Php8 gmp

Cảm biến được hỗ trợ. Đánh giá không ma sát AWS, Đánh giá không ma sát Azure, Tác nhân đánh giá không ma sát, Tác nhân Nessus, Đánh giá không có tác nhân

véc tơ. CVSS2#AV. L/AC. H/Âu. không áp dụng. C/Tôi. C/A. P

Vector tạm thời. CVSS2#E. U/RL. CỦA/RC. C

véc tơ. CVSS. 3. 0/AV. L/AC. H/PR. N/UI. Không áp dụng. U/C. CHÀO. H/A. L

Vector tạm thời. CVSS. 3. 0/E. U/RL. O/RC. C

Thông tin lỗ hổng

CPE. cpe. 2. 3. o. tiểu thuyết. suse_linux. 15. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. apache2-mod_php8. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-bcmath. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-bz2. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. lịch php8. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-cli. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-ctype. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-curl. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-dba. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-devel. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-dom. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. nhúng php8. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-bùa mê. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-exif. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-fastcgi. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-fileinfo. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-fpm. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-ftp. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-gd. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-gettext. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-gmp. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-iconv. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-intl. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-ldap. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-mbstring. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-mysql. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-odbc. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-opcache. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-openssl. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-pcntl. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-pdo. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-pssql. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-phar. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-posix. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-readline. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-shmop. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-snmp. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-xà phòng. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-ổ cắm. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-natri. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-sqlite. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-sysvmsg. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-sysvsem. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-sysvshm. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. thử nghiệm php8. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-gọn gàng. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-tokenizer. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-xmlreader. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-xmlwriter. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-xsl. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-zip. *. *. *. *. *. *. *, p-cpe. 2. 3. a. tiểu thuyết. suse_linux. php8-zlib. *. *. *. *. *. *. *

Bạn đã tìm kiếm các gói có tên chứa php8. 1-gmp trong tất cả các bộ, tất cả các phần và tất cả các kiến ​​trúc. Tìm thấy 1 gói phù hợp

lượt truy cập chính xác

Gói php8. 1-gmp

 • mứt (22. 04LTS) (php). Mô-đun GMP cho PHP [vũ trụ]
  8. 1. 2-1ubuntu2. 10 [bảo mật]. AMD64 i386
  8. 1. 2-1ubuntu2 [cổng]. arm64 armhf ppc64el s390x
 • động học (22. 10) (php). Mô-đun GMP cho PHP [vũ trụ]
  8. 1. 7-1ubuntu3. 2 [bảo mật]. AMD64 i386
  8. 1. 7-1ubuntu3 [cổng]. arm64 armhf ppc64el s390x
 • mặt trăng (php). Mô-đun GMP cho PHP [vũ trụ]
  8. 1. 12-1ubuntu2. amd64 arm64 armhf i386 ppc64el s390x

PHP GMP là gì?

GMP là viết tắt của GNU Multiple Precision Arithmetic Library (GMP). GMP là thư viện được hỗ trợ trong PHP cho phép bạn thực hiện các phép toán trên số nguyên có dấu, số hữu tỉ và số dấu phẩy động . GMP có một bộ hàm phong phú giúp thực hiện các phép toán phức tạp trên các số lớn.

Làm cách nào để cài đặt tiện ích mở rộng PHP PHP trong cPanel?

Các bước cài đặt tiện ích mở rộng PHP trong cPanel .
Bước 1. Chọn cPanel và đăng nhập
Bước 2. Chuyển đến phiên bản PHP
Bước 3. Chọn phiên bản PHP lý tưởng của bạn và nhấp vào Đặt làm hiện tại và chọn các tiện ích mở rộng
Bước 4. Chọn Tiện ích mở rộng cần thiết

Làm cách nào để bật tiện ích mở rộng PHP trong WHM?

Bước 1 - Đăng nhập vào WHM và nhấp vào EasyApache 4. Bước 2 - Nhấp vào Tùy chỉnh. Bước 3 - Bật Phiên bản PHP/Tiện ích mở rộng mà bạn muốn bật (bạn có thể tìm thấy các mô-đun mới bằng công cụ tìm kiếm ở trên cùng). Bước 4 - Để lưu các thay đổi, nhấp vào Xem lại