Câu - luyện từ và câu - quan hệ từ trang 76, 77

Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về,...
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3

Câu 1

Gạch dưới quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng:

Câu

Tác dụng của quan hệ từ

a) Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

M : -nối Chim, Mây, Nước với Hoa

b) Những hạt mưa to và nặng bắt đầu rơi xuống như ai ném đá, nghe rào rào.

- ...........

c) Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

- ...........

Phương pháp giải:

Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về,...

Lời giải chi tiết:

Gạch dưới quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng:

Câu

Tác dụng của quan hệ từ

a) Chim, Mây, NướcHoa đều chorằngtiếng hót kì diệucủaHoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

M : -nối Chim, Mây, Nước với Hoa

-rằng: nối cho với bộ phận đứng sau.

-của: nối tiếng kì diệu với Họa Mi.

b) Những hạt mưa tonặng bắt đầu rơi xuốngnhưai ném đá, nghe rào rào.

-:nối to với nặng

-như: nối rơi xuống với ai ném đá.

c) Bé Thu rất khoái ra ban công ngồivớiông nội, nghe ông rủ rỉ giảngvềtừng loài cây.

-với: nối ngồi với ông nội

-về: nối giảng với từng loài cây

Câu 2

Gạch dưới cặp quan hệ từ ở mỗi câu và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu :

Câu

Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ

a) Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát.

...........

b) Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi.

...........

Phương pháp giải:

Một số cặp quan hệ từ thường gặp:

- Vìnên; do.nên.; nhờ.mà: Biểu thị quan hệ nguyên nhân kết quả

- Nếuthì; hễthì: Biểu thị giả thiết kết quả, điều kiện kết quả

- Tuynhưng; mặc dùnhưng: Biểu thị quan hệ tương phản

- Không những.mà; không chỉmà.:; Biểu thị quan hệ tăng tiến

Lời giải chi tiết:

Câu

Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ

a) mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát.

Vì.... nên: biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả.

b) Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi.

Tuy ... nhưng: biểu thị quan hệ tương phản.

Câu 3

Đặt câu với mỗi quan hệ từ: và, nhưng, của

- và : ............

- nhưng : ............

- của : ............

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

- và :

+ Mai và Lan là hai loài hoa đẹp.

+ Cẩm tú cầu và mi-mô-sa là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt.

- nhưng :

+ Dù rất cố gắng nhưng Huy vẫn đến trễ.

+ Mây đen kịt cả góc trời nhưng mưa vẫn chưa rơi

- của :

+ Quyển sách này của Lan.

+ Phố cổ Hội An là di sản văn hóa của cả thế giới.