Bài giảng sự lai hóa các obitan phân tử năm 2024

0% found this document useful (0 votes)

67 views

Bai 18 Su Lai Hoa Cac Obitan Nguyen Tu

0% found this document useful (0 votes)

67 views

5 pages

Bai 18 Su Lai Hoa Cac Obitan Nguyen Tu

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

DOC, PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Download as doc, pdf, or txt

0% found this document useful (0 votes)

67 views5 pages

Bai 18 Su Lai Hoa Cac Obitan Nguyen Tu

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài giảng sự lai hóa các obitan phân tử năm 2024

 • 1.
 • 2. CŨ NÀO!!! Em hãy cho biết những phân tử nào có thể hình thành từ các nguyên tử sau bằng cách xen phủ orbital? Thể hiện sự xen phủ đó bằng hình vẽ?
 • 3.
 • 4.
 • 5. LAI HÓA CÁC ORBITAL NGUYÊN TỬ SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA (tiết 1) Sinh viên: Đinh Thị Hồng Đào K39.201.019 2pz2s 2px 2py
 • 6.
 • 7. sự lai hóa C* H Xét phân tử CH4 2s 2py 2pz 2px 2s 2px 2py 2pz
 • 8.
 • 9. sự lai hóa C* H Xét phân tử CH4 2s 2py 2pz 2px 2s 2px 2py 2pz
 • 10. sự lai hóa CH4
 • 11. Khái niệm sự lai hóa Là sự trộn lẫn (tổ hợp) các AO hóa trị để tạo ra những AO mới (gọi là AO lai hóa) có khả năng tạo liên kết tốt hơn
 • 12. Điều kiện lai hóa: Các AO tham gia lai hóa phải có năng lượng sấp xỉ nhau 2 • Số AO lai hóa thu được = Tổng các AO tham gia lai hóa 3 • Các AO lai hóa thu được có hình dạng, kích thước giống nhau • Khác nhau về hướng trong không gian I. Khái niệm sự lai hóa
 • 13. lai hóa thường gặp Lai hóa sp Lai hóa sp2 Lai hóa sp3
 • 14. sp (dạng lai hóa đường thẳng, góc liên kết 180o) II. Các kiểu lai hóa thường gặp 1AOs + 1AOp => 2AO sp E 2px 2py 2pz 2s trộn lẫn sp sp
 • 15. lai hóa thường gặp 1. Lai hóa sp (dạng lai hóa đường thẳng, góc liên kết 180o) 180o Be spsp
 • 16.
 • 17. lai hóa thường gặp 2. Lai hóa sp2 (dạng lai hóa tam giác đều, góc liên kết 120o) E 2px 2py 2pz 2s trộn lẫn sp2 sp2 sp2 1AOs + 2AOp => 3AO sp2
 • 18. lai hóa thường gặp 1. Lai hóa sp2 (dạng lai hóa tam giác đều, góc liên kết 120o) 120o p sp3 sp3 sp3
 • 19.
 • 20. lai hóa thường gặp 3. Lai hóa sp3 (dạng lai hóa tứ diện đều, góc liên kết 109o28’) 2px 2py 2pz 2s trộn lẫn E sp3 sp3 sp3 sp3 1AOs + 3AOp => 4AO sp3
 • 21. Các kiểu lai hóa thường gặp 3. Lai hóa sp3 (dạng lai hóa tứ diện đều, góc liên kết 109o28’) 109o28’
 • 22. thì sao?
 • 23. chung về thuyết lai hóa Ý nghĩa của thuyết lai hóa: có vai trò giải thích hơn là tiên đoán dạng hình học của phân tử. Chú ý: Chỉ sau khi biết dạng hình học hoặc số đo góc liên kết bằng thực nghiệm mới dùng thuyết lai hóa để giải thích.
 • 24.
 • 25. NHÀ!- lấy điểm kiểm tra 15p. Chia lớp thành 4 nhóm hoạt động, chia theo tổ (nhóm trưởng là tổ trưởng) Nhiệm vụ: 1. Chỉ ra kiểu lai hóa của các C trong các phân tử sau: CH2=CH2, CH2=CH-CH3, CH≡C-CH3. Từ đó rút ra cách chung để xác định kiểu lai hóa của nguyên tử. 2. Tìm hiểu sự xen phủ trục và xen phủ bên để tạo liên kết (cho ví dụ minh họa cụ thể) 3. Tìm hiểu sự tạo thành các liên kết trong phân tử C2H4, C2H2, N2, vẽ mô hình xen phủ của các AO để tạo liên kết. Cách thức hoạt động nhóm: yêu cầu các em phân việc và nộp danh sách phân công cụ thể cho GV. Cách thức trình bày: Lên bảng trình bày. (hình thức cho nhóm tự chọn), Cách tính điểm: dựa vào sự phối hợp chung của cả nhóm Thời gian chuẩn bị: 1 tuần.

