Chủ đề: PHP w3school

Có 3,192 bài viết

Hướng dẫn javascript meaning - javascript nghĩa
Hướng dẫn javascript meaning - javascript nghĩa

Hiện nay, JavaScript là một ngôn ngữ đang được nhiều bạn trẻ quan tâm nhiều trong những năm gần đây. Vậy JavaScript là gì? Và việc Tất cả sẽ có đầy ...

Hướng dẫn certificate php - chứng chỉ php
Hướng dẫn certificate php - chứng chỉ php

Trong bài viết này sẽ sử dụng tên miền ảo làm ví dụ là site.testNội dung chính1. Vào thư mục Apache trong XAMPP.2. Tạo một thư mục mới.3. Tải về và thêm ...

Hướng dẫn php file showing code in browser centos 7 - tệp php hiển thị mã trong trình duyệt centos 7
Hướng dẫn php file showing code in browser centos 7 - tệp php hiển thị mã trong trình duyệt centos 7

Tôi có một bản cài đặt sạch của Apache/HTTPD và Php7.1.0 đang chạy trên CentOS 7.Khi tôi thực thi từ dòng lệnh:php -v Tôi nhận được phản hồi dự kiến:PHP ...

Hướng dẫn form handling in php - xử lý biểu mẫu trong php
Hướng dẫn form handling in php - xử lý biểu mẫu trong php

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPPHP xử lý formPHP xử lý formCác giá trị thành phần của form được thu thập thông qua phương thức _GET và _POST.Các giá trị thành ...

Hướng dẫn javascript call php class function - javascript gọi hàm lớp php
Hướng dẫn javascript call php class function - javascript gọi hàm lớp php

Tôi muốn đăng dữ liệu biểu mẫu vào cơ sở dữ liệu bằng JavaScript. Đây là mã của tôi.index.php <form action= method=post><input name=fname ...

Hướng dẫn example of introspection in php - ví dụ về xem xét nội tâm trong php
Hướng dẫn example of introspection in php - ví dụ về xem xét nội tâm trong php

Hướng nội là một tính năng phổ biến trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cho phép các lớp đối tượng được lập trình viên thao túng. Bạn sẽ tìm thấy ...

Hướng dẫn dùng interface define trong PHP
Hướng dẫn dùng interface define trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lớp trừu tượng (abstract class) và interface trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi ...

Hướng dẫn do we need mysql for phpmyadmin? - chúng ta có cần mysql cho phpmyadmin không?
Hướng dẫn do we need mysql for phpmyadmin? - chúng ta có cần mysql cho phpmyadmin không?

Không. Để sử dụng phpmyadmin, bạn sẽ cần một máy khách (trình duyệt web cục bộ của bạn), máy chủ web và phiên bản MySQL - và ba người đó có thể tồn ...

Hướng dẫn php sandbox - hộp cát php
Hướng dẫn php sandbox - hộp cát php

Chúng tôi bắt đầu thực hiện TDD và thử nghiệm mọi thứ, nhưng sau đó chúng tôi bắt gặp một truy vấn SQL và chúng tôi rất bối rối. Chúng tôi có thể kiểm ...

Hướng dẫn php query mysql - truy vấn php mysql
Hướng dẫn php query mysql - truy vấn php mysql

Bài này sẽ hướng dẫn bạn select dữ liệu từ MySQL trong PHP bằng cách sử dụng MySQLi và PDO. select dữ liệu từ MySQL trong PHP bằng cách sử dụng MySQLi và PDO. ...

Hướng dẫn php talib - php talib
Hướng dẫn php talib - php talib

Hướng dẫn mvc php code - mã php mvcBài viết được sự cho phép của NhungdongcodevuiMô hình MVC là mô hình được sử dụng rộng rãi nhất trong việc phát triển ứng ...

Hướng dẫn php private function - chức năng riêng tư php
Hướng dẫn php private function - chức năng riêng tư php

Trong bài ngay hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của Public, Protected và Private của OOP (Lập trình hướng đối tượng) trong PHP.1. Mô hình tổng ...

Hướng dẫn how do you check which php version is installed? - Làm thế nào để bạn kiểm tra phiên bản php nào được cài đặt?
Hướng dẫn how do you check which php version is installed? - Làm thế nào để bạn kiểm tra phiên bản php nào được cài đặt?

Có một số khả năng để kiểm tra và xác nhận phiên bản PHP trên Linux.1. Mở một thiết bị đầu cuối Bash Shell và sử dụng lệnh Php Php Phpversion, hoặc Php Php ...

Hướng dẫn dùng american timezones trong PHP
Hướng dẫn dùng american timezones trong PHP

- Dưới đây là danh sách những múi giờ (time zone) được hỗ trợ trong PHP, những múi giờ này tương đối quan trọng bởi vì chúng rất thường được sử dụng ...

