Hướng dẫn dùng r replace trong PHP

Nhờ các hàm xử lý chuỗi trong PHP mà các hoạt động xử lý dữ liệu chuỗi diễn ra dễ dàng hơn. Sử dụng những hàm này, các developer sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như website chạy ổn định và chất lượng hơn.

Trong bài viết dưới đây, tôi sẽ giới thiệu chi tiết 12 hàm xử lý chuỗi trong PHP cơ bản nhất thông qua ví dụ minh họa.

Chuỗi trong PHP là gì?

Chuỗi là một tập hợp các ký tự và là một trong những kiểu dữ liệu được hỗ trợ bởi PHP.

Các biến chuỗi có thể chứa các ký tự chữ-số. Chuỗi được tạo khi khai báo biến và gán các ký tự chuỗi cho nó

Bạn có thể sử dụng trực tiếp chuỗi trong PHP bằng câu lệnh echo. Bên cạnh đó, các hàm chuỗi trong PHP là cấu trúc ngôn ngữ.

Hướng dẫn dùng r replace trong PHP
Hướng dẫn dùng r replace trong PHP

Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Để trở thành một developer chuyên nghiệp thì việc học cách thức hoạt động của các chuỗi trong PHP và cách thao tác với chúng là điều không thể bỏ qua.

3 Nguyên tắc xử lý chuỗi trong PHP

Dưới đây là 3 nguyên tắc chính khi xử lý chuỗi trong PHP:

  • Nguyên tắc thứ nhất:  hãy sử dụng dấu nháy kép (” “) để in chuỗi để khi chèn biến vào, bạn không cần phải nối chuỗi PHP

$variable = ‘học lập trình’;
echo “Tôi đang $variable”;
// output: Tôi đang học lập trình

  • Nguyên tắc thứ 2: Bạn cần phải thêm dấu \ (gạch chéo) vào trước ký tự ” được đặt trong dấu “ ”   (nháy kép)

echo “Anh ấy nói \” Tôi đang học lập trình !\””;

  • Nguyên tắc thứ 3: Nguyên tắc 3 cũng được áp dụng trong trường hợp bạn sử dụng dấu nháy đơn ‘

echo “Anh ấy nói \’ Tôi đang học lập trình !\'”;

12 Hàm xử lý chuỗi trong PHP phổ biến hiện nay

Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu cho bạn về 12 hàm xử lý chuỗi trong PHP được sử dụng phổ biến hiện nay.

1. PHP strlen($string): Lấy độ dài của một chuỗi

Hàm lấy độ dài của một chuỗi đã được dựng sẵn trong PHP. Đó chính là hàm Strlen(). Hàm này hiển thị độ dài của chuỗi.

Nó thường được sử dụng để xác thực các trường đầu vào – nghĩa là người dùng sẽ không được nhập quá mức so với độ dài cố định của các ký tự.

Hướng dẫn dùng r replace trong PHP
Hướng dẫn dùng r replace trong PHP

Hàm lấy độ dài của một chuỗi

Cú pháp

strlen(string);

Ví dụ

echo strlen(“Welcome to Cloudways”);//will return the length of given string
?>

Kết quả
20

2. PHP str_word_count($string): Đếm số lượng từ trong một chuỗi

Một hàm xử lý chuỗi PHP được sử dụng khá phổ biến chính là hàm str_word_count (). Hàm này cho phép hiển thị số lượng từ có trong chuỗi cụ thể.

Nhờ hàm này, người dùng có thể biết được mình đã nhập được bao nhiêu ký tự ở trường đầu vào.

Cú pháp
Str_word_count(string)

Ví dụ
echo str_word_count(“Welcome to Cloudways”);//will return the number of words in a string
?>

Kết quả
3

3. PHP strrev($string): Đảo ngược chuỗi

Strev() là hàm xử lý chuỗi trong PHP có chức năng đảo ngược một chuỗi. Khi bạn muốn nhận phiên bản đảo ngược của một chuỗi, hãy sử dụng hàm này.

Cú pháp
Strrev (string)

Ví dụ
echo strrev(“Welcome to Cloudways”);// will return the string starting from the end
?>

Kết quả
syawduolC ot emocleW

4. PHP strpos($str, $text): Tìm đoạn văn bản trong chuỗi

Hàm Strpos() cho phép bạn tìm kiếm một đoạn văn bản cụ thể trong một chuỗi. Nó hoạt động bằng cách nối các đoạn văn bản cụ thể trong một chuỗi (nối chuỗi trong PHP).

Nó sẽ trả về vị trí của đoạn văn bản cần tìm nếu khớp. Còn nếu không, nó sẽ trả về kết quả là “False”.