Bài viết Lý thuyết Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba hay, chi tiết giúp bạn nắm vững kiến thức trọng tâm Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba.

Lý thuyết Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba

I. Khái niệm về sự lai hóa

Quảng cáo

- Sự lai hóa obitan nguyên tử là sự tổ hợp "trộn lẫn" một số obitan trong một nguyên tử để được từng ấy obitan lai hóa giống nhau nhưng định hướng khác nhau trong không gian.

- Nguyên nhân của sự lai hóa là các obitan hóa trị ở các phân lớp khác nhau có năng lượng và hình dạng khác nhau cần phải đồng nhất để tạo được liên kết bền với các nguyên tử khác.

II. Các kiểu lai hóa thường gặp

1. Lai hóa sp

- Là sự tổ hợp 1 obitan s với 1 obitan p tạo thành 2 obitan lai hóa sp.

- 2 obitan sp này nằm thẳng hàng với nhau, hướng về 2 phía, đối xứng nhau.

- Góc liên kết bằng 180o.

- Mô hình sự lai hóa sp và sự xen phủ các obitan liên kết:

2. Lai hóa sp2

- Là sự tổ hợp 1 obitan s với 2 obitan p tạo thành 3 obitan lai hóa sp2.

- 3 obitan sp2này nằm trong 1 mặt phẳng, định hướng từ tâm đến đỉnh của tam giác đều.

- Góc liên kết bằng 120o.

- Mô hình sự lai hóa sp2 và sự hình thành liên kết trong phân tử BF3:

Quảng cáo

3. Lai hóa sp3

- Là sự tổ hợp 1 obitan s với 3 obitan p tạo thành 4 obitan lại hóa sp3.

- Định hướng từ tâm đến 4 đỉnh của hình tứ diện đều.

- Các trục đối xứng của chúng tạo với nhau 1 góc 109o28’.

- Mô hình sự lai hóa sp3 và sự hình thành liên kết trong phân tử CH4.

III. Nhận xét chung về thuyết lai hóa

- Thuyết lai hóa có vai trò giải thích hơn là tiên đoán dạng hình học của phân tử.

- Thường sau khi biết phân tử có dạng hình học gì, có những góc liên kết xác định được bằng thực nghiệm là bao nhiêu, mới dùng sự lai hóa để giải thích. Nếu cho một phân tử hay ion mà không có dữ kiện nào, thì thuyết lai hóa sẽ không tiên đoán được là có sự lai hóa tứ diện hay vuông phẳng.

IV. Sự xen phủ trục và xen phủ bên

1. Sự xen phủ trục

- Là sự xen phủ trong đó trục của các obitan tham gia liên kết song song với nhau và vuông góc vưới đường nối tâm của hai nguyên tử liên kết.

- Sự xen phủ trục tạo liên kết σ.

- Mô hình sự xen phủ trục của các obitan tạo liên kết:

2. Sự xen phủ bên

- Là sự xen phủ trong đó trục của các obitan tham gia liên kết song song với nhau và vuông góc với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết.

- Sự xen phủ bên tạo liên kết π.

- Mô hình sự xen phủ trục của các obitan tạo liên kết:

Quảng cáo

V. Sự tạo thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba

1. Liên kết đơn

- Luôn là các liên kết σ, được tạo thành từ sự xen phủ trục.

- Thường bền vững

- Mỗi liên kết đơn được biểu diễn bằng 1 gạch nối giữa kí hiệu của 2 nguyên tử đó.

2. Liên kết đôi

- Gồm 1 liên kết σ và 1 liên kết π.

- Các liên kết π kém bền hơn các liên kết σ.

- Mỗi liên kết đôi được biểu diễn bởi 2 gạch nối giữa kí hiệu của 2 nguyên tử đó.

- Ví dụ: liên kết trong phân tử etilen.

3. Liên kết ba

- Gồm 1 liên kết σ và 1 hay nhiều liên kết π gọi là liên kết bội.

- Mỗi liên kết đôi được biểu diễn bởi 3 gạch nối giữa kí hiệu của 2 nguyên tử đó.

Quảng cáo

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 10 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

 • Lý thuyết Liên kết ion
 • Lý thuyết Liên kết cộng hóa trị
 • Tổng hợp Lý thuyết Các loại liên kết hóa học
 • Lý thuyết Hóa trị và số oxi hóa
 • Dạng 1: Sự hình thành liên kết ion
 • Dạng 2: Sự hình thành liên kết cộng hóa trị
 • Dạng 3: Cách viết công thức cấu tạo của các phân tử
 • Dạng 4: Bài tập hóa trị và số oxi hóa

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều
 • Bài giảng sự lai hóa các obitan phân tử năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài giảng sự lai hóa các obitan phân tử năm 2024

Bài giảng sự lai hóa các obitan phân tử năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.