Hướng dẫn how can i access php variable from another php file? - Làm cách nào để truy cập biến php từ một tệp php khác?
Hướng dẫn how can i access php variable from another php file? - Làm cách nào để truy cập biến php từ một tệp php khác?

Vì vậy, tôi tự hỏi nếu có thể nhận được một biến từ một tệp PHP cụ thể khi tên biến được sử dụng trong nhiều tệp PHP. Một ví dụ là đây:Nội ...

Hướng dẫn access phpmyadmin using putty - truy cập phpmyadmin bằng putty
Hướng dẫn access phpmyadmin using putty - truy cập phpmyadmin bằng putty

Vì lý do bảo mật, phpmyadmin chỉ có thể truy cập khi sử dụng 127.0.0.1 làm tên máy chủ. Để truy cập nó từ một hệ thống từ xa, bạn phải tạo một đường ...

Hướng dẫn sololearn intermediate python - sololearn trung gian python
Hướng dẫn sololearn intermediate python - sololearn trung gian python

Python trung gianNếu bạn đã biết những điều cơ bản của Python và muốn mở rộng kiến ​​thức của bạn, đây là khóa học dành cho bạn. Bạn sẽ tìm hiểu ...

Hướng dẫn how do i run a php file on localhost? - làm cách nào để chạy tệp php trên localhost?
Hướng dẫn how do i run a php file on localhost? - làm cách nào để chạy tệp php trên localhost?

Bất cứ ai có thể vui lòng cho tôi biết cách chạy tệp PHP cục bộ trên hệ thống của tôi. Hiện tại tôi đang sử dụng một máy chủ để chạy các tập tin. ...

Hướng dẫn get max value from multidimensional array in php - nhận giá trị tối đa từ mảng đa chiều trong php
Hướng dẫn get max value from multidimensional array in php - nhận giá trị tối đa từ mảng đa chiều trong php

Tôi biết câu hỏi này đã cũ, nhưng tôi đang cung cấp câu trả lời sau để trả lời một câu hỏi khác đã chỉ ở đây sau khi được đánh dấu là một bản ...

Hướng dẫn what is include path php? - bao gồm đường dẫn php là gì?
Hướng dẫn what is include path php? - bao gồm đường dẫn php là gì?

Bài viết này mô tả một số phương pháp để thiết lập đường dẫn bao gồm trong PHP. Bằng cách sử dụng bao gồm các đường dẫn, bạn có thể tập trung mã ...

Hướng dẫn can we store objects in mysql database? - chúng ta có thể lưu trữ các đối tượng trong cơ sở dữ liệu mysql không?
Hướng dẫn can we store objects in mysql database? - chúng ta có thể lưu trữ các đối tượng trong cơ sở dữ liệu mysql không?

Bạn có thể sử dụng kiểu dữ liệu JSON của MySQL.mysql> create database user; mysql> use user # Create a table with a json data type mysql> create table user (json JSON); ...

Hướng dẫn toán tử php
Hướng dẫn toán tử php

Khái niệm về toán tử và phân loại toán tử PHPXem xét một biểu thức tính toán trong PHP ví dụ: 10 + 15, đây là phép cộng cho giá trị là 25. Trong biểu ...

Hướng dẫn dùng catxh trong PHP
Hướng dẫn dùng catxh trong PHP

1. Ngoại lệ (Exception) là cái khỉ gì?Bạn đã nghe nhiều đến Bug (hay còn gọi là lỗi) hoặc ngoại lệ trong lập trình rồi nhỉ? Ví dụ thế này, bỗng một ...

Hướng dẫn installing php jwt - cài đặt php jwt
Hướng dẫn installing php jwt - cài đặt php jwt

Lời mở đầuMô hình client server -- WEB API hẳn không còn lạ lùng gì với chúng ta nữa , hiện nay việc sự dụng API giờ trở nên phổ biến và rất cần thiết ...

Hướng dẫn does docker install php? - Docker có cài đặt php không?
Hướng dẫn does docker install php? - Docker có cài đặt php không?

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày cách thiết lập môi trường phát triển PHP, cách thiết lập với Docker.Có rất nhiều cách để cài đặt môi trường PHP, ...

Hướng dẫn how do you push a string in javascript? - làm thế nào để bạn đẩy một chuỗi trong javascript?
Hướng dẫn how do you push a string in javascript? - làm thế nào để bạn đẩy một chuỗi trong javascript?

Ví dụTham gia hai chuỗi: Đặt văn bản1 = biển; Let Text2 = thực phẩm; Đặt kết quả = text1.concat (text2); let text2 = food; let result = text1.concat(text2); Hãy tự ...

Hướng dẫn dùng php check trong PHP
Hướng dẫn dùng php check trong PHP

Ngoài validate form bằng Javascript ra thì chúng ta nên sử dụng PHP để validate nữa bởi chỉ validate bằng Javascript thôi thì chưa đủ độ bảo mật. Nếu ...