Hàm Strpos() được sử dụng phổ biến nhất trong việc xác thực các trường đầu vào, chẳng hạn như email

Cú pháp
Strpos(string,text);

Ví dụ
echo strpos(“Welcome to Cloudways”,”Cloudways”);
?>

Kết quả
11

5. PHP str_replace($find, $replace, $string): Thay thế đoạn văn bản trong một chuỗi

Hàm Str_replace() là một hàm được dựng sẵn, có chức năng thay thế một đoạn văn bản cụ thể trong một chuỗi

Cú pháp
Str_replace(find,replace,string)

Ví dụ
echo str_replace(“cloudways”, “the programming world”, “Welcome to cloudways”);
?>

Kết quả
Welcome to the programming world

6. PHP ucwords($string): Chuyển đổi chữ cái đầu tiên của mỗi từ từ chữ in thường sang chữ in hoa

Để thực hiện được chuyển đổi này, bạn cần sử dụng hàm Ucwords()

Hướng dẫn dùng r replace trong PHP
Hướng dẫn dùng r replace trong PHP

Hàm chuyển đổi chữ cái đầu tiên sang chữ in hoa

Cú pháp
Ucwords(string)

Ví dụ
echo ucwords(“welcome to the php world”);
?>

Kết quả
Welcome To The Php World

7. PHP strtoupper($string): Chuyển toàn bộ chuỗi thành chữ in hoa

Strtoupper() được sử dụng để chuyển toàn bộ chuỗi thành chữ in hoa.

Cú pháp
Strtoupper(string);

Ví dụ
echo strtoupper(“welcome to cloudways”);// It will convert all letters of string into uppercase
?>

Kết quả
WELCOME TO CLOUDWAYS

8. PHP strtolower($string): Chuyển toàn bộ chuỗi thành chữ in thường

Để chuyển đổi toàn bộ chuỗi thành chữ in thường, bạn có thể sử dụng hàm Strtolower().

Cú pháp
Strtolower(string)

Ví dụ
echo strtolower(“WELCOME TO CLOUDWAYS”);
?>

Kết quả
welcome to cloudways

9. PHP str_repeat($string, $repeat): Lặp lại chuỗi

Sử dụng hàm Str_repeat() để lặp lại chuỗi một số lần cụ thể.

Cú pháp
Str_repeat(string,repeat)

Ví dụ
echo str_repeat(“=”,13);
?>

Kết quả
=============

10. PHP strcmp($string): So sánh các chuỗi

Bạn có thể so sánh 2 chuỗi bằng cách sử dụng hàm xử lý chuỗi trong PHP strcmp(). Nó sẽ trả về kết quả lớn hơn, bé hơn hoặc bằng 0.

  • Nếu chuỗi 1 nhỏ hơn chuỗi 2 thì kết quả trả về sẽ lớn hơn  0.
  • Nếu chuỗi 1 nhỏ hơn chuỗi 2 thì kết quả trả về sẽ bé hơn 0
  • Nếu kết quả trả về bằng 0 thì đồng nghĩa với việc 2 chuỗi này bằng nhau

Cú pháp
Strcmp(string1,string2)

Ví dụ
echo strcmp(“Cloudways”,”CLOUDWAYS”);
echo “
”;
echo strcmp(“cloudways”,”cloudways”);//Both the strings are equal
echo “
”;
echo strcmp(“Cloudways”,”Hosting”);
echo “
”;
echo strcmp(“a”,”b”);//compares alphabetically
echo “
”;
echo strcmp(“abb baa”,”abb baa caa”);//compares both strings and returns the result in terms of number of characters.
?>

Kết quả
1
0
-1
-1
-4

11. PHP substr($string): Hiển thị một phần của chuỗi 

Để hiển thị hoặc trích xuất một chuỗi ở một vị trí cụ thể hay hàm cắt chuỗi trong PHP hay tách chuỗi trong PHP, bạn cần sử dụng hàm substr()

Cú pháp
substr(string,start,length)

Ví dụ
echo substr(“Welcome to Cloudways”,6).”
”;
echo substr(“Welcome to Cloudways”,0,10).”
”;

?>

Kết quả
e to Cloudways

Welcome to

s

12. PHP trim($string, $charlist): Xóa khoảng trắng ra khỏi chuỗi

Để xóa khoảng trắng và xóa ký tự trong chuỗi PHP được xác định trước ra khỏi hai bên của một chuỗi, bạn cần sử dụng hàm Trim().

Cú pháp
trim(string,charlist)

Ví dụ
$str = “Wordpess Hosting”;
echo $str . “
”;
echo trim(“$str”,”Wording”);
?>

Kết quả
Wordpess Hosting
pess Host

Kết luận

Hy vọng những kiến thức mà tôi chia sẻ trên đây đã phần nào giúp bạn hiểu rõ hơn về định nghĩa hàm xử lý chuỗi trong PHP, các nguyên tắc cơ bản cũng như cú pháp của 12 hàm xử lý chuỗi trong PHP được sử dụng phổ biến.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia cùng Ironhack để biết thêm về kiến thức PHP, đồng thời được trực tiếp thực hành các bài tập về PHP.