Ngành tâm lý học nên học trường nào năm 2024

Tâm lý học hiện là ngành học có triển vọng nghề nghiệp rộng mở, nhiều cơ hội việc làm bởi nhu cầu xã hội lớn mà nguồn nhân lực lại thấp.

Tâm lý học là lĩnh vực khoa học hấp dẫn trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Đây là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về tâm trí, tiến trình tinh thần bên trong và các hành vi của con người. Tâm lý học giúp con người hiểu về cách vận hành của tâm trí, cách cảm nhận, suy nghĩ và hành động.

Cử nhân Tâm lý học có cơ hội nghề nghiệp đa dạng như nhà trị liệu tại các phòng tham vấn tâm lý và bệnh viện, chuyên viên tư vấn, đào tạo tâm lý học cho các trường học, công ty, tổ chức phi chính phủ; giảng dạy, nghiên cứu tâm lý học tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, chuyên viên tâm lý học đường.

Tại Việt Nam, nhiều trường đào tạo ngành Tâm lý học như ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Sư phạm Hà Nội.

Ngành tâm lý học nên học trường nào năm 2024

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: USSH.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo đại học ngành Tâm lý học của trường hướng tới mục tiêu chung đào tạo cử nhân có trình độ căn bản về khoa học xã hội và nhân văn nói chung, có trình độ chuyên sâu về các lĩnh vực chuyên ngành trong tâm lý học nói riêng (Tâm lý học xã hội, Tâm lý học quản lý - kinh doanh, Tâm lý học lâm sàng và Tâm lý học tham vấn), đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về tư vấn/tham vấn và nghiên cứu tâm lý con người.

Năm 2022, trường tuyển sinh ngành Tâm lý học với 85 chỉ tiêu, theo 5 phương thức. Trong đó, trường xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định đặc thù của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh đó, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội; xét tuyển chứng chỉ quốc tế và xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Học phí dự kiến năm học 2022-2023 là 1,2 triệu đồng/tháng và 320.000 đồng/tín chỉ (có điều chỉnh theo từng năm học).

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM

Sinh viên ngành Tâm lý học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, có thể chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Tâm lý học tham vấn - trị liệu hoặc Tâm lý học tổ chức - nhân sự.

Ngoài những môn học đại cương, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về ứng dụng của tâm lý học trong đời sống qua nhiều môn học chuyên ngành như Kỹ năng tham vấn tâm lý, Tâm lý học tổ chức - nhân sự, Tâm lý học quản lý, Tâm bệnh học phát triển, Can thiệp và trị liệu tâm lý trẻ em, Tư duy phản biện.

Năm 2022, trường tuyển sinh ngành Tâm lý học với 125 chỉ tiêu, theo 5 phương thức. Trong đó, trường ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022 (theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM) và ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trường cũng xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2022 và xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022.

Ngoài ra, trường xét tuyển theo phương khác, gồm xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài; ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh đạt thành tích cao trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao.

Sinh viên ngành Tâm lý học tại trường này đóng học phí khoảng 20 triệu đồng/năm. Họ có cơ hội nhận học bổng hoặc du học.

Ngành tâm lý học nên học trường nào năm 2024

ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: HNUE.

ĐH Sư phạm Hà Nội

Sinh viên theo học tại đây sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống với những hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực Tâm lý - Giáo dục với môi trường học tập hợp tác và hội nhập quốc tế, chương trình giảng dạy cập nhật, giảng viên có trình độ cao, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu hiện đại.

Năm 2022, chỉ tiêu tuyển sinh của khoa Tâm lý - Giáo dục học là 150 em cho 4 phương thức tuyển sinh, bao gồm xét kết quả thi Đánh giá năng lực; xét tuyển học bạ; xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và xét tuyển thẳng.

Học phí của sinh viên các ngành khoa học xã hội của trường tùy thuộc vào số tín chỉ đăng ký trong mỗi kỳ, mỗi năm học. Dự kiến, học phí của một tín chỉ dao động trong khoảng 250.000-350.000 đồng.

ĐH Sư phạm, Đại học Huế

Khoa Tâm lý - Giáo dục, ĐH Sư phạm, Đại học Huế có mục tiêu đào tạo cử nhân Tâm lý - Giáo dục có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy tâm lý học và giáo dục học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; nghiên cứu khoa học tâm lý và giáo dục tại các cơ sở nghiên cứu.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được trang bị các kỹ năng dạy học và kỹ năng giáo dục; kỹ năng tổ chức, quản lý và lãnh đạo; kỹ năng tổ chức nghiên cứu các vấn đề của tâm lý học và giáo dục học…

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Tâm lý học Giáo dục năm nay là 80 em cho 2 phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT và xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Mức học phí dự kiến khoảng 9,8 triệu đồng/năm.

Ngành tâm lý học nên học trường nào năm 2024

ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh: HCMUE.

ĐH Sư phạm TP.HCM

Khoa Tâm lý học, ĐH Sư phạm TP.HCM là cơ sở đào tạo có ảnh hưởng và góp phần vào sự phát triển của các cơ sở đào tạo chuyên viên, giáo viên Tâm lý học của khu vực phía Nam cũng như cả nước.

Hoạt động giáo dục của trường tổ chức hệ thống, linh hoạt, đảm bảo gắn đào tạo với thực hành - ứng dụng, hướng đến sự thích ứng xã hội và nghề nghiệp.

Hiện tại, ĐH Sư phạm TP.HCM chưa công bố đề án, chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy năm 2022.

Năm 2021, trường tuyển sinh 100 chỉ tiêu với ngành Tâm lý học, 90 chỉ tiêu với ngành Tâm lý học giáo dục. Phương thức xét tuyển ĐH chính quy năm 2021 cũng rất đa dạng. Ngoài việc sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo các tiêu chí của trường, trường thực hiện xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngoài ra, trường áp dụng phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT và xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2021.

Mức học phí ngành đào tạo ngoài giáo dục năm 2021-2022 là 357.000 đồng/tín chỉ với học phần lý thuyết; 378.000 đồng/tín chỉ với học phần thực hành.

Ngọc Bích

trường đào tạo ngành Tâm lý học hàng đầu trường đào tạo ngành Tâm lý học Tâm lý học đại học