Hướng dẫn php file to pdf - tập tin php sang pdf
Hướng dẫn php file to pdf - tập tin php sang pdf

Trang chủ Phát triển web PHP Cách chuyển đổi HTML sang PDF trong PHP bằng fpdf Hướng dẫn chuyển đổi HTML sang PDF bằng cách sử dụng thư viện fpdfđược viế ...

Hướng dẫn php check if string has value - php kiểm tra xem chuỗi có giá trị không
Hướng dẫn php check if string has value - php kiểm tra xem chuỗi có giá trị không

Bạn có thể sử dụng các biểu thức thông thường vì nó tốt hơn để khớp từ so với strpos, như được đề cập bởi những người dùng khác. Kiểm tra strpos ...

Hướng dẫn how php is executed? - php được thực thi như thế nào?
Hướng dẫn how php is executed? - php được thực thi như thế nào?

(Php 4, Php 5, Php 7, Php 8)EXEC - Thực hiện một chương trình bên ngoài — Execute an external programSự mô tảEXEC (Chuỗi $command, mảng &$output = null, int ...

Hướng dẫn difference between echo and print in php in tabular form - sự khác biệt giữa echo và print trong php ở dạng bảng
Hướng dẫn difference between echo and print in php in tabular form - sự khác biệt giữa echo và print trong php ở dạng bảng

echo () và print () không phải là hàm mà là cấu trúc ngôn ngữ trong PHP. Cả hai đều được sử dụng để xuất các chuỗi và có sự khác biệt rất nhỏ giữa ...

Hướng dẫn dùng anatomy meaning trong PHP
Hướng dẫn dùng anatomy meaning trong PHP

Nội dung chínhNội dung chínhHướng Dẫn Làm Việc Với Git Trong PHP StormThực hành: Tạo class và object trong PHPTạo class trong PHPTạo object từ class trong PHPKết ...

Hướng dẫn dùng url validation trong PHP
Hướng dẫn dùng url validation trong PHP

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPPHP form validationPHP form validationPHP giá trị bắt buộc nhập (form require)PHP validate namePHP validate emailPHP validate URL PHP validate tổng ...

Hướng dẫn dùng while 1 trong PHP
Hướng dẫn dùng while 1 trong PHP

1) Vòng lặp while trong PHP- Trước khi nêu khái niệm vòng lặp while là gì? thì tôi có một ví dụ để giúp bạn có thể hình dung sơ qua về vòng lặp while.- Bạn ...

Hướng dẫn dùng map.values trong PHP
Hướng dẫn dùng map.values trong PHP

Hàm array_map() sẽ lặp tất cả các phần tử của mảng và truyền vào hàm callback định nghĩa trước đó của người dùng. Hàm callback sẽ coi các phần từ của ...

Hướng dẫn php print multidimensional array - mảng đa chiều in php
Hướng dẫn php print multidimensional array - mảng đa chiều in php

Tôi có dữ liệu từ cửa hàng của tôi trong ba mảng. Đầu ra:Array ( [0] => Array ( [1] => Array ( [infos] => Array ( [id_category] => 1... Tôi muốn nhận được ...

Hướng dẫn php aggregate - php tổng hợp
Hướng dẫn php aggregate - php tổng hợp

Hàm tổng hợp sẽ cho phép Thực hiện tính toán trên nhiều hàngCủa một cột duy nhất của một bảngVà trả về một giá trị duy nhất.Tiêu chuẩn ISO xác ...

Hướng dẫn can nginx serve php files? - nginx có thể phục vụ các tập tin php không?
Hướng dẫn can nginx serve php files? - nginx có thể phục vụ các tập tin php không?

Phương pháp sau đây sẽ giúp bạn bắt đầu nhanh chóng trên Ubuntu 12.04:Cài đặt các phụ thuộc:$ sudo apt-get install nginx 8Cài đặt Nginx:$ sudo apt-get install ...

Hướng dẫn how to get start and end date of week in php? - làm thế nào để lấy ngày bắt đầu và ngày kết thúc trong tuần trong php?
Hướng dẫn how to get start and end date of week in php? - làm thế nào để lấy ngày bắt đầu và ngày kết thúc trong tuần trong php?

Tôi đã thấy một số biến thể về câu hỏi này nhưng tôi tin rằng điều này chưa được trả lời.Tôi cần có được ngày bắt đầu và ngày kết thúc của ...

Hướng dẫn shivammathur setup php v2 - Mẹ đầu bếp dừng lại tình yêu lớp học
Hướng dẫn shivammathur setup php v2 - Mẹ đầu bếp dừng lại tình yêu lớp học

Thiết lập PHP trong các hành động github Cài đặt PHP với các tiện ích mở rộng cần thiết, cấu hình php.ini, hỗ trợ bảo vệ mã và các công cụ khác ...