = Cái này bạn đang trên http://www.google.com.vn/search?q=sinhvienit mà click vào link tới sinhvienit.net thì nó có giá trị http://www.google.com.vn/search?q=sinhvienit
 • $_SERVER[‘REMOTE_HOST’] = Hostname của người truy cập
 • $_SERVER[‘REMOTE_PORT’] = Port mà trình duyệt mở ra để kết nối tới server
 • $_SERVER[‘REQUEST_URI’] => /@forum/showthread.php?t=2053
 • $_SERVER[‘SERVER_NAME’] = Tên của server (Gần giống với computer-name) ở máy PC của mình. Ví dụ server.sinhvienit.net
 • $_SERVER[‘SERVER_ADDR’] = IP của server
 • $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] = IP của người truy cập
 • $_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’] = Thông tin về trình duyệt của người truy cập

Hi vọng đoạn code sẽ giúp ích cho các bạn. Thân ái !

Một thao tác rất thường dùng trong quá trình phát triển hệ thống website bằng Php chính là lấy giá trị tham số từ URL, biến toàn cục $_GET sẽ giúp chúng ta làm điều đó.

Cú pháp:

$value = $_GET[$var];

Trong đó $var chính là giá trị của tham số trên url.

Lưu ý: Tham số url là những giá trị nằm đằng sau dấu ? của url

Ví dụ 1: Lấy giá trị id từ url

Giả sử chúng ta có url: http://yourdomain.com/?id=10

Khi đó ta thấy id chính là tham số. Muốn lấy giá trị của nó cần thực hiện như bên dưới.

$id = $_GET['id'];
echo "id = {$id}";

Sau khi chạy code trên ta có kết quả

id = 10

Ví dụ 2: Lấy giá trị mod, act và id từ url

Trong hệ thống điều hướng website chúng ta thường đưa những tham số như module(mod), action(act), id lên url.

Khi chạy chương trình hệ thống sẽ dựa vào giá trị của mod và act để điều khiển xử lý chương trình.

Giả sử ta có url:

http://yourwebsite.com/?mod=cart&act=insert&id=122

Chú ý: Nếu url có nhiều tham số thì mỗi cặp dữ liệu được cách nhau bởi ký tự &.

Để lấy mod và view bạn sử dụng $_GET như bên dưới.

act = {$act} 
id = {$id}"; ?>

Bên dưới là kết quả.

mod = cart
act = insert
id = 122

Như vậy chúng ta đã lấy được 3 tham số mod , act và id trên url xuống. Dữ liệu này sẽ được tham gia vào xử lý trong chính tác vụ thêm sản phẩm mới vào giỏ hàng.

Kết luận: Thông qua bài này tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng $_GET để lấy dữ liệu từ url. Việc của bạn ngay bây giờ hãy ghi chép lại những điều quan trọng và thực hành lại để nắm chắc bài học.


Phan Văn Cương founder Unitop.vn